Bartolomejská noc - dôkaz kresťanskej lásky.

19.08.2021

Parížska krvavá svadba, ako sa tejto udalosti v deň sv. Bartolomeja taktiež vraví, bola smutnou etapou v kresťanskej histórii. Dnes je tomu 449 rokov (noc z 23. na 24. Augusta 1572), čo pod čepeľami katolíkov ⚔️ zomreli tisíce Hugenotov.

Určite ste nie raz počuli, ako boli prvé roky kresťania hrozne prenasledovaní Rímanmi, až kým Konštantín neurčil kresťanstvo (z politických dôvodov) za národné zjednocujúce náboženstvo. Ako veľmi boli utláčaní a čo všetko si v priebehu histórie od "nepriateľov kresťanstva" museli vytrpieť. Nevravím, že nemajú v istom rozmedzí pravdu, ale skúsme sa na to ich zveličovanie pozrieť z pohľadu ich vlastnej internej histórie. Uvediem k tomu veľmi poučný citát zo skvelej knihy 📘 SAPIENS od Harariho, ktorá k tejto téme uvádza toto:

👉 "Za 300 rokov od ukrižovania Krista až po konvertovanie cisára Konštantína iniciovali rímski cisári iba štyri veľké prenasledovania... Za TRI STOROČIA polyteistickí Rimania zabili maximálne niekoľko tisíc kresťanov. Naproti tomu za ďalších 1500 rokov kresťania masakrovali MILIÓNY iných KRESŤANOV, aby bránili iba mierne odlišné interpretácie náboženstva postaveného na láske a súcite." 👍

Pravdepodobne najznámejšie sú náboženské vojny v Európe v 16. a 17. storočí medzi katolíkmi a protestantmi. Všetci prijali Kristovu božskosť a jeho evanjelium súcitu a lásky - nezhodli sa však na povahe jeho lásky. 🤔

Protestanti verili, že Božia láska je tak silná, že Boh sa prevtelil do človeka, nechal sa mučiť a ukrižovať, čím snímal prvotný hriech a otvoril brány neba všetkým, ktorí mu vyznali svoju vieru. Katolíci trvali na tom, že viera je síce zásadná, ALE NESTAČÍ. Aby sa veriaci dostali do neba, museli sa zúčastňovať na cirkevných rituáloch a konať dobré skutky. Protestanti to odmietali akceptovať a tvrdili, že tento princíp, niečo za niečo, podceňuje veľkosť a lásku Boha...

Tieto teologické spory prerástli do násilia, ktorému v týchto storočiach padli za obeť státisíce katolíkov i protestantov. 

🗡️ Konkrétne, dňa 23. augusta 1572 napadli francúzski katolíci, ktorí zdôrazňovali význam dobrých skutkov, spoločenstvá francúzskych protestantov, ktorí presadzovali bezpodmienečnú lásku Boha voči ľudstvu. Spúšťačom tohto besnenia bola svadba Francúzskeho panovníka Henricha IV, ktorý bol hugenotom s Margarétou z Valois, ktorá bola katolíčkou. Táto svadba mala ukončiť dlhotrvajúce nezhody medzi kresťanskými denomináciami vo Francúzsku. Paradoxne, to všetko ešte zhoršilo. Katolíckej šľachte s panovníkom Karolom IX na čele to veľmi vadilo a tak vyhlásili masaker hugenotov. Pri tomto útoku, počas takzvanej Bartolomejskej noci, bolo za menej ako 24 hodín zavraždených vyše tritisíc protestantov iba v Paríži a v pogromách nasledujúcich túto noc po celom Francúzsku prišlo o život ďalších 5000 až 10 000 protestantov ‼️

Keď sa pápež v Ríme dopočul správy z Francúzska, bol taký nadšený, že inicioval slávnostné modlitby na oslavu tohto činu 🤦‍♂‍ a poveril Giorgia Vasariho, aby vyzdobil jednu z vatikánskych komnát freskou na tému tohto masakru (miestnosť je momentálne pre návštevníkov neprístupná).

⚠️ Za 24 hodín zabili kresťania viac iných kresťanov ako polyteistické rímske impérium za celú svoju existenciu.

Henrich IV sa ako dobrý panovník rozhodol k zmierneniu sporov konvertovať na katolíka a neskôr dokonca vydal aj Nanstský edikt, ktorým zrovnoprávnil náboženstvá a legalizoval právo na slobodné náboženské vyznanie (ktoré takmer o storočie neskôr zrušil iný panovník).

Ani to však nestačilo a v roku 1610 Henricha IV zabil katolícky atentátnik J.F. Revaillac (ak chcete mať kľudné sny, radšej ani nevyhľadávajte, akým spôsobom bol popravený 😱).

O Bartolomejskej noci sa toho dá na internete nájsť pomerne veľa. Protestanti sa k tomu veľmi často a radi vracajú a katolíkom to sústavne pripomínajú (ale po pravde, nemajú si navzájom veľmi čo vyčítať). Mňa zaujala na tejto príhode aj udalosť na druhý deň po masakre.

Katolíci po tom, ako neskutočne SUROVO vyzabíjali tisíce týchto francúzskych Kalvinistov, uvideli rozkvitnúť v Paríži vyschnutý strom 🌳, čo si interpretovali ako pochvalu a palec hore od Boha 👍 a tak s Hospodinom na svojej strane postupovali nasledujúce dni ďalšími mestami a kántrili každého protestanta, ktorého stretli.

Toto je však len jeden Z MNOHÝCH príbehov, kedy sa kresťania vyhladzovali medzi sebou navzájom. História je týchto konfliktov plná. Podobne "nežne" sa správali katolíci aj k pravoslávnym kresťanom počas štvrtej križiackej výpravy v roku 1204, kedy de facto zničili Byzantskú ríšu ⚔️ svojim krvilačným nájazdom na Carihrad.

Aj novodobá história pozná veľa konfliktov čisto medzi kresťanmi. Či už išlo o tisíce mŕtvych alebo deportovaných počas Juhoslovanského konfliktu medzi rímskokatolíckymi Chorvátmi a ortodoxnými kresťanmi v Srbsku, prípadne nikdy nie úplne skončený nábožensko-etnický súboj medzi protestantmi a katolíkmi v Severnom Írsku.

⚠️ Kresťania naozaj nepotrebujú židov či moslimov, aby dokázali jasne preukázať, akí "mierumilovní" dokážu byť pri odvolávaní sa na Ježiša a pri šírení jeho posolstva.

Vedia si to dosť názorne dokazovať aj medzi sebou.