Hriech je len imaginárna choroba.

01.09.2020

V knihe Genesis 2 sa píše: "Hospodin, Boh, prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu POZNANIA DOBRA A ZLA, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš." V knihe Genesis 3 príbeh pokračuje: "No had žene povedal: Nie, určite nezomriete! Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo." 

Ako teda mohla Eva vedieť, že porušiť príkaz od Boha je zlé, keď AŽ PO zjedení ovocia mala spoznať čo je dobro a zlo? Toto ľudia zo staroveku, ktorí si vymysleli tento príbeh, akosi nedomysleli. Navyše ako dobre vieme, Adam a Eva v ten deň NEZOMRELI, len boli vyhnaní z raja a stali sa smrteľnými - chyba v preklade? Nie. Chyba v myslení.

Boh teda o smrti klamal a pravdu hovoril had!!!

Navyše had ponúkal poznanie reality (niečo ako novodobý Morpheus ponúkajúci červenú pilulku na oslobodenie sa z Matrixu), Boh iba slepú poslušnosť. A tak vyzerá aj celá história kresťanstva - strach z reality, zaslepená poslušnosť.

Áno, áno, ja viem. Rozprávky a vtipy sa neanalyzujú.

Dlhé storočia však všetci tvrdili, že to tak ako stojí v Biblii, presne a doslova s prvotným hriechom bolo. Časom z hada urobili Satana a zo smrti iba "spirituálnu smrť". A dnes už to je len alegória a prvotný hriech je spoločným hriechom našich praotcov.

Od tohto prvotného hriechu sa všetok biznis s hriechmi pekne odvíja. Najprv sa museli všetky deti krstiť hneď po narodení, aby sa zbavili zdedeného hriechu a neboli chúďatká také skazené; potom bolo nutné hriechy spravovať a vyrozprávať kňazom pri súkromnej spovedi, aby sa tým utvrdzoval pocit závislosti na cirkvi a nutnosti očisty; a hriechy dobre slúžili aj na poukazovanie skazenosti v spoločnosti a ospravedlňovanie zla vo svete - zemetrasenia nemala na svedomí dosková tektonika, ale prostitútky - hurikány, namiesto rozdielov v tlaku vzduchu, spôsobovali homosexuálne celebrity a záplavy nemali nič s prírodnými cyklami teplôt a zvýšeným množstvom zrážok v povodí riek, ale prichádzali do miest s masturbujúcou mládežou.

A čo je vlastne zač ten hriech? Je to čin, slovo alebo myšlienka porušujúce náboženské príkazy alebo zákazy. Je to vedomé porušenie toho, čo údajne považuje Boh za morálne správne.

Je to hlavný spôsob, akým je možné zastrašovať veriacich - "Božím trestom a zatratením", a to ak nedodržia pravidlá a normy chovania, ktoré sú pre cirkev výhodné.

Tak sa zdá, že sexuálne obťažovanie detí nie je hriech. Ani otrokárstvo. Ani zabíjanie inovercov. Tieto drobnosti Bohu až tak nevadia a je ich plná Biblia či katolícke internátne školy. Ale taká masturbácia či počúvanie metalovej hudby - to by ste si mali ako slušní kresťania naozaj odpustiť.

Hriechy sú podľa katolíckeho učenia ľahké alebo ťažké. Dokonca existuje aj kategória "donebavolajúcich". Medzi ťažké (smrteľné) hriechy napríklad patrí aj HNEV, ako keď sa Boh hneval na všetkých, lebo ho nepočúvali a vyzabíjal celé ľudstvo. Alebo ZÁVISŤ, ako keď Boh trestal ľudí za uctievanie a stavanie oltárov iným bohom. Alebo LENIVOSŤ, ako keď Boh nezabránil holokaustu, aj keď mohol. Alebo PÝCHA, ako keď Boh vyžaduje, aby ho ľudia uctievali, modlili sa k nemu a prinášali mu obety. Prípadne SMILSTVO, ako keď Boh potreboval oplodniť zadanú ženu, aby priviedol na svet svojho avatara.


Katolíci navyše ustanovujú, že ŤAŽKÝM hriechom je aj vedomé nechodenie do kostola v Nedeľu či počas sviatkov, sex mimo manželstvo, nedodržanie pôstu, svätokrádež (zamlčanie hriechu) a ďalšie zastaralé a v modernej spoločnosti tak bežné "hriechy" aj medzi katolíkmi. Tí sa teda musia riadne zapotiť pri spovediach, kým tieto všetky ťažké hriechy poodpúšťajú... 

Najhorší hriech zo všetkých je však neveriť v takého Boha. Ešte aj vražda sa dá odpustiť, no postaviť sa proti duchu svätému je morálne dno. Lebo ako sa píše v Matúšovi: "A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom." 

Hriechy, ako ich predkladajú náboženstvá, dávajú ľuďom deformované a zastaralé predstavy o morálke, učia ich zhovievavosti voči skutočným morálnym nedostatkom a na opačnej strane budujú neopodstatnený strach a pocit viny a rozširujú netoleranciu a nezmieriteľnosť s tými, čo podrývajú vieru v Boha alebo nesúhlasia s týmito pravidlami.