Má sa cirkev za čo ospravedlňovať?

13.12.2021

Jan Pavol II. bol jedným z mála pápežov, ktorý dokázal prejaviť aspoň akú takú morálnu odvahu a i napriek mnohým jeho konzervatívnym a neoblomným postojom (napríklad voči potratom a antikoncepcii 😒), podporoval napríklad vedecké poznávanie sveta a hlavne dokázal otvorene priznať chyby, ktoré v minulosti napáchala cirkev a oficiálne sa ospravedlnil. Za tieto učinené ospravedlnenia sa mu aj po smrti dostalo všeobecného uznania.

Vždy lepšie neskoro, ako vôbec. Aj keď ospravedlnenia neodčinia čo sa stalo, aspoň vidieť, že existuje istý stupeň ochoty si niektoré chyby otvorene priznať. To by sa v minulosti nemohlo ani očakávať. Dlhé storočia bola cirkev DOKONALÁ a pápeži NEOMYLNÍ. 🦸‍♂️

Konečne sa niekto ospravedlnil napríklad ➡️ židom za stovky rokov trvajúci antisemitizmus zo strany kresťanov, ➡️ moslimom za krížové výpravy, ➡️ východným ortodoxným kresťanom za perzekúciu zo strany Ríma, či štvrtú križiacku výpravu, ktorá zničila celý Konštantinopol (centrum ortodoxie) a takisto ➡️ vyjadril ľútosť nad činnosťou svätej inkvizície. To bola teda riadna zmena. 😲

Pápežské ospravedlnenia sú dosť súčasným fenoménom. Prečo? Musíme si uvedomiť, v akom svete sa ocitli katolíci - v západnom sekulárnom svete, v ktorom sa už ľudia nemusia báť perzekúcie, prenasledovania, väznenia či dokonca upaľovania, ak si dovolia povedať niečo proti nemorálnym krokom tejto Bohom chránenej inštitúcie. 🙊

Až Ján Pavol II. nabral odvahu a postupne sa začal ospravedlňovať a ospravedlňovať a ospravedlňovať. Mal čo robiť - 📜 zoznam je dlhý.

Napríklad ➡️ v roku 1992 sa konečne ospravedlnil za prenasledovanie Galilea Galileiho (prvýkrát po takmer 360 rokoch ‼️ od doby, keď ho rímskokatolícka cirkev súdila za to, že mal heretický pohľad na svet, ktorý sa nezhodoval s ich učením - áno, za heliocentrizmus), ➡️ v roku 1993 za účasť katolíckej cirkvi pri obchodovaní s otrokmi, ➡️ v 1995 za náboženskú vojnu proti reformácii a ➡️neskôr toho roku aj za historické znevažovanie žien a uberanie ich práv, ➡️ v roku 1998 za mlčanie a pasívny postoj Vatikánu k holokaustu, o ktorom dobre vedela, ➡️ v 1999 za popravu Jána Husa (z roku 1415), ➡️ v roku 2000 za opovrhovanie náboženskými tradíciami a kultúrou menšín katolíkmi (len za tie v minulosti) a ➡️ v 2001 za sexuálne zneužívanie detí v predošlých desaťročiach i za sexuálne obťažovanie mníšok prevažne v rozvojových krajinách. 

K tomu pridal ➡️ ospravedlnenie Číňanom za správanie katolíckych misionárov v koloniálnej dobe a ➡️ za desaťtisíce ukradnutých detí rodinám austrálskych domorodcov na začiatku 20. storočia (ktoré boli vykonávané na základe vtedajšej federálnej politiky, s výraznou pomocou cirkevných misií, kam boli deti strkané).

A bolo toho ešte viac. Ako uviedol Hitchens vo svojej knihe God is not great:

👉 "Človek by mohol nadobudnúť pocit, že jednanie cirkvi bolo v minulosti väčšinou chybné a často až zločinné, avšak vďaka pokániu sa svojich hriechov teraz zbavila a je pripravená stať sa OPÄŤ NEOMYLNOU." 😏

Ďalšieho pápeža Benedikta XVI. ospravedlňovanie už tak veľmi nevzrušovalo, no zase toho ani tak veľa nestihol za tú krátku dobu úradovania, a radšej to predčasne vzdal (asi keď videl, za čo všetko by sa ešte musel ospravedlňovať).

Súčasný pápež František musel zasahovať nielen ➡️ kvôli aktuálnemu sexuálnemu vyčíňaniu jeho podriadených, no vyjadriť sa musel aj pri ďalších nevyriešených účtoch. ➡️ V roku 2016 sa spolu s Rwandskými biskupmi oficiálne ospravedlnili za genocídu z roku 1994, pri ktorej bolo kresťanmi zmasakrovaných 800 000 ľudí. Ospravedlnil sa aj ➡️ utečencom za neochotu katolíkov privítať ich vo vlastných krajinách (čomu sa nečudujem, lebo sa boja, že by sa im mohlo stať to isté, čo oni kedysi robili pohanom a polyteistom) a tiež sa ospravedlnil ➡️ LGBTI komunite za diskrimináciu voči nim (ako keby svoj postoj teraz výrazne zlepšili 🤨 - no nič, aspoň sa je za čo ospravedlňovať aj nabudúce).

Pápež František naozaj vystupuje výrazne inak, než stovky jeho predchodcov. Jeho (relatívne) pozitívne výroky na účet ateistov či LGBTI zarazili nielen veriacich, ale i neveriacich. Zrazu to navonok vyzerá, že katolícka cirkev naozaj prechádza malou reformáciou.

Bill Maher vo svojej šou dokonca zavtipkoval, že podľa jeho mienky "je pápež Frank ateista" 😂

Priznávam, že je to naozaj vítaná zmena v tejto samoľúbej inštitúcii. Ale aj tak to nestačí!!! Ospravedlňovanie nie je to, čo pomôže riešiť problémy. ⚠️ Iba zmena názorov pomôže.

Nie všetko totiž smeruje iba k dobrému a jeho postoj voči ➡️ celibátu, ➡️ potratom či ➡️ antikoncepcii potrebujú ešte riadne prehodnotiť, no je to zjavná zmena v počínaní, hlavne v porovnaní s tým, čo tu bolo dlhé storočia pred ním.

O tom najhoršom z neomylného pápežstva som písal dávnejšie tu: https://goo.gl/g4Aayk

Ok, teda. 🤔 Zopár posledných pápežov sa za pár vecí verejne ospravedlnilo. Je to aké-také záchranné koleso pre katolíkov v súčasnej spoločnosti, lebo stredovek by im už v sekularizovanom svete nikto netoleroval.

🙋 Ale je to už všetko? Stačí to?

Ani zďaleka nie!

Nikto si doposiaľ oficiálne nepriznal zodpovednosť ➡️ za milióny mŕtvych hlavne po celej Afrike, ktorých zabíja vírus HIV len z dôvodu, že títo ľudia boli zastrašovaní večným zatratením, ak použijú kondómy, ktoré ako vieme, slúžia ako profylaktické opatrenie voči AIDS ochoreniu. 

Nepriznali si ani ➡️ ničenie domorodých kultúr posielaním misionárov do Indonézie, Ázie, Afriky či Južnej Ameriky (aj keď tu sa Ján Pavol II. ospravedlnil v 2001 cez internet za hrubé zaobchádzanie misionárov s domorodcami v Južnom Pacifiku).

Nepriznali si ➡️ nútené konvertovania európskych pohanov či pôvodných amerických obyvateľov.

Kedy si priznajú napríklad, že ➡️ väčšinu bohatstva Vatikánu získali psychickým vydieraním chudoby, od ktorej pod hrozbou zatratenia vyberali aj posledné peniaze za odpustky?

Novoobjavené ➡️ zakrývanie a ututlávanie pedofílnej epidémie medzi kňazmi sa akosi ešte stále nedostalo ani na úroveň štipky zodpovedného prístupu. Súčasný pápež František síce v Čile ukázal, že ako prvý v dlhej histórii pápežstva sa dokáže ospravedlniť aj za aktuálne prípady - a nielen historické a takmer zabudnuté - a že pápežské ospravedlnenia konečne prešli evolučným vývojom (asi tak z baktérie na muchu), no v tom množstve obvinení je to aj tak iba kvapka v oceáne.

Neospravedlnili sa ani za to, že ➡️ cirkev stále diskriminuje ženy a nedovolí im stať sa rovnocennými partnermi - kňažkami, biskupkami či dokonca snáď pápežkami.

Neospravedlnili sa za to, že ➡️ väčšina dodnes označuje homosexuálov za hriešnych a mentálne chorých (aj František najprv odporúčal rodičom homosexuálnych detí, aby navštívili psychiatra, no asi sa časom nad tým zamyslel a nedávno povedal, že na sexuálnej orientácii nezáleží a Boh ich takých stvoril), lebo ich "úchylka" je v rozpore s Božím zákonom.

Aj množstvo ďalších dôvodov na ospravedlnenie by sa ešte našlo.

Čo tak sa ospravedlniť za ➡️ psychické deptanie ľudí výmyslami ako peklo či limbo? Limbo síce nebolo oficiálnym cirkevným učením, no rodičia sa o tomto bohom opustenom mieste pre nepokrstené či potratené deti aj tak od svojich kňazov dozvedali.

Kto sa ospravedlní ➡️ deťom za pocikávanie v noci a budenie sa z nočných môr, nakoľko doslova verili v existenciu spaľujúceho večného ohňa?🔥

Ako povedal Matt Dillahunty:

👉"Poznám ateistov, ktorí opustili cirkev pred desiatkami rokov a ešte dnes sa zobúdzajú v noci so strachom z pekla, ktoré im bolo v detstve tak hlboko vštiepené do mozgov." 

Kto a kedy sa chystá ospravedlniť za tuto hrôzu páchanú na miliónoch ľudí?

Kedy sa dočkáme morálneho pokroku a následného ospravedlnenia za to, že chcú, aby ➡️ ženy mali menšie práva na život ako plod tvorený dvoma nemysliacimi a necítiacimi bunkami v ich tele? Kedy prestanú vyzdvihovať záujmy blastocysty nad záujmy dieťaťa s poranením miechy?

Rovnako veľmi nedúfam, že ➡️ si niekedy priznajú zabrzdenie pokroku na dlhé storočia a prenasledovanie vedcov a mysliteľov. Boli doby, kedy im nesedeli nielen názory ako napr. veľký vesmír so Zemou rotujúcou okolo Slnka, ale aj číslo nula, pouličné osvetlenie, jóga, ďalekohľady a podobné inovatívne malichernosti. Takmer všetko, čo bolo nové a rozdielne, bolo zakázané.

Áno, prístup cirkvi sa vďaka tlaku okolia v poslednej dobe zmenil. Ak by sekulárna spoločnosť neovplyvňovala cirkev, bolo by to tu rovnaké ako v moslimských štátoch riadených Šaríou. 🧕 Boli totiž doby, kedy islam nebol najväčšou náboženskou hrôzou - bolo ňou kresťanstvo ‼️

Cirkev sa začala ospravedlňovať za svinstvá, ktoré napáchali jej vedúci členovia. No ospravedlnenie znásilneným deťom je nám (a hlavne im) nanič, ak nebude viditeľné aj adekvátne trestanie zodpovedných a zavedené urýchlené opatrenia k tomu, aby sa to už nemohlo nikdy diať. 😠 Jedným z dobrých krokov by bolo napríklad zrušenie celibátu a ochota nechať kňazov sa zosobášiť a vytvoriť plnohodnotnú rodinu (za ktorú tak strašne bojujú). Alebo aspoň neututlávať aféry o ktorých sa vie, ALE IHNEĎ PRÁVNE KONAŤ! 👈

Ale nie. Oni sa budú radšej modliť a prosiť o odpustenie.

A preto je takéto ospravedlňovanie iba pokrytectvom. 😔