Veda vs náboženstvo
Sú v rozpore či v súlade? Je viera viac, než vedecky dokázané poznanie?

Kresťania si žili spokojne a nerušene pol druha milénia, kým neexistovala moderná veda. A potom to prišlo - Biblia musela zrazu čeliť faktom. Biblický geocentrizmus bol vyvrátený vedeckým heliocentrizmom. Kreacionizmus mladej Zeme bol zahrabaný pod haldou dôkazov z geológie a paleontológie. Fyzikálne zákony dokázali popísať pohyb vesmírnych telies...

Podľa encyklopédie Britanica by sa dalo v našom tele nájsť vyše sto rôznych evolučných pozostatkov, ktoré naše telo už pravdepodobne nepotrebuje.
Rudimenty sú zakrpatené orgány, ktoré už neplnia svoju pôvodnú funkciu. Mužské i ženské pohlavné orgány obsahujú až niekoľko rudimentov. I svaly na prstoch nôh sú dôkazom toho, že sme sa vyvinuli z...

Nemecký filozof Arthur Schopenhauer sa vyjadril k viere takto: "Viera a poznanie sú ako dve misky váh, čím je vyššie jedna, tým nižšie je druhá". Čo teda spôsobuje ten hlavný rozpor medzi vedeckým a náboženským pohľadom na svet?
Je ním ochota meniť názor a pochybovať o všetkom.
Americký teoretický fyzik Richard Feynman to vystihol týmto výrokom:...

O tomto skvelom objave sa môžete dočítať v Shubinovej knihe "Ryba v nás" alebo aj v skvelom rovnomennom dokumentárnom filme (trojdielny s českým dabingom). Plus oveľa viac samozrejme.

Krátku ukážku z dokumentu - práve venovanú Tiktaalikovi - som hodil pod tento link. Odporúčam si pozrieť.

Ľudia pochybujúci o evolúcii, tzv. kreacionisti, často prichádzajú s argumentom (verte mi, naozaj sa to stáva pričasto), že evolúcia je nezmysel, nakoľko medzidruhový skok (tzv. makroevolúcia) nie je logicky možný. Veď opica predsa nemôže porodiť človeka. Ani ryba suchozemského živočícha. A aj keď pripúšťajú mikroevolúciu (malé priamo pozorovateľné...

Čo sa s nami stane po smrti? Vieme to pomerne presne:
Naše bunky spaľujúce počas života energiu pri metabolických a ďalších biologických procesoch, prestanú zrazu pracovať. Energia prijatá z potravy sa prestane premieňať pri činnostiach tela a bunky začnú prebytočnú nahromadenú energiu strácať a uvoľňovať do okolia. Naša telesná teplota 37 °C náhle...

Kreacionisti používajú k svojmu výskumu jedinú vec - knihu, ktorá sa už v 15. storočí stala mytológiou a od tejto doby je jej akékoľvek "vedecké" použitie iba na výsmech.
Uchvacuje ma, akú zotrvačnosť dokážu mať niektoré tradície a akú silu dokáže mať propaganda v pokrokovej krajine ako USA, kde stále takmer polovica obyvateľstva verí, že svet...

Už je to značná doba, čo som tu naposledy propagoval nejakú knihu. A pritom knihy sú skvelým zdrojom poznania a intelektuálneho rastu. V poslednej dobe sa mi dostalo do rúk viacero odporúčaniaschopných kníh, a tak som si dal za úlohu v pár nasledujúcich príspevkoch niektoré z mojich tipov zverejniť v komunite sekulárneho-neba.
Dnes sa pozrieme v...

BananaMan

27.02.2019

Ray Comfort je americký evanjelista, ktorý energicky bojuje za doslovný výklad Biblie vrátane Starého zákona a ešte energickejšie proti ateistom. Vydáva množstvo kníh a natočil niekoľko dokumentov a relácií, kde sa snaží prezentovať svoje veľmi chabé vzdelanie a intelekt. Jedným z posledných výtvorov tohto "kreacinistického génia" bol film The...

Čo je také zaujímavé na tejto Hubblovým teleskopom vyhotovenej fotke galaxie, ktorá je od nás vzdialená miliardy svetelných rokov (a teda to čo vidíme na fotke sa udialo pred miliardami rokov)? Tá hviezda na okraji galaxie, ktorá je jasná takmer ako centrum celej galaxie je explodujúca supernova, ktorá má krátkodobo jas rovný asi 10 milardám...