Prečo si vážim vedu a nie vieru?

27.02.2019

Veda za posledných pár storočí enormne napreduje. Všetko čo sme dokázali, sme dokázali vďaka našej vynaliezavosti, sile spolupracovať a predávať si informácie, ktoré ďalej rozvíjame a zdokonaľujeme ako kolektívne poznanie.

V tom sa skrýva ľudská sila a to podporuje môj humanizmus. Aj keď sa veriaci často snažia nahovoriť, že mnoho vedcov bolo v minulosti veriacich a inšpiráciu dostávali od Boha. Zabúdajú pri tom na tri základné skutočnosti:

Za prvé, v dobe Newtona, Keplera, Faradaya, Koperníka a ďalších popredných vedcov začínajúcej vedeckej doby, bolo takmer nemysliteľné, aby ste neboli veriaci. Dlhé storočia trvajúca náboženská propaganda a zároveň aj veda v plienkach, neponúkali dostatok rozumných odpovedí na základné otázky života. Dnes na množstvo z týchto otázok už odpovede máme a preto to v národných akadémiách vied vyzerá úplne ináč (odzbrojujúca väčšina popredných vedcov sú neveriaci). Vieme z veľkej časti, ako funguje tak komplikovaný organizmus ako ľudské telo, vieme ako vznikajú zložité organizmy z jednoduchých, vieme kde sa berú základné prvky, vieme ako vznikol vesmír, vieme si vysvetliť prírodné úkazy a katastrofy. Vieme toho naozaj veľa a spoznali sme to všetko do značnej miery za posledných pár generácií, kedy sa ľudia už neboja, že za poznanie odporujúce svätým knihám by im hrozil postih a prenasledovanie (či dokonca smrť). Moderná veda existuje len nepatrný zlomok času existencie homo sapiens, no dokázala nás posunúť svetelné roky vpred. Boh medzier sa scvrkol na maličkého nepotrebného mytologického tvora a mnoho moderných vedcov to veľmi dobre vie.

Za druhé, ak Boh údajne viedol vedcov pri objavovaní nových poznatkov zlepšujúcich naše životy, tak prečo by sme mali automaticky vylúčiť možnosť, že Boh pomáhal vedcom, ktorí navrhli atómové bomby, smrtiace biozbrane či účinný plyn usmrcujúci židov vo vyhladzovacích táboroch. Odkiaľ vedia, ktorý vedec bol vedený Bohom a ktorý nie? Koreláciu medzi ich vierou a vynálezmi naozaj nenájdete. Napríklad stredoveká inkvizícia bola geniálne vynaliezavá pri vytváraní efektívnych mučiacich zariadení - Bohu vďaka za tento technologický pokrok.

Za tretie, ani jeden z veľkých vedcov nikdy neprišiel na objav vďaka vnuknutiu od Boha. Nerozprával sa s ním a ten mu nepovedal všetky tajomstvá vesmíru. Za novými objavmi bola vždy svedomitá práca vedca, ktorý vykonal bezpočet experimentov v laboratóriu, študoval matematiku, fyziku či aplikované vedy, vytváral myšlienkové experimenty, navrhoval teoretické hypotézy, ktoré následne pracne overoval. Bez tejto svedomitej práce nikto nikdy na nič významné len tak (vnuknutím) neprišiel. Žiadny silne veriaci človek s nulovou znalosťou vedy neprišiel s tvrdením, ktoré by predbehlo v poznaní vedcov a tí by to museli dlhú dobu študovať a overovať až by nakoniec toto úžasné poznanie overili. Žiaden kňaz či fundamentálny veriaci nikdy neprišiel za vedcom a nezačal mu hovoriť o subatomárnom svete, o mikróboch spôsobujúcich choroby, o explodujúcich supernovách, o kvantových javoch, o zakrivení časopriestoru, dilatácii času či o spôsobe vyhubenia zákerných vírusových chorôb. A to pritom bežne komunikujú priamo so stvoriteľom vesmíru. Ku všetkému tomu prišli bádatelia vedeckými metódami - navrhnutím hypotéz, testovaním, overovaním limitných možností, ďalším testovaním, optimalizovaním atď.

Áno - vedecké postupy, úžasné možnosti ľudskej inteligencie a svedomitá práca pomáhajú zlepšovať naše životy. Ďakujte teda vedcom, ktorí sa na túto cestu zlepšovania dali. Alebo ďakujte ľuďom, ktorí investujú do progresívnych technológií. Napríklad Bill Gates investuje obrovské peniaze do vývoja nových foriem čistej energie, boj s maláriou či laboratórne pestovaného mäsa. Mark Zuzkenberg s manželkou prisľúbili investovať 3 miliardy dolárov do boja proti zákerným chorobám. Toto zmení kvalitu života a pomôže rastúcemu počtu ľudí prežiť na našej planéte. Nie modlitby a ďakovanie imaginárnemu stvoriteľovi.

Len za posledných STO ROKOV (čo je dnes dokonca už doba života niektorých ľudí) sme sa zbavili chorôb (alebo dostali ich pod kontrolu) ako kiahne, detská obrna či záškrt. Za týchto sto rokov sme dokázali aj z prvého pokusu o lietanie vytvoriť neskutočnú sieť komerčných letov, ktoré spájajú ľudí na celom svete. Dostali sme sa od prvých motorizovaných kočov až k autopilotovaným elektrickým autám. Poslali sme sondy ku kométam a mimo slnečnú sústavu, roboty na Mars a ľudí na Mesiac. Z malých ďalekohľadov sme prešli na superteleskopy s obrovskou rozlišovacou schopnosťou lokalizované na orbite Zeme. Milionkrát výkonnejšie počítačové zariadenia, než prvý počítač riadiaci rakety Apollo máme dnes vo vreckách a slúžia nám na spojenie sa s kýmkoľvek, kedykoľvek a na získanie neuveriteľného množstva informácií o čomkoľvek do pár sekúnd. TOTO JE VEDA.

Na druhej strane tu stále máme evangelikánov, ktorí ešte aj dnes hlásajú v megakostoloch skorý príchod Krista a hanobia výsledky vedy, ktorá je v rozpore s doslovnom učení Biblie. Vyše polovica Američanov aj vďaka takýmto bludom stále popiera zodpovednosť človeka za klimatické zmeny a volia si zo svojich radov reprezentantov, ktorí to naďalej ignorujú v novoprijatých zákonoch. Načo im je pokrok či skúmanie vesmíru, keď Ježiš stojí za dverami? Hlásajú, že svet je hriešny, skazený a to je známkou skorého druhého príchodu nášho osloboditeľa. A ľudia ich žerú a prispievajú im na ďalšie súkromné prúdové lietadlá, rozlasové a televízne štúdiá a megakostoly, aby túto správu mohli efektívnejšie šíriť po celom svete.

Tí istí pohlavári bojujú proti zjavne najprogresívnejšej vedeckej metóde, ktorá by mohla pomôcť celému ľudstvu - výskume kmeňových buniek. Na rovnakej strane stoja aj rodičia, ktorí sa namiesto vyhľadania odbornej zdravotnej pomoci postavenej na vedeckých metódach rozhodnú buď modliť k svojmu pánovi alebo vyhľadať vierou uzdravujúcich šarlatánov a tým zabijú svoje deti. Do tejto skupiny patrí aj pápež, ktorý odmieta kondómy v krajinách, kde by táto metóda antikoncepcie mohla zachrániť milióny životov. VIEROU PROTI POKROKU.

Ak by som mal nutkanie niekoho uctievať a ďakovať v modlitbách (čiže rozprávaní sa so sebou samým) za moju ochranu, staroslivosť a znateľne lepší život, tak by to boli vedci. Bola by to veda, ktorá za posledných pár storočí urobila viac pre náš svet a pre naše životy, než robili uctievania, obetovania, pôsty a modlenia k tisíckam bohov v priebehu niekoľkých posledných milénií.