Vždy pochybujte!

27.02.2019

Nemecký filozof Arthur Schopenhauer sa vyjadril k viere takto: "Viera a poznanie sú ako dve misky váh, čím je vyššie jedna, tým nižšie je druhá". Čo teda spôsobuje ten hlavný rozpor medzi vedeckým a náboženským pohľadom na svet? 

Je ním ochota meniť názor a pochybovať o všetkom.

Americký teoretický fyzik Richard Feynman to vystihol týmto výrokom: "Náboženstvo je kultúrou viery, veda je kultúrou pochybností." 

Ak by ste dokázali, že dnes chápaný koncept časopriestoru, gravitácie, počiatku vesmíru či evolúcie je chybný, boli by ste oslavovanými hrdinami s oceneniami až po nobelovú cenu. Zmenili by ste pohľad na svet a upravili naše chápanie skutočného sveta. Nové revolučné nápady sú vo vede vítané a vysoko cenené.

Na opačnej strane je náboženstvo v spoločnosti postavené na post, ktorý nehodno kritizovať a meniť. Ak by ste tak urobili, boli by ste považovaní za netolerantných provokatérov. V minulosti by sa Vám v kresťanských oblastiach dostalo aj pekného miesta v sofistikovanej mučiarni či rovno na horiacej hranici.

Pochybovanie o tvrdeniach, námietky či výhrady sú vo vedeckých kruhoch veľmi bežné. Preto sa všetky štúdie verejne publikujú, recenzujú, testujú a overujú. Medzi vedcami sa málo kedy stretnete s aroganciou a stopercentným presvedčením o svojom tvrdení. Vedec musí stále čeliť rôznym protiargumentom a snažiť sa svoj postoj obhájiť. Sam Harris uviedol na túto tému vtipnú poznámku "Na vedeckej konferencii sa skôr stretnete s nudizmom, než s aroganciou."

Ale pozor! Jednotlivé výnimky sa medzi ľuďmi vyskytujú. Na oboch stranách. Ak patríte náhodou medzi ateistov, ktorí majú svoje presvedčenie zafixované (či už filozofické, vedecké či náboženské) a nechcú sa vzdať svojej predstavy sveta za žiadnu cenu, tak rovnako patríte do skupiny tých, čo blokujú (osobný) pokrok a sú práve spomínaným problémom. Korelácia medzi otvorenou mysľou a ateizmom je síce výrazná, no nie nevyhnutná. 

Na druhej strane aj niektorí predstavitelia náboženských smerov ako napríklad Dalai Lama XIV pristupujú k svojej viere otvorenejšie ako iní. Dalai Lama ako najvyšší predstaviteľ tibetského budhizmu sa vyjadril, že "Ak veda dokáže, že niektoré presvedčenia Budhizmu sú chybné, potom sa bude musieť Budhizmus zmeniť."

Racionálne skeptické uvažovanie spolu so zvedavosťou a snahou naučiť sa niečo nové posúva naše poznanie vpred a rozširuje naše možnosti. Preto buďte otvorení novým pohľadom na vec, diskutujte, argumentujte a tešte sa z nových poznatkov, hoci sú v rozpore s tým, čo ste si doteraz mysleli. Premysleným a rozumným prístupom k vzdelaniu a vede, budeme meniť náš svet na lepšie, bezpečnejšie a hodnotnejšie miesto pre nás i ďalšie generácie. 

S náboženským prístupom, ktorý prehlasuje, že už pozná absolútnu pravdu, bude náš svet stagnovať až upadať. 

Preto robme maximum pre sekularizáciu našej spoločnosti a snažme sa oddeliť náboženstvá čo najviac od riadenia spoločnosti a vzdelávacích inštitúcií.