Vesmír v nás.

29.07.2019

A Neil deGrasse Tyson najúžasnejší fakt o vesmíre formuloval takto:

"Najohromujúcejším faktom je poznanie, že atómy, ktoré tvoria na Zemi život, ktoré tvoria ľudské telo, sú vystopovateľné až do tavných pecí, v ktorých sa pri ohromných teplotách a tlakoch menili ľahké prvky na ťažké, a to priamo v ich jadrách. Tieto hviezdy - hlavne tie masívnejšie z nich - sa stali po čase nestabilnými, zrútili sa a následne explodovali, pričom rozmetali svoje vnútro naprieč galaxiou. Vnútro tvorené uhlíkom, dusíkom, kyslíkom a všetkými základnými prísadami samotného života. Tieto ingrediencie sa stali súčasťami plynných mračien, skondenzovali, zrazili sa a vytvorili ďalšiu generáciu slnečných sústav - hviezd s obiehajúcimi planétami. A tieto planéty obsahujú potrebné prísady pre tvorbu života.
Keď sa pozriem na nočnú oblohu, uvedomím si, že sme súčasťou tohto vesmíru, nachádzame sa v ňom a čo je možno ešte dôležitejšie, že tento vesmír je v nás. Veľa ľudí sa cíti maličkými, lebo sú oproti vesmíru naozaj drobní. Ale ja sa cítim veľký - veľký preto, lebo moje atómy pochádzajú z týchto hviezd.
Je to o prepojenosti a my sa v živote chceme cítiť prepojení. Chceme sa cítiť hodnotní a chceme cítiť, že sa podieľame na tom, čo sa deje okolo nás. A presne to sme - už len tým, že sme nažive."

Nebolo by to ohromné, keby sme sa o tomto úžasnom vedeckom poznatku dočítali v niektorej z tuctov svätých kníh rôznych náboženstiev? Keby Korán, Biblia, Kitáb-i-Aqdas, Bhagavad-gíta, Avesta, Kniha Mormonova alebo ktorákoľvek ďalšia ZARUČENE božstvom inšpirovaná kniha aspoň zjednodušene uviedla, že naše telá tvoria prvky, ktoré sú produktom zanikajúcich hviezd, z ktorých maličkú časť vidíme na nočnej oblohe? Že naše telá sú tu vďaka ním?

Odpoveď je prostá: Ľudia, ktorí vytvorili všetkých týchto vševediacich bohov o tom vtedy ešte netušili.

Netušili nič o enormnej veľkosti vesmíru, o skutočnej veľkosti a zložení hviezd, o fyzikálnych zákonoch, ani o atómoch, bunkách, mikroorganizmoch, chorobách. Práve preto nič z toho žiadna BOHOM INŠPIROVANÁ KNIHA ani len nespomenie.

Namiesto toho v nich máme plochú Zem, pár tisíc rokov starý vesmír, prekliatia spôsobujúce choroby, v dušiach sídliaci intelekt ... a všetko-riadiacich osobných BOHOV.

Vedecké poznanie je pritom tak prosté, ale aj veľkolepé a povznášajúce:

MY SME VESMÍROM, ktorý sa na kratučký okamih pretvoril, aby vytvoril mňa, Vás i všetko naokolo.