Stručne ku kreacionizmu.

27.02.2019

Kreacionizmus mladej zeme vykladá vznik vesmíru a našej Zeme podľa doslovnej interpretácie Biblickej knihy Genezis. Podľa nej bol svet stvorený pred zhruba 6000 rokmi.

Zástancovia tohto dogmatického smeru tvrdohlavo ignorujú všekty novodobé vedecké poznatky na poli kozmológie, astrofyziky, fosílnych záznamov, geológie, vrstvenia ľadovcov, skalnej erózie, sedimentácie, tektoniky, termodynamiky, genetiky a DNA, embryológie, imunológie, molekulárnej biológie, anatomickej príbuznosti (evolúcie), biografie, rádiového datovania rozpadu atómov,... všetko toto a ešte omnoho viac úplne odmietajú a tvrdia, že prvými ľuďmi boli z hliny stvorený Adam a z rebra vytvorená Eva pred pár tisíc rokmi. 

Malú sektu s takýmito názormi by mohli rozumní ľudia plne ignorovať, no podľa prieskumov v doslovnú interpretáciu Mojžišovej prvej knihy stále verí v USA takmer 40% ľudí. KAM TO TENTO SVET SPEJE?!