Ako sa náboženstvo postupne prispôsobuje vedeckému poznaniu.

27.02.2019

Kresťania si žili spokojne a nerušene pol druha milénia, kým neexistovala moderná veda. A potom to prišlo - Biblia musela zrazu čeliť faktom. Biblický geocentrizmus bol vyvrátený vedeckým heliocentrizmom. Kreacionizmus mladej Zeme bol zahrabaný pod haldou dôkazov z geológie a paleontológie. Fyzikálne zákony dokázali popísať pohyb vesmírnych telies bez potreby večného kontrolóra. Postavenie Bohom vyvolenej Zeme bolo v novom enormnom vesmíre už iba zanedbateľné. Kreacionistický názor na vznik a vývoj života bol potopený Darwinovskou evolúciou a už sme neboli stvorení na obraz Boží, ale skôr z obrazu ľudoopov. Krok za krokom sa postavenie Boha stávalo nepotrebnejšie a bezvýznamnejšie. A to len za obdobie asi 400 rokov.

Heliocentrizmus bol v rozpore iba s malým množstvom biblických veršov, no teória evolúcie nabúrala celý koncept. Darwin si trúfal tvrdiť, že svätá a neoddiskutovateľná pravda, že človek je priamo stvorený Bohom, nie je zrazu až taká pravda. Vedel, akú vlnu pohoršenia to vyvolá a preto nad vydaním svojho diela takmer 20 rokov otáľal. A jeho kniha aj privodila veľmi veľa vrások na tvárach všetkých teológov a apologetov. Nie len že zrazu nebol potrebný žiaden stvoriteľ, aby z jednoduchých systémov vznikli systémy superkomplexné (Boh sa stal v tej najzložitejšej otázke zrazu prepotrebným), ale aj bez príbehu o Adamovi a Eve a ich prvotnom hriechu, je celý príbeh Ježišovho obetovania sa za spasenie celého sveta iba nepodstatnou bájkou. Dodnes sa s tým mnoho kresťanských denominácií nedokázalo zmieriť a preto ešte stále nájdeme cirkvi, ktoré sa držia príbehu o Adamovi a Eve a vytvárajú si kreacionistické múzeá a atrapy Noemovej archy. Hlavne v USA doslovnému stvoreniu sveta podľa knihy Genézis verí 1/3 obyvateľstva.

Najlepšou ukážkou prispôsobovania sa výsledkom vedeckého bádania je katolícka cirkev. Ešte nedávno upaľovala a prenasledovala ľudí, ktorí sa postavili proti cirkevným autoritám, no dnes pripúšťa, že väčšina Biblie je v podstate alegóriou a treba ju chápať v kontexte. Po archeologických objavoch, ktoré potvrdili, že niektoré staroveké mestá, ktoré sa spomínajú v Exode v opisovanej dobe neexistovali, po vyvrátení nezmyslov o celosvetovej potope či vedeckej nezmyselnosti knihy Genézis sa zrazu priklonili k tomu, že vesmír kľudne mohol vzniknúť pred 14 miliardami rokov, že Boh mohol riadiť biologickú evolúciu a že historické údaje nemusia byť presné - LEN TREBA VEDIEŤ, AKO SPRÁVNE POCHOPIŤ KONTEXT BIBLIE. Biblia predsa nie je vedecká kniha - a mimochodom prepáčte, že sme kvôli tomu donedávna mučili a upaľovali.

Samozrejme katolíci nepredstaviteľnou mentánou gymnastikou prekrútili celý koncept biologickej evolúcie a celí upotení z toho nakoniec stvorili mačkopsa - hybrid medzi pôvodnou mytológiou a vedeckým poznaním. Nahovorili totiž veriacim, že evolúcia nemá nič proti výkladu Biblie ak chápete kontext. 

Boh teda stvoril svet, zariadil, aby o niekoľko miliárd rokov vznikol život, ktorý sa má milióny rokov vyvíjať prapodivne, až kým sa homo-sapiens nevyvinie do stavu schopného upgradu. A ten upgrade je (tadááá) DUŠA. Úplne ako keby tu Boh ani nemusel byť - proste génius v sebautajovaní.

Veda a vedecké poznanie vždy boli a budú najväčším strašiakom kresťanstva. Pritom to tak nezačínalo. 

Katolícka cirkev bola dlhé storočia extrémne bohatá inštitúcia, ktorá ako jedna z mála (prakticky skôr jediná) mala šancu a možnosti financovať výskum a budovať univerzity (napríklad Oxfordskú Univerzitu s jej mottom "Boh je mojim svetlom"). Preto väčšina proto-vedcov, mysliteľov a umelcov sa javí na zoznamoch ako kresťania. 

Nikto iný ako cirkev by ich podporiť vo výskume či tvorbe nedokázal alebo nechcel. Navyše v tej dobe neexistovali žiadne intuitívne alternatívy pre vysvetlenie sveta. V predvedeckej dobe bola Biblia jediným prijateľným vysvetlením. Enormne veľký vesmír či vývin z opočloveka sú veľmi neintuitívne myšlienky. 

Cirkev teda podporovala výskum z jediného dôvodu - dúfala, že "prírodná filozofia", ako sa v 17. storočí nazývala veda, podporí Biblické tvrdenia o existencii Boha. Avšak sa prerátala.

Vatikán bol otvorený výskumu a novým myšlienkam naozaj až do začiatku 16. storočia. Po protestantskej reformácii sa však katolíci rozhodli trestať každé protirečenie proti ich interpretácii Božieho slova. Každý, kto sa postavil proti katolíckej doktríne bol vyhlásený za heretika. A preto v tomto storočí zaviedla cirkev náležitú inštitúciu - svätú inkvizíciu.

Určite ste veľakrát počuli od kresťanov, že predsa aj Koperník, Newton a Galileo boli kresťania, a teda kresťanstvo môže za rozvoj vedy a napredovanie ľudstva. VEĽKÝ OMYL! Galileo bol naozaj podporovaný cirkvou a s jej pomocou postavil vo Vatikáne prvé observatórium na území Ríma a skonštruoval vlastný teleskop. Avšak cirkev vtedy ešte netušila, že Galileove pozorovania podporia heretické názory Koperníka na to, že Zem nie je stredom vesmíru a že Slnko neobieha okolo Zeme. Galileo dúfal, že ho podporí jeho priateľ pápež, no namiesto toho bol súdený za herézu. Musel svoje názory odvolať a keďže veľmi dobre vedel, čo robila cirkev takým ako napríklad Giordano Bruno za postoje proti jej autorite, tak naozaj toto učenie napriek svojmu presvedčeniu odvolal. Giordana Bruna totiž nechala inkvizícia upáliť na hranici preto, lebo sa opovážil tvrdiť, že vesmír je obrovský a možno obsahuje mnoho svetov podobných tomu nášmu. Galileo bol teda inkvizíciou vyšetrovaný a súdený a svoje tvrdenie o "obyčajnosti Zeme" musel po niekoľkomesačnom súde pod vyhrážkami zaprieť. Ostal v domácom väzení a jeho dielo bolo zakázané. Spomínaní vedci teda naozaj boli kresťania, lebo takmer každý, kto chcel "dostať grant" nim byť musel - ale len do doby, kým sa nepostavili proti dogmám.

Galileo bol jedným z prvých vedcov, ktorý svoje teórie založil nie na ideách, ale na faktoch a dôkazoch vychádzajúcich z testov a experimentov. Cirkev taký prístup priamej konfrontácie nepoznala a nevedela patrične reagovať. Jedným z prvých mysliteľov, ktorí pristupovali k skúmaniu vedecky, bol aj William Harvey, ktorý v 17. storočí pomocou postupu - pozorovanie, vyvodenie záveru, následné overovanie záveru na ďalšom pozorovaní - zaviedol to, čo dnes nazývame vedeckou metódou. Svojim skúmaním ľudského tela a popisom jeho fungovania pripomínajúceho mechanický stroj a nie Boží zázrak, rozhorčil cirkevných predstaviteľov.

Sila vedy vysvetliť to, čo ešte pred pár storočiami bolo bez Boha nevysvetliteľnou záhadou je enormná. Veda napreduje míľovými krokmi. Dnes straší kresťanov ďalší veľký strašiak, ktorý pravdepodobne zvalí ďalší pilier tohto náboženstva, a tým je pohľad na slobodnú vôľu ako ilúziu. Odmena vo forme neba či odplata vo forme pekla nemajú pri tomto koncepte žiadny význam. Toto je podľa môjho názoru dokonca ešte väčším klincom do rakvy, než evolučná teória.

Cirkev sa snaží udržať si postavenie zubami-nechtami. Pomaly sa adaptuje na nové poznatky a veriaci jej to nanešťastie hltajú aj s navijakmi. Ilúzia sveta prezentovaného starovekou literatúrou sa jej rozplynula, avšak zotrvačnosť a ignorantstvo veriacich prechádza aj týmito bariérami. Niektorí tvrdohlavo stále veria na mladú Zem, iní uverili, že Biblia medzi riadkami v podstate popisuje evolúciu a ďalší sa na Bibliu kompletne vykašľali a zamerali sa len buď na svojho Ježiša či dokonca na kompletne predefinovaného osobného Boha, ktorý nemá s Biblickými bájkami a zázrakmi už nič spoločné. Viera je nemoc, ktorá sa naozaj ťažko lieči, ak je pacient neschopný otvoriť oči a pozrieť sa na svoju vieru skepticky a na svet racionálne.