Veda poslala deduška z oblakov do dôchodku.

27.02.2019

Toto je môj obľúbený oxymoron (rétorická hračka s protirečiacim významom).

Veda ponúka množstvo vysvetlení (založených na dôkazoch, na rozdiel od teológie) toho, ako svet dokáže existovať aj bez nadprirodzeného kontrolóra a stvoriteľa. 

A tak postupne uberá funkcie kedysi riadne zamestnanému deduškovi nad stratosférou, ktorý musel najprv tlačiť Slnko okolo Zeme a následne zmeniť stratégiu a začať tlačiť Zem po eliptickej dráhe okolo Slnka, ďalej musel masturbantom a prostitútkam pracne triasť zemou pod nohami, LGBT dávať tajné dúhové správy, musel viesť účtovníctvo s odpustkami a strážiť počet odkrútených dní v očistci, či vytvárať dokonalé kostrče, slepé črevá, zuby múdrosti a Downove syndrómy novonarodeným deťom.

Tento deduško dnes už ako zaslúžilý dôchodca len odpočíva a sleduje, ako veda pomáha vysvetliť, ako sa veci dokážu diať aj bez jeho zásahu. Príležitostne pomôže nájsť nejaké stratené kľúče, no to je všetko.

Na záver už len vydarený citát od Arona Ra, ktorý ma k tejto téme práve napadol:

Veda nevie všetko. Náboženstvo nevie nič.