Aj Boh má priority.

27.02.2019

Čo viac potrebujete, aby ste pochopili, že sa dá ĽAHKO napísať morálne hodnotnejšia kniha, než je Biblia?

Boh sa vo svojom jedinom písomnom diele rozhodol radšej zakázať prácu v sobotu, tetovania, jedenie mäkkýšov a bravčového, ozdobovanie sa zlatom, obetovanie zvierat inde než v chráme, sadenie rozličných rastlín vedľa seba, nosenie zmiešaných tkanín, dotýkať sa zdochlín ošípaných a ďalšie "značne dôležité ohavnosti", než aby si spomenul na výrazne problematickejšie témy. 

Ani ho nenapadlo spomenúť, že by ľudia nemali vlastniť iných ľudí ako majetok (nie len že nie je proti tomu alebo zabudol, on to PODPORUJE a príkazmi riadi správne zaobchádzanie s otrokmi vrátane vhodného trestania a oceňovania), neležalo mu na srdci ani sexuálne zneužívanie detí či znásilňovanie žien (vlastne áno - ak znásilnite pannu, musíte si ju od jej otca odkúpiť a ona Vám celá šťastná bude náležať do konca života ako oddaný majetok).

Namiesto vedenia ľudstva k etickému a humánnemu správaniu, ktoré by potlačovalo sexizmus a ponižovanie žien, rasovú a medzináboženskú neznášanlivosť, znižovanie utrpenia ľudí i zvierat atď, sa rozhodol ľudí viesť práve k presnému opaku (minimálne v Starom zákone, KTORÝ JE SÚČASŤOU BIBLIE, akokoľvek sa katolíci tomu snažia vyhnúť).

Vyzdvihovanie racionality, skepticizmu, humánnosti či tolerancie k inakosti by ste ťažko hľadali. Avšak nájdete tam oddanosť, pokoru, vieru a poslušnosť.

Nie len že existujú sväté knihy, ktoré sú morálne výrazne napred (napríklad v bahajskej viere, konfuciánstve, taoizme či džinizme,..) avšak existuje nespočetné množstvo ďalších kníh, ktoré majú výrazne navrch v rámci filozofie, poznania sveta, morálky či histórie. Vlastne v každej jednej oblasti, na akú si spomeniete.

Bibliu je možné tak ľahko prekonať a vytvoriť si oveľa spravodlivejšieho a múdrejšieho boha, než je ten, ktorého si vymysleli židia a ktorého prebrali kresťania, moslimovia a ďalšie Abrahámovské náboženstvá.


Pozrite sa na to takto. Gréckeho a Rímskeho hašterivého panteónu sme sa zbavili. Už sú len mytológiou a rozprávkami pre zvedavé deti. Čo tak presunúť aj judeo-kresťanského Hospodina do tej istej kategórie? Svet by si tak uľavil.