Boh odpustí každý hriech.

27.02.2019

Zdá sa Vám to choré a nespravodlivé? No ale Biblia vraví jasne:

1Jan1:9 "Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti."
1Jan2:2 "On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta."
Sk10:43 "O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí."
Jan3:16 "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život."

Amen