Všemohúci, ale nie uctievaniahodný

26.04.2021

Najlepšie to zhrnul aj tak Epicurus už pred viac než dvoma tisícročiami vo svojej "trileme":

👇

"Chce Boh zabrániť zlu, ale nie je toho schopný?
Tak potom nie je všemocný.
Je schopný, no nechce?
Tak potom je zlomyseľný.
Je toho schopný a aj chce?
Tak prečo je tu nespravodlivé zlo?
Nie je schopný a ani nechce?
Tak prečo ho nazývať Bohom?"

Aj David Hume sa v 18. storočí často odvolával na tento výrok a pokladal ho stále za nezodopovedaný.

Sam Harris to formuloval podobne:

👉 "Boh buď nedokáže nič urobiť, aby zabránil katastrofam, alebo ho to nezaujíma, alebo neexistuje. Takže je buď neschopný, zlý alebo imaginárny. Zvoľte si, no vyberajte rozumne."

Intelektuálne nevydarených odpovedí na problém zla vo svete riadenom dokonalým stvoriteľom je niekoľko - od zavedenia slobodnej vôle, dedičného hriechu, zla ako nedostatku dobra až po nutnosť zla k poznaniu dobra.

Tie sú však iba dôkazom zlej filozofie pokúšajúcej sa premôcť zlú etiku.

A tak neostáva nič iné, ako skonštatovať to, čo aj Woody Allen:

👉 "Ak Boh existuje, dúfam, že má dosť dobrú výhovorku."

Avšak asi ani Boh nedokáže prekonať zákony logiky a len ťažko sa z tejto trilemy vyseká s neporušenou reputáciou všemocného, vševediaceho a spravodlivého kontrolóra.

Boh (ak pripustíme na sekundu, že existuje), tak sa len prizerá a asi dobre baví. Lebo ak by mal ktorýkoľvek morálne príčetný človek jeho nekonečné schopnosti, nedokázal by sa nečinne prizerať nespravodlivému utrpeniu, pri ktorom zomierajú deti na vrodené choroby či celé skupiny ľudí pri prírodných katastrofách. Tracie Harris to dobre vystihla, keď pred rokmi v relácii Atheist Experience povedala:

👉 "Ak by som mohla zastaviť človeka pred znásilnením dieťaťa, tak by som to urobila. V tom je rozdiel medzi mnou a vašim Bohom."

Nerobí teda nič, no sľubuje skvelé zajtrajšky ako nejaký populistický politik. Kamal Hassan to zhrnul takto:

👉 "Nepotrebujem Boha, ktorý nenakŕmi hladujúce deti dnes, ale sľubuje nebo zajtra."

A tak pri zamyslení sa nad nezmyselnosťou predstavy sveta riadeného všemohúcim osobným Bohom a nespravodlivou krutosťou, by ste museli dôjsť k záveru, ktorý vyjadril aj Bertrand Russell:

👉 "Nikto nemôže sedieť na okraji postele zomierajúceho dieťaťa a stále ešte veriť v Boha."

Ak by teda takýto tvorca sveta naozaj existoval, tak 🖕