Vynútená láska alebo peklo - vyberte si.

02.07.2021

🔥 Peklo je dokonalým, sofistikovaným nástrojom zastrašovania, ktorý fungoval na udržiavanie si vernosti a poslušnosti dlhé storočia. Týmto strachom pred racionálnym uvažovaním a pochybami sa riadila spoločnosť a určovala poslušnosť poddaných.

Správne to vystihli už aj Naopleón:

👉 "Náboženstvo je dôvod, prečo chudobní neútočia na bohatých. A je to skvelá vec na udržanie chudoby ticho."

či Voltaire:

👉 "Boh neexistuje. No nepovedzte to môjmu služobníkovi, ináč ma v noci zabije."

Spravodlivá odmena vo forme večného blaha 😇 je jedna strana mince. Na tú sa poddaní tešili a stačilo len prežiť ten krátky, urputný a často mizerný život tu na Zemi. Čo je taká malá obeta vo forme niekoľkoročnej poslušnosti v porovnaní s večnou spásou a rajskými záhradami vo svete po smrti?! Len treba vydržať!!! 💪

No ešte silnejší motív ako zaslúžená odmena, je strach z trestu. 😧A ten bol vytvorený v priam majstrovsky dokonalom stupni absurdity. Nie len že je nepredstaviteľné KRUTÝ❗ ale dokonca trvá VEČNE❗ Odmeny sa totiž môžete vzdať a prijať napríklad ničotu.

Avšak strach pred tým, čo zlé Vás čaká a neminie, ak neposlúchnete príkazy vašej cirkvi, je predsa len iný level vyhrážania sa. 🔫 To už je taký mafiánsky prechod zo "Zaplať a mi ti ponúkneme ochranu." na "Zaplať, lebo ti podpálime barák."

👉 "Nič, absolútne nič v histórii, dokonca v celej histórii, sa ani zďaleka nemôže zverstvom vyrovnať vynájdeniu takej odpornosti, akou je peklo" povedal už aj Mark Twain.

Dnes sa už nefundamentálni veriaci snažia pretvoriť pekelné ohne na niečo metaforické či dokonca na doslova NIČ, čiže miesto bez prítomnosti Boha, tzv. duševnú smrť. 🔥➡️❌

Avšak sväté knihy o tomto mieste hovoria jasne a zreteľne. A PRESNE TAKTO DOSLOVNE tento posmrtný svet chápali aj obrovské množstvá veriacich v priebehu posledných storočí. Presne takto sa zjavovali pekelné ohne deckám v nočných morách. 😱

Tento hrozný vynález opísal veľmi dobre Richard Dawkins:

👉 "Nenapadá mi veľa ľudí, ktorí by si zaslúžili ísť do pekla. Avšak ľudia, ktorí učia bezbranné deti o jeho existencii, sú hlavnými kandidátmi." 👍

Nie je to len otázka minulosti. V Amerike sa na zavedenie tohto vírusu do hlavy detí pripravujú svedomito aj dnes. Postavili si "pekelné domy", 🔥🏚️🔥 do ktorých berú školopovinné DETI, aby ich postrašili tým, čo ich čaká po smrti, v prípade, že budú hrešiť proti učeniu ich cirkvi. Herci im najprv zahrajú scénky "ohavných neodpustiteľných hriechov" ako je homosexualita, alkoholizmus, mimomanželský sex či interrupcia - za asistencie Satana samozrejme. 👿 Po tomto divadielku však príde to hlavné - pekelné miesto plné smradľavej síry, svetelných efektov a vreskotu navždy zatratených. Úžasná show. 🤮

A ak dieťa neskonči na psychiatrii, tak ho majú v hrsti. Veď ho tie nočné mory a pocikávanie možno časom prejdú. 😰

Slová pápeža, že peklo ZRAZU neexistuje asi potešili mnohých dnešných katolíkov (iných však aj pobúrili), no taký je katolicizmus už dlhé stáročia. Mení svoje ABSOLÚTNE, dokonalé a Bohom určené pravdy a dogmy na základe spoločenského tlaku. To nie je nič nové. ➡️ Moderní kresťania žijúci v sekulárnych spoločnostiach v západnom svete by už väčšinu sprostostí, ktoré hlásalo stredoveké kresťanstvo, neprijali. Ale ak sa to podá vhodným spôsobom, tak to ide aj dnes a darí sa im - na to im platíme z našich daní školy, na ktorých sa učia rétorike a správnej argumentácii, aby tí intelektuálne lenivejší mali ešte aké také uspokojujúce odpovede (filozoficky však neakceptovateľné). Tomu miestu sa hovorí FAKULTA TEOLÓGIE.

Katolícky katechizmus teraz pomaly pretvára slová Biblie v tomto znení:

📜 "Učenie Cirkvi potvrdzuje, že jestvuje peklo, a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla, kde trpia pekelné muky - 'večný oheň'. 🔥 Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži."

⚠️ Nezabúdajte, že ateizmus (odlúčenie od ducha svätého) je obzvlášť ťažký a neodpustiteľný hriech. Takže HIGHWAY TO HELL máte istú.

Čo sa však kresťanské deti dočítajú, ak vezmú do ruky Nový Zákon, tú "úžasne inšpiratívnu knihu", ktorá je stokrát lepšia ako Starý Zákon?

➡️ "Tak to bude aj na konci sveta: Vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami." (Matúš 13:49-50)

➡️ "Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť." (Zjavenie Jána 21:8)

➡️ "Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie ti bude vojsť do života okyptený, ako byť uvrhnutý s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa." (Mark 9:43)

Korán má predstavu pekla rovnako jasnú a moslimské deti to tiež nemajú ľahšie:

➡️ "Ak by ste tak neurobili a ani neurobíte, tak sa vyvarujte ohňa, ktorého palivom budú ľudia a kamene, pripravený je pre tých, ktorí odmietli veriť." (2:24)

➡️ "Hľa, to sú dvaja protivníci, ktorí sa sporia o Pánovi svojom. Pre tých, ktorí odmietli veriť, je odseknutý odev z ohňa, ponad ich hlavy sa bude liať vriaca voda. Bude ňou tavené to, čo je v ich bruchách aj ich kože. Budú pre nich určené prúty zo železa. Vždy, keď by chceli z neho vyjsť von pre utrpenie, budú do neho vrátení. Okúste trápenie ohňa." (22:19-22)

➡️ "Za ním je peklo a bude napájaný z vody hnisavej. Pregĺgať ju bude a takmer ju ani neprehltne. Smrť k nemu bude prichádzať z každého miesta, ale on nezomrie. A za ním bude trápenie veľmi silné." (14:16-17)

Choré? Áno! 🤢

Zastavme toto besnenie poukazovaním na to, že učenie týchto náboženstiev nie len že je postavené na nepodložených výmysloch, no je aj zhubné a čítanie týchto kníh je devastujúce pre ľudskú psychiku. Iba človek, ktorý má nasadený silný filter, dokáže tieto verše prehliadať a snažiť sa z nich urobiť niečo iné, ako VŽDY BOLI - zastrašujúcim nástrojom poslušnosti a oddanosti.