Prečo by to všemocný Boh robil?

31.07.2019

Ponúkajú sa dve vysvetlenia: buď je krutý alebo neexistuje. Ja už som si vybral.

Ale pozrime sa na to očami tých, ktorí uprednostňujú vysvetlenie, že predsa len existuje a Biblia nám o tom dáva "dôkaz".

Pýtam sa teda, prečo údajne existujúci a dobrotivý Boh dokázal nájsť dostatok sily a ochoty k "vlastnoručnému":

- utopeniu miliónov ľudí za nedokonalosť počas celosvetovej potopy (Genesis 6)

- spáleniu celých miest Sodoma a Gomora s možno tisíckou obyvateľov a premeneniu Lótovej ženy na soľný stĺp (Genesis 19, Ezechiel 16)

- zabitiu Éra a neskôr aj jeho brata Onána (Genesis 38)

- zabitiu všetkých prvorodených v Egypte od človeka po dobytok kvôli Hospodinovým výhradám voči Faraónovi (Exodus 12)

- utopeniu celého faraónovho vojska (Exodus 14)

- upáleniu Áronovych dvoch synov za to, že nepoužili správny postup pri obetovaní Hospodinovi (Levitikus 10)

- zabitiu nenásytných Izraelitov nejakou pliagou (Numeri 11)

- zabitiu desiatky prieskumníkov, ktorí rozhlasovali o krajine nepravdivo (Numeri 14)

- zabitiu asi 15 000 Izraelitov pochovaním za živa, upálením i pliagou v príbehu o Koráchovi (Numeri 16)

- doštípaniu Izraelitov ohnivými hadmi na smrť, lebo sa sťažovali na kvalitu chleba (Numeri 21)

- zabitiu 24 000 Izraelitov za sexuálne hrátky a uctievanie Baala (Numeri 25)

- ukameňovaniu Amorejčanov veľkými kameňmi zhadzovanými z nebies (Jozua 10)

- zabitiu 50 000 mužov Bet-Šemešu za to, že pozerali do Hospodinovej archy (1 Samuel 6)

- upáleniu 102 vojakov ohňom z neba (2 Králi 1)

- roztrhaniu 45 chlapcov medvedicami za posmievanie sa plešatému (2 Králi 2)

- roztrhaniu cudzincov levmi za to, že neuctievali Hospodina (2 Králi 17)

- zabitiu 185 000 vojakov v spánku zoslaným anjelom (2 Králi 19)

- vraždám veľkého množstva ďalších jednotlivcov, ako napr. Nabala (1 Samuel 25), Uzzaha (2 Samuel 6), Dávidovho syna (2 Samuel 12), nemenovaného proroka (1 Králi 13), Járobeámovho syna (1 Králi 14), Jarobeáma (2 Kniha Kroník 13), Joráma (2 Kniha Kroník 21), ženu Ezechiela (Ezechiel 24) atď. ?


Dokonca aj vo výrazne kratšom časovom úseku, ktorý zaberajú príbehy Nového zákona má Boh na svedomí pár zázračných zabití. Dokázal si nájsť čas a premôcť sa k:

- zabitiu Ananiáša a Zafiry za neschválenú províziu z predaja pozemku (Skutky Apoštolov 5)

- zabitiu Herodesa anjelom za to, že nevzdával Bohu slávu (Skutky Apoštolov 12)

- zjaveniu zabíjania v blízkej budúcnosti počas druhého návratu Ježiša, kedy budú všetci nekresťania či "nie dosť dobrí" kresťania zabíjaní ohňom z neba, kobylkami, ktoré budú štípať tak, že človek bude celé mesiace trpieť a tak ďalej a podobne. (Kniha zjavení)


A toto sú len niektoré Biblické záznamy PRIAMEHO nesprostredkovaného zásahu Bohom. Nie sú tu uvedené žiadne PRÍKAZY Boha k zabíjaniu - tých je omnoho viac. Len v Starom Zákone sa uvádza asi 50 svätých vojen (masakre a genocídy proti Amálekom, Kanaánčanom atď.) v mene Hospodina, ktorým Boh požehnal prípadne pri ktorých pomáhal.

Pekný zoznam vrážd "NAJVÄČŠIEHO SÉRIOVÉHO VRAHA V DEJINÁCH FIKCIE" si môžete pozrieť na tejto stránke

https://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-in-bible.html?fbclid=IwAR2GgT4hEqbZ3mEu99YdQG0XlSXgBxV9cLDrvS-T4ncWeDg3y_D1FGedeKU


Vrátim sa teda k pôvodnej otázke:

Ak je Boh dobrotivý a zároveň všemocný, tak PREČO používa svoju silu na zabíjanie ľudí, no nepoužije ju na nasýtenie 820 milióna hladujúcich ľudí na svete? 
Prečo nepoužije radšej svoju zázračnú silu, aby nemuselo každých 10 sekúnd na svete zomrieť jedno dieťa hladom?

Namiesto energie na zabitie milióna ľudí k lepšiemu predaju jeho jediného vysokoakčného knižného trháku (Biblie), by mohol zachrániť ročne tri milióny detí, ktorých telá nezvládnu nutričnú podvýživu.

Dúfam, že sa tu ako vždy vyroja kresťania a budú mi vyčítať, že publikujem nenávistné protikresťanské blogy. A pritom len citujem z ich knihy. Taká irónia.