Maradónske náboženstvo

15.03.2019

Maradónske náboženstvo má dnes vyše 200 000 členov. Kalendár Maradónovcov začína rokom 1960 - narodením Diega. Církev vytvorila aj svojich 10 prikázaní i modlitbu "Verím" či rituály na uctievanie Diega. Cieľom cirkvi je pomáhať ľuďom nezabúdať na všetky futbalové zázraky, ktoré ich boh vykonal na trávnikoch.

Viac o tomto náboženstve a ďalších divných sektách sa môžete dozvedieť aj z austrálskeho dokumentu "Zakázané potešenie: Náboženstvo" (Forbidden: Weird Worship)