Parodické náboženstvá

16.08.2021

Mnohým teistom len ťažko dochádza, nakoľko absurdné, a často až komické, sú niektoré ich dogmy a tvrdenia. 🙈 Často do nejakého z absurdných presvedčení vyrastajú (napr. možnosť zrodenia z panny, reinkarnácia do svätej knihy, šťastie prinášajúce modlitby a amulety, zázračné spodné prádlo chrániace pred démonmi atď.) a preto berú tieto supernaturálne udalosti 🙌 za pravdivé (alebo aspoň možné) a SVOJU VIERU za vhodný nástroj na hľadanie pravdy o realite a podstate sveta.

V mnohých prípadoch sa rozhodli skeptici poukázať na logickú deravosť teistickej argumentácie 🤨 či podnietiť k zamysleniu sa nad spirituálnym presvedčením, vytvorením parodických náboženstiev, ktoré používajú veľmi podobné (až totožné) argumentačné nástroje, aké používajú aj teisti. Často sa jedná o paródiu konkrétneho náboženstva, kultu či MNH, ale môže ísť aj o paródiu náboženskej viery vo všeobecnosti. 

Pritom sa očakáva, že by takto ponúknutý pohľad na vlastné tvrdenia zvonku mohol teistom otvoriť oči 👀. Lebo ak sa ten istý argument dá použiť aj na obhajobu zjavnej paródie, tak asi za veľa nestojí a je chybný. Avšak, úprimne povedané, málo kedy sa naozaj podarí prebudiť v teistoch touto formou sebareflexiu. 😔

Ale aspoň je sranda, keďže často sú nástrojmi na poukazovanie náboženských absurdností práve satira, humor a zábava. 😊

⚠️ Niektoré satirické náboženstvá nie sú len čistou RECESIOU, ale boli vytvorené aj za účelom poukázania na neprimerané nadpráva náboženských inštitúcií v istých krajinách, na neférové výhody či ich zasahovanie do riadenia štátu. Tieto fungujú ako forma PROTESTU a verejného zviditeľnenia.

Niektoré dokonca postúpili tak ďaleko, že získali v istých krajinách aj skutočný status náboženskej organizácie či hnutia s rovnakými právami ako majú mainstreamové náboženstvá (ceremónie k životným udalostiam, povolené špeciálne odevy či pokrývky hlavy atď.)

💜 Pár z týchto parodických náboženstiev má tak dobre prepracovanú a inšpiratívnu FILOZOFIU ŽIVOTA, že sa niekedy stáva, že získa na svoju stranu množstvo verných a zanietených fanúšikov a praktizovateľov.

Nechcem tu však spomínať náboženské hnutia, ktoré síce vyznievajú extrémne komicky, no zjavne ich zakladatelia či prví nasledovníci za paródiu či recesiu nepovažovali, ako napr. Vesmírni ľudia, Raeliáni, Scientológovia, Ómisti či Kargo kulty.

Pár vetami popíšem päť najznámejších a najpopulárnejších parodických náboženstiev, o ktorých ste už zaručene aspoň okrajovo počuli (a možno ani nie) a na záver v skratke uvediem ďalších päť veľmi zvláštnych perličiek.

Som zvedavý, ktoré z nich Vás najviac osloví.

******************************

👉 PASTAFARIÁNSTVO

Cirkev "Lietajúceho Špagetového Monštra" (LŠM) patrí k celosvetovo najznámejším, najväčším a najrýchlejšie rastúcim satirickým náboženstvám. Založil ho v roku 2005 Bobby Henderson, ktorý tým reagoval na požiadavku kresťanských fundamentalistov, aby sa na školách v USA učil biblický kreacionizmus ako alternatíva k vedeckému výkladu vzniku sveta a teórii evolúcie. Henderson napísal ✉️ "Otvorený list predstavenstvu školy v Kansase" a požadoval, aby sa ako ďalšia alternatíva pridala aj hypotéza stvorenia sveta našim stvoriteľom, Lietajúcim Špagetovým Monštrom, pred pár tisíc rokmi.

O pastafariánstve som písal už viacero článkov. Odporúčam hlavne tento o vzniku a učení pastafariánov: https://www.sekularne-nebo.sk/l/lietajuce-spagetove-monstrum-vrelo-za-nas/

alebo tento o skvelom dokumentárnom filme "I pastafari", v ktorom si zobrali na mušku boj za rovnané práva a privilégiá pre pastafariánov a iné náboženstvá: https://www.sekularne-nebo.sk/l/i-pastafari/

👉 DUDEIZMUS

(angl. Dudeism) je inšpirovaný filmovou postavou The Dude (ktorú zahral Jeff Bridges) z filmu 🎞️ Big Lebowski. Film sa objavil v kinách 6. Marca 1998 (svätý deň dudeizmu: The Day of the Dude). Princípom tejto vierouky je nehnať sa do zbytočných aktivít a užívať si život v relaxačnom móde. Napríklad pri praktizovaní dudeistickej jógy je odporúčaná jediná poloha - ležmo 🛏️. Mantrami sú výroky ako "going with the flow" či "taking it easy" a spolu s presadzovaním "aktívneho nekonania" sa považujú za jediné cesty harmonického života. Náboženstvo s oficiálnym názvom "The Church of the Latter-Day Dude" založil novinár Oliver Benjamin a filozofickú inšpiráciu si berie z čínskeho taoizmu. V 2005 vydal O. Benjamin aj svätú knihu "The Dude de Ching", ktorá je prienikom Tao Te Chingu a výrokov z filmu The Big Lebowski. Mnohí členovia túto životnú filozofiu berú veľmi vážne. Stretnutia a púte sa konajú najčastejšie v bowlingových centrách 🎳 a príležitostne sa recitujú pasáže z hore menovaného filmu. Hnutie má niekoľko stotisíc členov.

👉 CIRKEV NEVIDITEĽNĚHO RUŽOVÉHO JEDNOROŽCA

Božstvom tohto hnutia je jednorožec 🦄, ktorý je paradoxne neviditeľný a ružový zároveň. Je vytvorený k názornému ukázaniu, že NEEXISTENCIU abstraktného výmyslu nie je možné dokázať. Často je možné v teistickej argumentácii zameniť slovo BOH za "Neviditeľný Ružový Jednorožec" a všetky argumenty pre jeho existenciu sú rovnako platné. 

Tento jednorožec je akousi novou verziou známeho Russellovho čajníka, ktorého neexistencia je rovnako prakticky nedokázateľná, keďže je extrémne malý a obieha Slnko po orbite niekde medzi Zemou a Marsom. Nedokázateľnosť tohto jednorožca má tiež paralelu k "drakovi v garáži Carla Sagana" o ktorom som viac písal (spolu s bremenom dokazovania) v tomto článku: https://www.sekularne-nebo.sk/l/je-mozne-dokazat-neexistenciu-boha/

👉 JEDIIZMUS

(angl. Jediism) je náboženstvom založeným na filozofii fiktívneho rytierského rádu Jedi z filmovej ságy Hviezdnych vojen (Star Wars). Títo filmoví rytieri ovládajú mystickú SILU, pomoci ktorej získavajú rôzne úžasné psionické schopnosti. Zástancovia Jediizmu veria v existenciu tejto všetkozjednocujúcej Sily, ktorá dáva všetkému poriadok a zmysel. Toto náboženstvo bolo založené v roku 2008 Danielom a Barneym Jonesovými. Jediizmus má státisíce registrovaných členov po celom svete. V Čechách sa k tomuto náboženstvu pri sčítavaní obyvateľstva v roku 2011 prihlásilo (často z recesie) vyše 15 tisíc ľudí.

👉 SVEDKOVIA LIEHOVOVI

Čo by to bol za výpis, ak by chýbali aj u nás najpopulárnejší "Svedkovia Liehovovi" 🍷🍸 s Gabom Žifčákom (v role Archnaleja Gabrileja) šíriacim vlnami internetu múdre slová tejto viery, ktoré nie jedného Slováka chytia za srdce alebo aj za pečeň. Jeho youtube videa nedeľných kázní so skvelými slovnými hračkami sa stali virálnymi a ja som zvedavý, ako dopadne táto fiktívna viera vo výsledkoch tohtoročného sčítavania obyvateľstva. Kampaň Svedkov Liehovových bola pomerne intenzívna a ja dúfam, že sa aj týmto podarilo odlákať niekoľkých "kultúrnych kresťanov" z tradičného a skôr zotrvačného zaškrtávania RCK vo formulároch. Pozdrav všetkých skalných pičov a pičiek (samozrejme odvodené od "tí čo pijú") znie: Vypálen buď Liehus Špiritus. 🍻


Okrem týchto parody-náboženstiev by som v krátkosti nechcel opomenúť ani nasledovné skvosty:

👉 POSLEDNÝ ŠTVRTKOIZMUS vznikol ako paródia na kreacionizmus, ktorý napriek vedeckým dôkazom o Zemi starej miliardy rokov tvrdí, že svet bol stvorený pred pár tisíc rokmi Hospodinom. Tento "Last Thursdayism" tvrdí, že svet mohol byť stvorený vo svojom stave aj minulý štvrtok a nie je možné dokázať, že to tak nemohlo byť. Oceňujem skvelý filozofický základ tohto hnutia.

👉 PRVÁ CIRKEV POSLEDNÉHO SMIECHU tvrdí, že jediným stálym pojivom medzi ľuďmi je ich stupidita a tak usporadúva v San Francisku každý rok 1. Apríla pochod nazvaný "Saint Stupid's Day Parade"

👉 CIRKEV EUTANÁZIE je asi skôr protestným hnutím než náboženstvom. Jeho cieľom je udržať rovnováhu medzi ľuďmi a inými rasami na Zemi. To je možné iba masívnym dobrovoľným zredukovaním ľudskej populácie. Toto anti-humanistické hnutie protestuje s transparentami, na ktorých stoja nápisy ako "Zachráň planétu, zabi sa!" a jediným prikázaním je "Nebudeš sa rozmnožovať!" Je to udivujúce, no pár ľudí toto hnutie berie úplne vážne.

👉 MARADÓNSKE NÁBOŽENSTVO uctieva stredného útočníka Diega Maradonu ako svojho boha. O tomto pseudo-náboženstve som písal nedávno: https://www.sekularne-nebo.sk/l/maradonske-nabozenstvo/

👉 MISIONÁRSKA KOPIMISTICKÁ CIRKEV presadzuje voľné kopírovanie a zdieľanie dát na internete. Znalosti a ich kolobeh patria pre kopimistov za posvätné a všetky naše znalosti patria všetkým a musia byť voľne prístupné. K náboženským symbolom patria klávesové skratky CTRL+C a CTRL+V.


Tak čo. Našli ste sa v niektorom z nich? Alebo poznáte nejaké zaujímavé, ktoré som nespomenul? Ak nie, nevadí. Dúfam, že ste sa dnes aspoň pobavili, lebo smiech zlepšuje krvný obeh a odbúrava stres.