Je možné dokázať neexistenciu Boha?

21.02.2019

Je naozaj možné dokázať, že žiaden Boh neexistuje? Áno aj nie. Záleží na tom, ako je Boh definovaný. Ak je Boh definovaný tvrdeniami, ktoré si logicky odporujú, je tento rozpor hneď dôkazom neexistencie takéhoto Boha.

Napríklad v prípade všeobecne rozšírenej verzie Boha (v Abrahámovských náboženstách), ktorý je všemocný, vševediaci a bezhranične dobrotivý. Nie len že nemôže byť všemocný - lebo by napríklad nedokázal pripraviť burrito tak horúce, aby ho nedokázal zjesť - ale nemôže byť zároveň aj vševediaci, lebo ak by vedel vždy čo urobí (determinoval by sám seba), tak by nebol schopný to zmeniť bez toho, aby o tom už vedel (nemohol by mať teda slobodnú vôľu) a preto by nebol všemocný. A ak môže svoje rozhodnutie slobodne kedykoľvek zmeniť, tak to znamená, že by nevedel, že to urobí a teda nemôže byť vševediaci. Ďalej napríklad nemôže byť bezhranične dobrotivý a zároveň spravodlivý a už vôbec nie aj všemocný, lebo každý si vie predstaviť lepší svet, ktorý by bol spravodlivejší, než ten čo máme.

Čiže niektoré tieto definície odporujú sami sebe a niektoré si odporujú navzájom. Na tento rozpor prišiel už pred mnohými storočiami aj grécky filozof Epicurus, ktorý uviedol v súvislosti s existenciou zla tento známy výrok: 

Chce Boh zabrániť zlu, ale nedokáže to? Potom nie je všemocný. Je toho schopný, ale nechce? Potom je zlomyseľný. Je oboch tak schopný, ako to aj chce? Tak odkiaľ sa berie zlo? Nedokáže zlu zabrániť a ani to nechce? Prečo ho potom nazývať Bohom?

K takémuto vyvráteniu existencie musí byť však najprv Boh korektne definovaný. Čiže Boh Starého Zákona je teda podľa jeho všeobecnej definície logický nereálny.

Samozrejme nikto nevie vyvrátiť niečo, čo nikto nedokáže dostatočne určiť.

Ak je objekt dokazovania dostatočne určený, je možné neexistenciu ľahko dokázať. Napríklad viem dokázať, že v mojej peňaženke nie sú žiadne eurá. Stačí otvoriť peňažensku a tadááá. Dokázané.

V tomto prípade je však jasne definovaná, čo je moja peňaženka a tak isto čo sú eurá.

V prípade Boha je potrebné najprv definovať jeho podstatu. A čo človek, to názor. Panteista si predstavuje boha ako prírodnú silu a energiu, deista ako tvorcu vesmíru, kresťan ako trojjedinú božskú entitu, ktorá zostúpila na Zem v tele človeka, hinduista ako multi-avatara v rôznych formách a prevteleniach a ezoterik ako vedomie v každom z nás.

Všetci však viac-menej spoločne tvrdia jednú vec - Boh je mimo prírody, je supernaturálny (nadprirodzený), nedetekovateľný a preto ho nemožno dokázať vedeckými metódami.

Takéto tvrdenie je potom naozaj nemožné vyvrátiť. Jednoduchú ukážku takejto chybnej argumentácie pekne rozviedol Carl Sagan vo svojej knihe The Demon Haunted World, v ktorej čitateľovi tvrdí, že v jeho garáži je plamene šľahajúci drak. Samozrejme vy by ste ho chceli vidieť, aby ste uverili. Zavedie Vás teda do garáže, a tam okrem rebríka, pár plechoviek farby a tricykla nič nie je. Opýtate sa kde je drak a on Vám ukáže jeden kút. Tam však nič nie je a vy namietate. On však poznamená, že drak je neviditeľný. Navrhnete posypať zem na sledovanie stôp, no drak sa vznáša. Tak navrhnete použitie termálneho senzora, no drak nevydáva teplo. Chcete ho natrieť, no drak je nehmotný. A takto postupne zavrhuje všetky možnosti jeho detekovania.

Aký je teda rozdiel medzi takýmto drakom a neexistujúcim drakom? Žiadny. Ak sa nedá NIJAKO preukázať, tak je presne ako Boh. A preto je bohov a božstiev tak veľa, lebo ani jeden sa nedá dokázať. Takto nejako ako v Saganovej knihe, fungujú aj v praxi debaty s teistami.

Odporúčam preto navrhnúť teistovi - ktorý si neuvedomuje, že bremeno dôkazu jeho tvrdenia MUSÍ BYŤ na jeho strane a tvrdí, že máte dokázať vy neexistenciu jeho Boha - nech on dokáže napríklad neexistenciu neviditeľného ružového jednorožca, či napríklad špagetového monštra, Russellovho čajníka alebo aj bežne v minulosti uctievaných božstiev ako boli Zeus, Odin atď. A ak to nejako dokáže, my použijeme veľmi radi tú istú metódu na ukázanie, že aj jeho Boh neexistuje.