Karmický systém

04.10.2021

Východným náboženstvám sa venujem o niečo menej než tým západným. Je to však pochopiteľné, keďže východná filozofia neovplyvňuje naše životy tak výrazne ako napríklad 19 návrhov na sprísnenie interrupcií od Záborskej a spol. 🤦‍♀️

Kvôli chýbajúcemu kritickému pohľadu na východné náboženstvá, si mnohí ľudia na západe myslia, že východné náboženstvá dokážu ponúknuť rozumnú spirituálnu alternatívu napríklad pre tých, čo už prekukli kresťanskú propagandu a hľadajú novú cestu. Pozrime sa dnes teda na jeden z aspektov, ktorý je typický pre väčšinu náboženských vetiev pochádzajúcich z indickej filozofie 🕉️, konkrétne karmický systém.

Samsára, teda kolobeh smrti a znovuzrodenia ♻️ riadený karmou určuje, do akého tela sa inkarnujeme po smrti. To čo na západe voláme duša, opustí podľa všeobecne rozšírenej predstavy východných náboženstiev mŕtve telo a vstupuje do nového. Nemusí to však byť iba ľudské telo. Tieto duše majú napríklad podľa hinduistov aj rastliny či zvieratá. ☘️ 🦙 Podľa Bhagavaghíty sa duša zbavuje tiel a mení ich rovnako, ako človek mení svoje oblečenie.

V kolobehu znovuzrodení je človek uväznený, kým nespozná podstatu bytia (stav osvietenia). V tomto bode je duša vyslobodená zo samsáry a napríklad v učení hinduizmu sa dostáva k stretnutiu s božstvom, kde strávi svoju večnosť. Tomuto vyslobodeniu sa v hinduizme vraví mókša a v budhizme nirvána.

🧮 Jednoduchou matematikou by ste sa samozrejme dostali k tomu, že počet ľudí na Zemi by mal klesať, keďže sa duše postupne oslobodzujú z kolobehu inkarnácií. Avšak skutočnosť je taká, že populácia rapídne narastá a otázkou je, odkiaľ sa tieto nové duše nabrali. Niektorí argumentujú tým (aj keď hinduistické a budhistické spisy o tom nehovoria), že veď celkový počet živých organizmov klesá alebo zostáva nezmenený (nikto nevie, odkiaľ na to prišli).

Ale pri takomto rozšírení karmického systému na všetky živé organizmy (u niektorých dokonca aj na rastliny) by ma zaujímalo, akými skutkami či myšlienkami dokážu napríklad taký komár 🦟, baktéria 🦠 alebo dokonca kaktus 🌵 zvýšiť svoju karmu, aby postúpil v ďalšom živote na vyššiu úroveň... No nechajme túto tému, na ktorú nevie nikto uspokojivo odpovedať, stranou.

Podľa tohto karmického učenia musí mať každá príčina svoj následok. Žiadna dobrá myšlienka, slovo či skutok neostanú neodmenené. A tie zlé zase neostanú nepotrestané. 

Ak ste sa nesprávali pekne, čaká vás napríklad život sliepky v priemyselnom veľkochove 🐔🍗. A možno sa taká práci oddaná, vajíčka pravidelne kladúca a eticky vyrovnaná nosnica dokáže časom opäť šťastne vrátiť naspäť do skvelej ľudskej spoločnosti plnej predsudkov a povier. Alebo tak nejako...

Rôzne koncepty chápania sa v ľudových náboženstvách striedajú a obmieňajú a preto interpretácia karmy je medzi veriacimi asi taká rozdielna, ako sú rozdielne interpretácie na západe rozšírených konceptov neba ☁️ a pekla 🔥.

Táto myšlienka vyššej spravodlivosti neznie na prvé počutie vôbec až tak zle. 🤔 Až by som jej rád veril a v takom super-poctivom vesmíre s nadšením žil. Avšak nie je ničím reálnym a dokázateľným podložená. Je to opäť len prianie a túžba, rovnako ako nebeská odmena a pekelná odplata. 😒

Keďže je očividné, že karmický "spravodlivý" systém v praxi vôbec nefunguje, a ako je to vo svete bežné, neféroví ľudia sa majú často dobre a žijú zdravé a dlhé životy a dobrí ľudia trpia, strádajú a zomierajú, nebolo ľahké obhájiť tento systém. 

💡 Avšak prenášanie karmy medzi jednotlivými životmi v ich kolobehu tento výmysel veľmi úspešne dokázal obhájiť. Je to niečo ako západný "boh medzier". To čomu nerozumieme či nesedí s našim pozorovaním, vysvetlíme niečím novým, čo sa nedá dokázať. A je to. 🤨

Tento hodnotiaci systém údajne nie je aplikovaný len v rámci jedného života, no ovplyvňuje to, v akej forme sa zrodíte v živote ďalšom. Ak prevláda negatívna karma, je ďalším zrodením napríklad zvieracia podoba 🐖. Iba pozitívna karma zaručí zrodenie do človeka. A čím viac bodov v karmickej hre nazbierate, tým lepšie postavenie a okolnosti vášho ďalšieho zrodenia vás čakajú. ✌️

O reinkarnácii a karme učia nie len hinduizmus, budhizmus a džinizmus, no i mnohé New Age hnutia, sikhizmus a ďalšie menšie náboženstvá. Všetky tieto smery v tej či onej forme učia o znovuzrodení, no každé z náboženstiev ho chápe trochu ináč a má tú svoju "pravdu".

Množstvo "štúdií" poukazovalo, že reinkarnácia je skutočná a tak isto množstvo štúdií tieto predošlé výsledky vyvrátilo z dôvodu nevhodnej vedeckej metódy, nesprávnych záverov či slede náhodných udalostí ❗ Často sú to však všetko len argumenty vychádzajúce z "osobných skúseností".

Rovnako ako veľa monoteistických veriacich tvrdí, že majú priame spojenie s Bohom a cítia jeho prítomnosť, tvrdia aj ľudia veriaci v reinkarnáciu, že si pamätajú príhody z minulých životov. Komu teda veriť?! Keďže si ich výpovede odporujú, nemôžu mať súčasne pravdu. No ako vraví aj Riško Dawkins, nič nebráni tomu, aby sa všetky súčasne mýlili. 👍

⚠️ Tento nepodložený karmický výmysel je však v istom smere ešte krutejší, než výmysly o pekelnej odplate vs. nebeskej odmene monoteistických náboženstiev. Podľa takéhoto východného poňatia spravodlivosti sú totiž nevinné postihnuté deti spoločnosťou vnímané ako hriešne duše minulých životov, ktoré boli potrestané "spravodlivým karmickým systémom" a tak sa k nim aj ostatní správajú a hodnotia.

Ako keby nestačilo, že musia žiť so svojim handicapom.

Je preto smutné, že bez reálneho dôkazu sa odsudzujú nevinné deti a od malička im tvrdia, že sú zlé a skazené, keď sa narodili s postihnutím. Nie je to dostatočne trápenie byť postihnutý? Musia žiť ešte aj s vedomím, že sú "hriešne" ? 

😠Mne sa to zdá ako nesmierne kruté zaobchádzanie.

Julia Sweeney vo svojej stand-up show "Letting go of God" vraví o svojej skúsenosti s východnými náboženstvami aj toto:

👉 "Po návšteve z Bhutánu som šla do Thajska, kde som sa rozprávala so ženou, ktorá sa starala o strašne zdeformovaného osirelého chlapca a vravím jej: 'To je od vás také milé, že sa staráte o tohto úbohého chlapca.' A ona odpovedala: 'Nehovorte mu úbohý chlapec. Veď musel urobiť vo svojom minulom živote niečo strašné, keď sa takýto narodil.' Keď som sa vrátila späť do LA, pomyslela som si, nuž, ten budhizmus, čo sa dostal k nám do Kalifornie je teda už poriadne prečistený."

Predsudky a povery teda usmerňujú aj spoločnosti na východe.

🧐 Navyše nikde nie je uvedené, čo riadi karmický systém rozhodovania. Čo je etalón v karmickom "súdnictve"? Ako napríklad zhodnotiť konanie lekára pomáhajúceho žene s prerušením tehotenstva v ťažkej životnej situácii? Ja to považujem sa dobré konania - mnoho iných za zlé. Je to teda dobrá či zlá karma? Hm?

Takže nie len obmedzujúci a nezmyselný kastovný systém v Indii, ale aj karmický systém sú hodnotiacimi systémami, ktoré na základe povier a tradícií potláčajú spravodlivosť a racionalitu.

Východné náboženstvá podľa mňa naozaj nie sú žiadnou alternatívou bohatého "duchovného" života.