Aké by bolo náboženstvo neandertálcov?

15.03.2019

Homo neanderthalensis (slovensky najčastejšie uvádzaný ako človek neandertálsky), je druhom človeka, ktorý vyhynul asi pred 30-40 tisíc rokmi. Nebol však naším priamym predchodcom. Šlo o paralelnú líniu vývoja v rode Sapiens. 

Istú dobu ho vedci radili k druhu Homo Sapiens ako poddruh Homo Sapiens Neanderthalis, no dnes prevláda názor, že je to samostatný druh.

Neandertálci obývali prevažne Európu, no pri strete s druhom Homo Sapiens boli kvôli svojej menšej húževnatosti, šikovnosti a prispôsobiteľnosti menej úspešní. Hypotéz o dôvodoch rýchleho zániku toho druhu je viacero.

Všeobecne sa vie, že boli menší, mali kratšie robustnejšie kosti a boli veľmi silní, mozgovňu mali predĺženú a nižšiu, no zo všetkých Homo mali najväčšie mozgy. Dožívali sa nižšieho veku (okolo 30 rokov) než homo sapiens a typické črty tváre predstavovali mohutný široký nos a veľké nadočnicové oblúky.

Bohaté výskumy DNA, ktoré začali rokom 1997 potvrdili, že ide o vedľajšiu vetvu rodostromu Homo sapiens a teda nestojí v jeho vývojovej línii. Vedci našli štyrikrát viac zmien v DNA, ako sa nachádzalo medzi všetkými Homo Sapiens ľuďmi.

Neandertálci boli múdri, používali relatívne zložitý jazyk, mali dobré znalosti prírody či anatómie. S veľkou pravdepodobnosťou rovnako hľadali vysvetlenia na rôzne otázky o tom, čo sa deje okolo nich a preto je vytvorenie určitého pra-náboženstva či povier veľmi pravdepodobné.

Zaujímalo by ma, ako by sa vyvinuli ich náboženstvá a hlavne tie naše (v súčastnosti existujúce), ak by tu s nami ešte dnes žili.
UMREL BY JEŽIŠ NA KRÍŽI AJ ZA ICH HRIECHY?