Aké by bolo náboženstvo neandertálcov?

10.09.2021

Z rodu HOMO, teda ČLOVEK, chodilo po tomto svete v minulosti podľa našich znalostí minimálne deväť rôznych druhov. Mnohé z nich dokonca obývali planétu v tej istej dobe a viac-menej aj tej istej lokalite.

Do dnešného dňa však prežil iba jediný - HOMO SAPIENS, teda človek rozumný, ako sme ho "skromne" nazvali. A kvôli tomu, že sme ostali jediní, radi o sebe uvažujeme ako o výnimočných a jedinečných. Kedysi sme však až takí špeciálni neboli.

Homo neanderthalensis (slovensky najčastejšie uvádzaný ako človek neandertálsky) bol jedným z druhov v rode Homo, ktorý vyhynul len asi pred 25-40 tisíc rokmi. Znova som sa nad neandertálcami zamyslel pred pár dňami, keď som svoje deti vzal do kina na nových Krúdovcov (Croods 2).

Často rozmýšľam nad tým, aké by t

o bolo žiť na planéte, kde by prežilo viacero druhov Homo a tie by mali spoločne koexistovať.

Samozrejme naviac sa mi vybavuje otázka vývoja náboženstiev a povier. Zaujímalo by ma, ako by sa vyvinuli ich náboženstvá a hlavne tie naše (v súčasnosti existujúce), ak by tu s nami ešte dnes žili.

UMREL BY JEŽIŠ NA KRÍŽI AJ ZA HRIECHY NEANDERTÁLCOV?

Alebo by musela nejaká iná neandertálska panna porodiť vykupiteľa tohto druhu? 🤔

Často si ľudia dávajú takéto otázky pri pomyslení na inú inteligenciu obývajúcu náš vesmír. 👽 Nejakú mimozemskú. Aké by to bolo stretnúť iný inteligentný druh? Ako by sme sa správali? Ako by sme reagovali na ich filozofiu a náboženstvá?

A možno to pre náš druh nie je nič nové. Pravdepodobne sme už také niečo zažili, a to na našej vlastnej planéte, pred istou dobou. A MOŽNO aj práve preto už tieto druhy medzi nami nie sú... 🤨

Nevieme presne, čo viedlo k zániku ostatných druhov. Možno to bol stret práve s Homo Sapiens, možno prírodné živly a zákony. Netušíme. Máme na to zatiaľ len veľmi málo fosílnych záznamov.

Pri nahliadnutí čo i len do našej vlastnej histórie však vidíme problém už aj pri početných netoleranciach medzi rasami či národmi v rámci JEDINÉHO DRUHU! Jasne vidíme, ako sa "vyvolení" správali k členom vlastného druhu, ktorých pokladali za menejcenných - ľuďom tmavšej pleti, nižšej kasty, ženám, postihnutým, a podobne. Ako by to teda dopadlo s dvoma či viacerými inteligentnými druhmi? Dúfam, že nie až tak ako vo Wellsovke "Stroj času". 

Neandertálci obývali prevažne Európu. Podľa niektorých názorov, došlo k ich zániku práve kvôli stretu s druhom Homo Sapiens. Boli pravdepodobne kvôli svojej menšej húževnatosti, šikovnosti a prispôsobiteľnosti v súboji o prežitie menej úspešní.

Hypotéz o dôvodoch rýchleho zániku toho druhu je však viacero. Žiadna rozsiahla prírodná katastrofa, ktorá by hromadné vymieranie dostatočne vysvetlila, však nebola zaznamenaná - až na šírenie Homo sapiens. A práve my sme (z nám známej histórie) ten najzhubnejší organizmus, ktorí planétu zatiaľ napadol. Nie len že ako jediný druh sme dokázali zmeniť celú klímu či vyhladiť extrémne množstvo fauny a flóry, no genocídy, vojny a dobývanie ukazujú na veľmi zhubné rozširovanie nášho druhu po planéte.

Je teda ťažko uveriteľné, že by naši prehistorickí predkovia boli menej násilní, menej dobyvační, menej netolerantní - menej "ľudskí".

Homo neanderthalensis nebol naším priamym predchodcom, ako si možno niektorí myslia. Šlo o paralelnú líniu vývoja, ktorá sa rozvetvila po Homo Heidelbergensis (ktorej predchádzala línia spoločná s Homo Erectus).

Istú dobu ich vedci radili k druhu Homo Sapiens ako poddruh Neanderthalis, no dnes prevláda názor, že je to samostatný druh.

🧬 Bohaté výskumy DNA, ktoré začali rokom 1997 potvrdili, že ide o vedľajšiu vetvu rodostromu Homo sapiens a teda nestojí v jeho vývojovej línii. Našlo sa štyrikrát viac rozdielov v DNA, ako sa nachádzalo medzi všetkými Homo Sapiens ľuďmi.

Striktne, podľa istých definícií pojmu "druh", sa však nejedná úplne o iný druh, keďže párenie medzi Sapiens a Neandertálcami bolo údajne stále možné. Dôkazom sú časti neandertálskej DNA v tej našej - okolo 2 až 2,5 % DNA (v Európe okolo 16% ľudí ju má a v istých častiach Ázie vraj až 50%). To je aj dôkaz, že sme ich nie len že nahradili v ich pôvodnom teritóriu po ich vymretí, ale aj to, že sme sa s nimi osobne stretli.

Niektorí ľudia v Ázii dokonca obsahujú časti DNA ďalšej vetvy - Denisovanov, ktorá žila prevažne v Ázii.

Všeobecne sa vie, že Neandertálci boli menší, mali kratšie robustnejšie kosti a boli veľmi silní, mozgovňu mali predĺženú a nižšiu, no v rámci Homo mali jedny z najväčších mozgov 🧠 - rovnako veľké ako naše dnešné mozgy, len trochu ináč tvarované. Dožívali sa nižšieho veku (okolo 30 rokov) než Homo sapiens a typické črty tváre predstavovali mohutný široký nos a veľké nadočnicové oblúky.

Neandertálci boli dostatočne múdri, používali relatívne zložitý jazyk, mali dobré znalosti prírody či anatómie. S veľkou pravdepodobnosťou rovnako hľadali vysvetlenia na rôzne otázky o tom, čo sa deje okolo nich a preto je vytvorenie určitého pra-náboženstva či povier veľmi pravdepodobné.

No ako by také náboženstvo vyzeralo? 🙋‍♂️

Čo si o tom myslíte a ako si tento alternatívny svet predstavujete vy?