Ateizmus a sekularizmus

Čo je a čo nie je ateizmus a prečo práve sekularizmus?

Novozélandskí ateistickí aktivisti prišli pred desiatimi rokmi s kampaňou, ktorá rovnako ako predošlé autobusové kampane v rôznych krajinách sveta chcela ukázať ateistom, že nie sú sami. V Británii bola takáto autobusová kampaň so sloganom "Žiaden boh pravdepodobne neexistuje, tak sa prestaň obávať a užívaj si život." pomerne úspešná - minimálne...

Tvrdiť, že sa rodíme ako ateisti, je trošičku zavádzajúce, lebo sa rodíme bez vedomia, ktoré by bolo schopné odmietať teistické tvrdenia. Nemáme totiž koncept viery a neviery. Nemáme koncept ničoho. Máme pár reflexov a základných zručností a učíme sa pomaly spoznávať svet. Postupným naberaním vedomia i vedomostí si však vytvárame predstavu o svete....

Ateizmus neuprednostňuje jednu vieru pred inou. Pre ateistu sú si všetky náboženské viery rovnocenné. Ateizmus nediskriminuje.

Ak sa niekde na sociálnych sieťach vyjadrím k tomu, že neverím na duše či posmrtný život, často reagujú veriaci v takomto, či podobnom znení: "To musí byť smutný život, ráno vstávať s vedomím, že raz keď umriem, tak nebude nič."

- keď sa zbavíte dogmatickej záťaže a nemusíte niečomu silno veriť (aj keď je to proti racionalite) len preto, lebo Vás naučili vážiť si slepú vieru ako najvyššiu cnosť.