Ateizmus a sekularizmus

Čo je a čo nie je ateizmus a prečo práve sekularizmus?

Tvrdiť, že sa rodíme ako ateisti, je trošičku zavádzajúce, lebo sa rodíme bez vedomia, ktoré by bolo schopné odmietať teistické tvrdenia. Nemáme totiž koncept viery a neviery. Nemáme koncept ničoho. Máme pár reflexov a základných zručností a učíme sa pomaly spoznávať svet. Postupným naberaním vedomia i vedomostí si však vytvárame predstavu o svete....

Ateizmus neuprednostňuje jednu vieru pred inou. Pre ateistu sú si všetky náboženské viery rovnocenné. Ateizmus nediskriminuje.

- keď sa zbavíte dogmatickej záťaže a nemusíte niečomu silno veriť (aj keď je to proti racionalite) len preto, lebo Vás naučili vážiť si slepú vieru ako najvyššiu cnosť.

Hrdý ateista.

20.02.2019

Štatistické agentúry skúmajúce demografické rozloženie religióznych, veriacich i neveriacich ľudí stoja v neľahkej pozícii. Odpoveď na otázku, koľko je vo svete ateistov nie je vôbec taká ľahká, ako by si človek predstavoval. Okrem kultúrnych a jazykových rozdielov v chápaní tohto pojmu (ale aj pojmu boh či božstvo) je častým blokátorom aj...

Ako je známe, ateizmus nie je žiadny filozofický smer, ale jednoducho odmietanie viery v Boha či božstvo založené na nepodložených tvrdeniach teistov. Tak ako a-elfizmus či a-vílizmus, by tento pojem ani nemal existovať. Ak by mňa osobne mal definovať pojem ateizmus, tak by to popri ňom mohli byť kľudne aj pojmy ahomeopatizmus, aastrologizmus či...

Je veľký rozdiel medzi nevmiešavaním náboženstva a jeho pravidiel do riadenia štátu i spoločnosti (k čomu sa snažia dopracovať sekulárne vlády) a zakazovaním členom parlamentu vyznávať akékoľvek náboženstvo. To už nie je sekularizácia, ale diktatúra. Aj agnostik či liberálny veriaci môže mať v určitých oblastiach riadenia štátu veľkú hodnotu a...

Poväčšine ma kresťanská propaganda necháva pomerne chladným. Ich povesti a mýty sa dajú s úsmevom rozobrať na atómy a ich morálka vyvrátiť poukázaním na verše v Biblii (ktoré vždy zámerne vynechávajú) alebo na skutočnú kresťanskú morálku v praxi. Čo ma však vytáča je sústavné a opakované nálepkovanie ateistov a sekularistov pojmami nacista a...