Hrdý ateista.

20.02.2019

Štatistické agentúry skúmajúce demografické rozloženie religióznych, veriacich i neveriacich ľudí stoja v neľahkej pozícii. Odpoveď na otázku, koľko je vo svete ateistov nie je vôbec taká ľahká, ako by si človek predstavoval. Okrem kultúrnych a jazykových rozdielov v chápaní tohto pojmu (ale aj pojmu boh či božstvo) je častým blokátorom aj pochopenie rozsahu slova ateista. Ľudia často chápu pod pojmom ateista oveľa viac, než čo vlastne znamená. Jediný význam však je "Človek s absenciou viery v božstvo či Boha." Nič viac, nič menej. Spirituálne založení ľudia (veriaci v duše či iné nadprirodzené entity) sú rovnako ateistami. Religiózni sú napríklad aj džinisti, šintoisti či väčšina budhistov aj keď neveria v božstvá. 

Ak sa teda pri prieskume položí otázka "Veríte v Boha či božstvo?" dostanete spravidla vyššie percento záporných odpovedí, než kladných pri otázke "Pokladáte sa za ateistu?" Výsledkom sumáru celosvetových výskumov je približne 500-750 miliónov ľudí bez viery v božstvo, avšak iba 200-250 miliónov ľudí, ktorí by seba označili za ateistov. Ide pritom o to isté.

Ako príklad 54% Čechov, 48% Francúzov a 41% Nórov prehlasuje, že neverí v Boha, avšak iba 20% Čechov, 19% Francúzov a 10% Nórov sa identifikovalo ako ateisti. Navyše sú krajiny ako napríklad Čína, kde sú výsledky počtu ateistov pravdepodobne skreslené smerom nahor, zatiaľčo v niektorých arabských krajinách, kde je ateizmus prísne trestaný sa k nemu neveriaci nemôžu verejne prihlásiť. Preto je určenie počtu ateistov obzvlášť ťažké.

Ľudia bez viery tento (náboženskou spoločnosťou) démonizovaný a zatracovaný termín často nahrádzajú radšej pojmami ako agnostik, humanista, sekularista, brajt, racionalista, voľnomyšlienkár atď. Tieto pojmy spravidla však zahŕňajú pojem ateizmus, len sa nevyslovuje. Humanista je ateista s etickou životnou filozofiou. Ak sa Vás však pýtajú či veríte v božstvo, nie je správnou odpoveďou "ale ja som humanista" či "som agnostik" ale "NIE, neverím. Som teda ateista". Čo ste ešte navyše je už úplne iná otázka. Väčšina ateistov je agnostických. Sú to dva samostatné pojmy definujúce úplne inú oblasť. Ateizmus je o VIERE a agnostizmus o POZNANÍ. Ja som agnostický ateista, ako valná väčšina ateistov. Avšak nepoviem len to, že som agnostik. To znamená iba to, že absolútnu odpoveď nepoznám a neverím tomu, čo predkladajú súčasné náboženstvá bez dôkazov. Gnostikom by som mohol byť iba vtedy, ak by som predpokladal, že pravdu o neexistencii Boha poznám. Ale potom by bremeno dôkazu neexistencie bolo na mojej strane. A nepoznám žiadneho ateistu, ktorý by vedel dokázať neexistenciu Boha.

Ak teda poviete niekomu, že ste agnostik či humanista, málokto pochopí, čo tým myslíte. Ešte horšie je to s pojmami brajt či voľnomyšlienkár. Ak sa však nehanbíte za to, že neveríte v Boha, povedzte priamo ľuďom, že ste ateista. Čo ste okrem toho a aku filozófiu zastávate môžete doložiť neskôr. Možno ste ako aj ja sekularista (politické presvedčenie), humanista (etický pohľad) skeptik (pohľad na poznanie) či agnostik (epistemologický pohľad). V každom prípade ste však ATEISTI. Preto mám dnes pre Vás neveriacich jeden dôležitý odkaz. Je jednoduchý, prostý a znie:

BUĎTE HRDÍ NA TO, ŽE STE ATEISTI!

Buďte hrdí na to, že ste rozumní a že patríte k (významnej) menšine ľudí, ktorí sa rozhodli premýšľať nad tým, čo im väčšina ​okolia zo zotrvačnosti vtĺka ako ich zaručenú (lokálnu) pravdu. Buďte hrdí na to, že ste sa k otázke existencie božstva postavili skepticky a nenecháte sa viesť ako ovce v stáde smerom, ktorým bez rozmýšľania tiahne väčšina. Buďte hrdí na to, že aj napriek kresťanskej propagande bombardujúcej naše životy zo všetkých strán ste sa nedali ľahko ovplyvniť či zastrašiť.

Nie ateisti sú tí, čo sa majú skrývať. Nie ateisti veria v smiešnu starovekú mytológiu. Nie ateisti veria v tvrdenia bez akýchkoľvek dôkazov. Nie ateisti sú tí, čo diskriminujú skupiny ľudí, ktorí nesedia do ich stredovekých doktrín. 

Jediní, kto by sa mal cítiť zahanbení sú tí, čo týmto tvrdeniam veria bez jediného racionálneho dôvodu. Zahanbení majú byť za to, že dokážu s úsmevom na tvári priať masám ľudí zatratenie, lebo sa to píše v akejsi knihe. Zahanbení za to, že odsudzujú inakosť a šíria netoleranciu a zároveň sa tvária ako nasledovaniahodné morálne vzory.

Skrývať sa preto, že ste ateisti ja ako skrývať sa preto, že ste príliš rozumní. Ešte pred pár storočiami sa ateisti museli skrývať pred väčšinou, keď chceli vystúpiť s novým názorom, ktorý by bol v rozpore s dogmami rozšírených náboženstiev. Ešte pred pár rokmi bolo vo veľkej časti Európy bežné, že za svoje skeptické názory či vedecký prístup k poznávaniu sveta, boli ľudia prenasledovaní či upaľovaní.

Dnes sa už skrývať nemusíme. Vystúpiť z temna do svetla logiky a racionality a postaviť sa tým, čo spomaľujú náš pokrok a poznanie je možno to najlepšie, čo môžeme pre spoločnosť a jej zdarnú budúcnosť urobiť. 

Vďaka sociálnym médiám sme schopní po prvykrát v histórii súperiť s organizáciami, ktoré majú nehorázne finančné zdroje na svoju propagandu. Dokážeme šíriť názory a argumentovať proti nezmyslom a bludom, ktoré sa doposiaľ šírili bez kritiky a primeranej opozície.

Dúfam, že Vás môžem trochu inšpirovať k tomu, aby pre Vás bolo jednoduchšie diskutovať s tými, čo sa nad svetom zabudli zamyslieť. Dúfam, že nájdete v sekulárnom-nebi dostatok informácií, aby ste mohli prezentovať ateizmus v tom správnom svetle.

Je jedno, aká je Vaša životná filozofia a či sa nálepkujete aj inými termínami, ktoré Vás radia napríklad k sekulárnym humanistom, náboženským skeptikom, agnostickým ireligionistom, intelektuálnym brajtom, racionálnym voľnomyšlienkárom či antiteistickým naturalistom. Ak raz odpoviete na otázku o existencii božstva: "NIE, lebo nevidím dôkaz", tak ste ATEISTI. Hovorte o sebe otvorene, že ste aj ateisti, aby sa tento v súčasnosti nepopulárny termín stal termínom, ktorý si zaslúži patričný rešpekt.

Ak sa Vám pro-ateistické príspevky na sekulárnom-nebi páčia, lajkujte a zdieľajte. Ukazujte ľuďom, že ateizmus je postavený na racionalite a že ateisti sú morálni a skvelí ľudia nie zo strachu či kvôli očakávanej odmene. Sme dobrí ľudia, lebo sme na to prišli sami, že je lepšie byť dobrými. Nikto nám to nemusí každú nedeľu opakovať. 

Ak chcete, aby sa príspevky sekulárneho-neba šírili sociálnymi sieťami viac, dajte "Páči sa mi" nie len na jednotlivé príspevky, ale lajkujte aj stránku. Desiatky z Vás, ktorí pravidelne lajkujete a zdieľate väčšinu mojich príspevkov zatiaľ nelajkovalo stránku. Ak je to samozrejme s vedomím, nemám nič proti tomu a rešpektujem to. Ak sa Vám však stránka páči, budem rád aj za LIKE na stránku (tlačítko "Páči sa mi to" nájdete na hlavnej stránke pod hlavičkou). Facebook funguje totiž tak, že šíri príspevky podľa počtu organických lajkov. Čím viac ľuďom sa páči stránka, tým väčší dosah majú aj príspevky. Vďaka vopred za checknutie a prípadne nové lajky.

I am good without God. I am an atheist. And I am proud of it.