Dogmatický ateizmus nie je správny spôsob šírenia ateizmu.

20.02.2019

Akokoľvek sa nám myšlienka rozširovania ateizmu môže páčiť, nesmieme nikdy pripustiť, aby sa šíril násilím či donucovaním. Ateizmus je o oslobodení sa od mystiky a nadprirodzena. Je o pochopení reality a nášho skutočného miesta v kozme.

Dogmatické tvrdenie, že ateizmus je jediný správny a preto sa už nad ničím iným uvažovať ani NESMIE, je presne to, čo robí väčšina náboženstiev. Neposkytujú voľnosť pre racionálne zváženie všetkých okolností, ale nútia nezamýšľať sa nad podstatou - len slepo nasledovať určené presvedčenie iných.

V histórii sme sa už veľakrát mohli stretnúť s tým, že ultimatívne zakazovanie náboženstiev nikam neviedlo. Či už to bolo pri ovládnutí Tibetu čínskou armádou alebo v prípade Sovietskeho zväzu. Nakoniec to môže skončiť ako v Severnej Kórei, kde sa dovoľuje oslavovať iba líder krajiny. To už nie je ateizmus. A presne o tom je väčšina náboženstiev - o nekritickom oslavovaní toho najvyššieho. V tomto prípade sa len nahradil imaginárny diktátor iným, ešte žijúcim.

Je veľký rozdiel medzi nevmiešavaním náboženstva a jeho pravidiel do riadenia štátu i spoločnosti (k čomu sa snažia dopracovať sekulárne vlády) a zakazovaním členom parlamentu vyznávať akékoľvek náboženstvo. To už nie je sekularizácia, ale diktatúra. Aj agnostik či liberálny veriaci môže mať v určitých oblastiach riadenia štátu veľkú hodnotu a prínos a pritom vôbec nemusí vmiešavať svoju osobnú vieru do svojho pracovného procesu.

Ak bude tvoriť vládu iba banda striktne praktizujúca marxistický ateizmus s nenávisťou voči iným, čo im bude brániť zaviesť zákony diskriminujúce ostatné menšiny? Ľudia sú len ľudia a vidíme často, že ak sú pri bezhraničnej moci, bez možnosti diskusie a protiargumentácie, začnú si namýšľať, že sú nadradení a neomylní.

Pripomína to praktiky moslimského sveta v ktorom nie je povolená opozícia a ktorý za presvedčenie ľudí, ktoré nie je v zhode s moslimským právom (v tomto prípade práve ateistické) trestá "vinníkov" zabitím. A podobne krutá bola v minulosti aj katolícka inkvizícia.

Našim cieľom racionálne uvažujúcich ateistov a humanistov má byť prezentovanie nášho presvedčenia a jeho dôvodov, argumentovanie a vyvracanie nezmyslov náboženstiev. Diskusia a vzdelávanie ľudí sú tie správne nástroje na šírenie ateizmu medzi racionálne mysliacimi ľuďmi.

Samozrejme môžete so mnou nesúhlasiť. Z tejto stránky Vás za Váš názor nevyhodím. A o tom to je. Diskutujme, hovorme si názory a snažme si rozšíriť poznanie. A ak prídete s dôkazom o existencii niečoho, čomu doposiaľ neverím, viete čo urobím? Zmenim svoj názor. Lebo môj názor nie je o slepej viere, ale o premyslenej dôvere. A je slobodný.