Všetci sme ateisti vzhľadom na väčšinu bohov

20.02.2019

Kresťania vedia presne, aké je to byť skeptickým voči iným bohom. Sú to praktizujúci a-alláhisti, a-thoristi, a-jupiteristi či a-odinisti.

Aj keď aktívne praktizujú nevieru v iné náboženské tvrdenia, nevedia ani za svet pochopiť, prečo ateisti nechcú uveriť práve tej ich rozprávke. Prečo sú ateisti skeptickí voči ich viere.

Ich skepticizmus má zrazu zvláštne hranice. Na jednej strane presadzujú VIERU bez dôkazov ako hodnotný spôsob určovania pravdivosti svojho presvedčenia - vravia: "Nám dôkazy netreba. My máme vieru." Na opačnej strane však vieru iných pokladajú za nepresvedčivú a nedostatočnú ako argument.

Kresťania napríklad nehodlajú uveriť, že stvoriteľ sveta sa vyrozprával Mohamedovi či Josefovi Smithovi. Islam i Mormonizmus pokladajú za nepresvedčivé umelo vytvorené vierouky. Pritom všetci používajú tú istú metódu argumentácie - vieru vo svoje tradície.

De facto sú to takmer rovnakí skeptici ako ateisti. Len ateisti sa neboja ísť v skepticizme o jedného boha ďalej.