Ateista agnostik či teista gnostik? Čo ste Vy?

28.09.2020

Často sa však stretávam s nie veľmi správnym využívaním pojmov ateizmus a agnostizmus. Preto si ich dnes trochu lepšie zadefinujeme. 

ATEIZMUS je odmietanie tvrdení o existencii akéhokoľvek boha či božstiev. Vzťahuje sa iba na vieru a nie na poznanie! Východzia odpoveď ateistu je teda "Neverím, že boh existuje" a nie "Verím, že boh neexistuje". To je zásadný rozdiel. Neveriť v existenciu totiž neznamená veriť v neexistenciu.

AGNOSTICIZMUS je zase o poznaní a nie o viere. Udáva úroveň presvedčenia či istoty o určitom tvrdení. Plne presvedčení sú teda gnostici a nepresvedčení zase agnostici.

Ako teda odlíšiť ateistov, ktorí odmietajú tvrdenia teistov no nevedia správnu odpoveď od tých, čo odmietajú tvrdenia a zároveň pociťujú istotu, že žiaden boh neexistuje? Práve pre túto "škálu poznania" či presvedčenia sa používajú pojmy gnostik/agnostik, ktoré dopĺňajú pojmy teista/ateista. 

Preto sa pojmy ateista a agnostik nevyvracajú, ale dopĺňajú. 

Gnostický ateista je teda ten, kto si je istý, že žiaden boh neexistuje. Agnostický ateista je zase ten, ktorý nepokladá argumenty teistov za presvedčivé, no uvedomuje si, že nevie vyvrátiť všeobecnú možnosť existencie nejakého božstva. 

Ako analógiu na lepšie pochopenie pojmu ateizmus rád používam "Gumball analogy" od Matta Dillahuntyho (známeho z relácie The Atheist Experience). Predstavte si nádobu plnú cukríkov. Určite sa zhodneme, že je v nádobe buď párne alebo nepárne množstvo cukríkov. Avšak bez dôkazu a prepočítania, naša východzia pozícia by mala byť "neviem, či je tam párny alebo nepárny počet cukríkov." Ak príde veriaci, ktorý bude tvrdiť, že je v nádobe párny počet, a to bez preukázania správnosti jeho tvrdenia (teda bez dôkazu), tak neveriaci odmietne jeho tvrdenie. NEZNAMENÁ TO, že neveriaci automaticky tvrdí, že v nádobe je nepárny počet cukríkov! 

Odmietanie tvrdenia o párnom počte neimplikuje presvedčenie o nepárnom počte! Rovnako je to pri ateizme. Odmietanie tvrdenia, že nejaký boh existuje neznamená, že ateista tvrdí, že žiaden boh neexistuje! 

BOH je ďalší pojem, ktorý si treba zadefinovať predtým, ako sa zaradíme do kategórie. Je totiž výrazný rozdiel tvrdiť, že neexistuje judeo-kresťanský Boh, ktorý je dosť exaktne zadefinovaný (ako všemohúci, vševediaci, všadeprítomný a dokonalo spravodlivý či milujúci, navyše ktorý toho v biblických časoch navyvádzal až-až) alebo taký deistický či panteistický boh. 

Kresťanského Boha môžeme vylúčiť ľahko už len na základe logickej kolízie v zadefinovaní jeho parametrov. Prípadne vieme znížiť jeho pravdepodobnosť existencie poukázaním na veľmi nízku dôveryhodnosť jediných zdrojov z ktorých o ňom niečo máme - Biblie a údajných zázrakov či zjavení.

Nie je však jednoduché rovnako ľahko vylúčiť myšlienku toho, že svet bol so zámerom stvorený nejakou vyššou inteligenciou, ktorej zámer je neznámy (očividne ním nie sme my) a ktorá ďalej nezasahuje do behu sveta (deistický boh). Taký stvoriteľ je takmer nezistiteľný a možno už v tejto dobe aj neexistujúci. 

Ak je boh definovaný takto, alebo ako fyzikálne parametre samotného vesmíru (panteistický), tak sa k otázke istoty veľká časť ateistov v rebríčku poznania posunie o trochu bližšie k čistému agnosticizmu.

Nakoľko ateizmus sa nevzťahuje vo všeobecnosti iba k istému lokálne rozšírenému bohu (napríklad Ježišovi, Odinovi či neviditeľnému ružovému jednorožcovi), ale k božstvám všeobecne, bol by som rád, keby ste svoj stupeň teizmu/gnosticizmu hodnotili vzhľadom na širší pojem božstva - napríklad k inteligentnému dizajnérovi , ktorý by pokrýval predstavu väčšiny dnešných mainstreamových náboženstiev.

Ako sa teda zaradiť?

Vhodná môže byť napríklad škála od Richarda Dawkinsa, ktorý popísal silu viery v božstvá nasledovne:

1 - silný teista (teistický gnostik)
2 - de-facto teista
3 - slabý teista
4 - čistý agnostik (50-50 pre vieru i nevieru)
5 - slabý ateista
6 - de-facto ateista
7 - silný ateista (ateistický gnostik)

Predtým, než sa zadefinujete ako čistý gnostici (1 či 7), uvedomte si, že bremeno dôkazu leží vždy na strane toho, kto tvrdí, že niečo vie. A je jedno, či je to teista, ktorý tvrdí, že Boh určite existuje alebo ateista, ktorý tvrdí, že vie, že žiaden Boh neexistuje.

Len ako poznámka na okraj: Aj najväčší propagátor ateizmu Richard Dawkins sa zaradil k 6-ke. V ďalších televíznych rozhovoroch a debatách to upresnil, že by presnejšie sedelo niečo okolo 6,9. Osobne by som sa radil do rovnakej kategórie.