Ateista agnostik či teista gnostik? Čo ste Vy?

20.02.2019

Často sa však stretávam s nie veľmi správnym využívaním pojmov ateizmus a agnostizmus. Preto si ich dnes trochu lepšie zadefinujeme. 

Tieto dva pojmy nepopisujú tú istú škálu. Sú viazané totiž na iné pojmy. Zjednodušene povedané, ateizmus je o VIERE a agnostizmus o VEDENÍ.  

To znamená, že môžete byť napríklad ateista a agnostik zároveň. V tomto prípade neveríte v božstvo, no netvrdíte to s určitosťou. Len Vám indície napovedajú, že je to veľmi nepravdepodobné.

Richard Dawkins v tomto zmysle vytvoril škálu popisujúcu silu viery v božstvo následovne:

1 - silný teista
2 - de-facto teista
3 - slabý teista
4 - pravý agnostik
5 - slabý ateista
6 - de-cacto ateista
7 - silný ateista

Nezabúdajte na dôležitú vec. Bremeno dôkazu leží vždy na strane toho, kto tvrdí, že niečo vie. A je jedno, či je to teista, ktorý tvrdí, že Boh určite existuje alebo ateista, ktorý tvrdí, že vie, že žiaden Boh neexistuje.

Niektoré tvrdenia samozrejme nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť. Tie ostávajú nezodpovedané a nemá cenu za ne hľadať supernaturálnu náhradu. Náboženstvá sú však okrem toho postavené aj na množstve tvrdení, ktoré je možné vyvrátiť. Buď sa jedná o logické chyby alebo vedecky vyvrátiteľné tvrdenia. Na tie samozrejme treba poukazovať.