Kresťanské krajiny vzorom prosperity? Ani náhodou.

20.02.2019

Mohol som vybrať do súboja aj iné krajiny. Na stranu s nižšou religiozitou a vysokou životnou úrovňou, by sme mohli pripísať napríklad aj Nórsko, Kanadu, Veľkú Britániu, Holansko, Švajčiarsko, Austráliu, Japonsko, Nemecko či Island. Tieto krajiny patria aj k najbezpečnejším, s najvyššou úrovňou vzdelania či príjmu. 

Na opačnej strane skupinu krajín výrazne religióznych a pritom stojacích na čelných pozíciach v hodnotení kriminatity, korupcie, počtu vrážd, detskej úmrtnosti, nízkeho príjmu či nižšej vzdelanostnej úrovne môžu dopĺňať napríklad aj Senegal, Mali, Peru, Bolivia, Bangladéž a mnoho iných prevažne rozvojových krajín.

Celková korelácia medzi religiozitou a životnou úrovňou hovorí výrazne v prospech sekularizovaných štátov s vysokým počtom neveriacich.

Nígéria ma obrovské zásoby oleja. Patrí k najväčším ťažobným veľmociam a bežní ľudia tam pritom žijú v extrémnej chudobe. Vzdelávací systém je ubohý a korupcia prekvitá. Politici, magnáti a militantné jednotky riadia spoločnosť a žijú v extrémnom prepychu. Politici vo vláde zarábaju 160 násobok priemernej mzdy v krajine. Severná časť Nigérie je prevažne moslimská a južná časť kresťanská. Ani Hospodin a ani Alláh však nemajú záujem im pomôcť. Načo je vlastne veriacim v Nigérii dobré to každodenné modlenie a prosenie o pomoc?