23. Marec - Deň ateistov

23.03.2020

Minulý rok prišla najväčšia komunita ateistov na svete The Atheist Republic (s takmer 2,5 mil. členmi na facebooku) s nápadom, vyhlásiť tento deň roka za Deň ateistov.

V súčasnosti rastie počet ateistov vo svete enormnou rýchlosťou, a to hlavne vo vyspelých (pokrokových, západných) krajinách s veľmi dobrou úrovňou vzdelania, vysokou životnou úrovňou a fungujúcou sekularizáciou. Počet ateistov podľa istých štatistík dokonca prevýšil počet hinduistov.

Doposiaľ však neexistoval žiaden sviatok či deň, ktorý by patril výlučne tejto komunite. A pritom toľko dní roka je určených na oslavu množstva fantastických postáv a svätých.

Znakom tohto dňa je zelený kruh. Vyhlásenie dňa ateistov má celosvetovo povzbudiť ateistov, aby sa hrdo postavili za svoje presvedčenie a podporili tých ateistov, ktorí stále žijú v krajinách v rôznych častiach sveta, v ktorých im kvôli ich skeptickému prístupu k viere hrozí ponižovanie, perzekúcia, uberanie práv či dokonca uväznenie až smrť.

Podľa independent.co.uk patria k trinástim krajinám, v ktorých hrozí ateistom ešte aj dnes poprava tieto: Afganistan, Irán, Malajzia, Maledivy, Mauretánia, Nigéria, Pakistan, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Sudán, Arabské Emiráty a Jemen. Nie v každej krajine je to oficiálnym úradom ustanovený trest, ale na základe náboženskej (moslimskej) viery sú tieto tresty predsa len vykonávané.

Zastúpenie ateistov je prevažujúce na významných vedeckých pozíciách v mnohých krajinách (v americkej Akadémii vied je iba 7% veriacich a v britskej Kráľovskej akadémii dokonca iba 6%) a pritom sú paradoxne stále v mnohých častiach sveta väčšinovou populáciou (veriacimi) považovaní za nevhodných partnerov, kandidátov na vedúce či politické pozície či proste vylúčení z rodín, kruhu priateľov a spoločnosti.

Deň ateistov je tu k tomu, aby oslávil triumf racionality nad tradíciami a evidencie nad vierou. Je to deň, ktorý pomôže zviditeľniť ateistov v spoločnosti a ukáže tým, ktorí nemajú odvahu vystúpiť so svojim presvedčením, lebo sa boja nepríjemných konsekvencií, že nie sú sami.

Happy Atheist Day!