Argumenty v prospech Boha spochybnené

Dá sa dokázať existencia deistického či teistického božstva?

SYNDRÓM ODDELENÝCH HEMISFÉR - ďalšia ukážka toho, prečo staroveké tvrdenia o večnej duši nemajú opodstatnenia.

Je to vždy lepšie ako ich argumenty, na ktoré už veda dávno odpoveď má, no oni aj tak trvajú na svojom zázračnom vysvetlení, lebo to vedecké koliduje s ich predstavou Božskej intervencie.

Tento obrázok som tu hodil presne pred dvoma rokmi ako úplne prvý meme obrázok na facebookovej stránke (bola to istú dobu profilovka stránky).

Nechcem súdiť, či sú tieto pôvodne zakázané, stratené a neskôr znova objavené evanjeliá o Ježišovi Kristovi hodnovernejšie či lepšie, než štyri cirkvou uznávané. Chcem len poukázať na ich existenciu, na ich učenie a na okolnosti ich neprijatia do Novozákonného kánonu. Na počiatkoch kresťanstva boli biblické evanjeliá len malou časťou vtedy...

Snažili ste sa niekedy pochopiť kresťanskú dogmu o trojjedinosti Boha, tzv. svätej trojici? Však Vám z toho nič rozumné nevyšlo?! Ak sa dokážete veľmi premôcť, budete to vedieť vmasírovať do mozgov ako dogmatické učenie, no vysvetliť to racionálne bude už o niečo ťažšie.
Trojjedinosť či svätá trojica je tak rozumovo nevstrebateľný dogmatický...

Debatujete často s veriacími na diskusných fórach? Tak ste sa určite nie raz stretli aj s ich argumentáciami, ktoré boli očividne zaťažené logickými chybami. Takéto chybné argumenty sú vedomky alebo nevedomky používané na to, aby Vás oponent nečestne porazil, prípadne tvrdolhlavo presvedčal o svojom stanovisku.


Tento nekonečný regres, teda večne sa opakujúci sled príčin a následkov smerom do minulosti, ktorý je údajne vždy nevyhnutný a to bez výnimky, môže zastaviť jedine OSOBNÝ BOH - to je totiž to jediné, čo si vie kresťanský teológ predstaviť pod pôvodnou príčinou vesmíru. Inteligentného tvorcu obrovského a miliardy rokov trvajúceho univerza, ktorý v...

Opýtajte sa kresťana, aký je jeho Boh a on Vám bude určite citovať Ježišove výroky z Biblie a povie Vám, že dôkaz Boha vidí všade naokolo vo forme úchvatnej prírodnej scenérie, dokonalého vyladenia kozmu pre náš život či krásy motýlích krídiel.
A ak mu poviete, že si zámerne vyberá iba tie príjemné stránky jeho Boha a ignoruje jeho zlé...

Kresťania, ale i moslimovia tvrdia, že Boh počúva ich modlitby a sporadicky (z čistej lásky k ním) im pomôže nájsť nejaké tie kľúče, pomôže pri skúške či uzdraví babičku z rakoviny, ktorá tak či tak chodila na chemoterapiu či rádioterapiu. Velebme pána.
Veria totiž, že modlitbou prinútia vševediaceho Boha zmeniť jeho dokonalý plán s ľudstvom a vďaka...