Viera v Boha vs. skutočné poznanie

Aké božstvá sme si vymysleli a aké vlastnosti sme im dali

Nikdy nezomrieť - by bol ten najhorší trest, aký si viem predstaviť.

Sú medzi nami ľudia, ktorí veria, že ich pozorujú mimozemšťania. Sú o tom plne presvedčení a dokonca tvrdia, že sú s mimozemšťanmi v spojení a tí ich chránia. Nosia talizmany a čakajú, že sa s nimi raz stretnú.

Occamova (Ockhamova) britva - v logike nazývaná aj princíp úspornosti - je jednoduchá metóda používaná pri rozhodovaní sa medzi alternatívnymi hypotézami, ktorá bola pomenovaná po anglickom filozofovi a františkánskom teológovi Williamovi Ockhamovi (bol mimochodom exkomunikovaný, lebo tvrdil, že pápež nie je oprávnený vykonávať svetskú moc)....

Nič proti citom a emóciám. Sú veľmi dôležité a evolučne dokonca predchádzali rozumovému správaniu. Potrebujeme ich a robia naše životy pestrejšími a vlastne aj možnými (vytváraním schopnosti sebaregulácie).

Je zaujímavé pozorovať nasledovníkov Abrahámovských náboženstiev, ako s nadhľadom považujú ďalšie vetvy tohto ich náboženského stromu za bludy a ich veriacich za pomýlených a pritom na obhajobu vlastnej viery používajú presne tie isté metódy a stratégie. Jedine príbehy ich svätých kníh sú tým pravým BOŽÍM SLOVOM. Sú hákliví, ak niekto označí...

🧠 Keby bol náš mozog aspoň z časti tak výkonný a neomylný, ako si to o ňom myslíme. 🤔 Vlastne ... ako si to o sebe myslí on sám.