Viera v Boha vs. skutočné poznanie

Aké božstvá sme si vymysleli a aké vlastnosti sme im dali

Nič proti citom a emóciám. Sú veľmi dôležité a evolučne dokonca predchádzali rozumovému správaniu. Potrebujeme ich a robia naše životy pestrejšími a vlastne aj možnými (vytváraním schopnosti sebaregulácie).

Occamova (Ockhamova) britva - v logike nazývaná aj princíp úspornosti - je jednoduchá metóda používaná pri rozhodovaní sa medzi alternatívnymi hypotézami, ktorá bola pomenovaná po anglickom filozofovi a františkánskom teológovi Williamovi Ockhamovi (bol mimochodom exkomunikovaný, lebo tvrdil, že pápež nie je oprávnený vykonávať svetskú moc)....

Veľké množstvo ľudí na celom svete sa viac či menej pravidelne modlí a svoje božstvo o niečo žiada. Prajú si pritom často bežné veci, ktoré sa štatisticky tak či tak s určitou pravdepodobnosťou dokážu uskutočniť. A ak sa im potom želanie splní, "vedia", že ich práve božstvo v jeho nekonečnej všemocnosti a dobrote konečne vyslyšalo.

Júúúj. Keby bol náš mozog aspoň z časti tak výkonný a neomylný, ako si to o ňom myslíme. Vlastne ... ako si to o sebe myslí on sám. On totiž tvorí našu osobnosť a pokladá sa za racionálny, takmer neomylný, presne si pamätajúci organizmus a len veľmi nerád si pripúšťa chyby a omyly. Sám seba bude presviedčať, že to najdokonalejšie,...

Väčšina ľudí tohto sveta verí v tú či onú verziu posmrtnej odmeny a trestu a formujú svoje životy na základe tejto viery. Len v USA verí na posmrtný život vyše 90% ľudí. Spoliehajú sa na ňu a znevažujú tým hodnotu života, ktorý máme teraz - jediného života o ktorom vieme, že je reálny. Ak by to bolo len o plytvaní...

Je zaujímavé pozorovať nasledovníkov Abrahámovských náboženstiev, ako s nadhľadom považujú ďalšie vetvy tohto ich náboženského stromu za bludy a ich veriacich za pomýlených a pritom na obhajobu vlastnej viery používajú presne tie isté metódy a stratégie. Jedine príbehy ich svätých kníh sú tým pravým BOŽÍM SLOVOM. Sú hákliví, ak niekto označí...

"Jedno musí byť povedané jasne a priamo. Náboženstvo pochádza ešte z doby ľudskej prehistórie, kedy nikto nemal ani najmenšie poňatie o tom, čo sa to tu vlastne deje."
Christopher Hitchens.

Obrázok berte ako vtip, ktorý však nie je až o toľko absurdnejší ako všetko to, čo o Márii tvrdí hlavne katolícka cirkev.
Celý ten nezmyselný konštrukt ohľadne unikátnosti panenky Márie je najlepšie sledovať pri šťavnatých diskusiách medzi katolíkmi a protestantmi. Protestanti sa totiž štandardne držia doslovného učenia Biblie. Katolíci sa snažia...