Viera v Boha vs. skutočné poznanie
Aké božstvá sme si vymysleli a aké vlastnosti sme im dali

Je zaujímavé pozorovať nasledovníkov Abrahámovských náboženstiev, ako s nadhľadom považujú ďalšie vetvy tohto ich náboženského stromu za bludy a ich veriacich za pomýlených a pritom na obhajobu vlastnej viery používajú presne tie isté metódy a stratégie. Jedine príbehy ich svätých kníh sú tým pravým BOŽÍM SLOVOM. Sú hákliví, ak niekto označí...

Preto ak sa slobodne rozhodnete k nemu modliť, tak už o tom aj tak pred celou večnosťou vedel. Ale vy sa domnievate, že je to Vaše slobodné rozhodnutie, ktoré dokáže všetko zmeniť. A ak si myslíte, že svojou modlitbou zmeníte jeho názor, tak odporujete tvrdeniu o jeho vševedúcnosti. Boh by musel vedieť, že svoj názor zmení. Vedieť všetko a pritom...

"Jedno musí byť povedané jasne a priamo. Náboženstvo pochádza ešte z doby ľudskej prehistórie, kedy nikto nemal ani najmenšie poňatie o tom, čo sa to tu vlastne deje."
Christopher Hitchens.

Obrázok berte ako vtip, ktorý však nie je až o toľko absurdnejší ako všetko to, čo o Márii tvrdí hlavne katolícka cirkev.
Celý ten nezmyselný konštrukt ohľadne unikátnosti panenky Márie je najlepšie sledovať pri šťavnatých diskusiách medzi katolíkmi a protestantmi. Protestanti sa totiž štandardne držia doslovného učenia Biblie. Katolíci sa snažia...

Život a pôsobenie Ježisa Krista sú zdokumentované iba v kresťanských zdrojoch a nič o nich nehovoria žiadne iné vtedajšie (mimokresťanské) zdroje, ktoré boli v tej dobe i oblasti pomerne bohaté. Zachovali sa napríklad rozsiahle Senecove spisy alebo množstvo dokumentov popisujúcich úplne banálne udalosti. Žeby si tam nikto nevšimol po vode...

Myslím, že sme už dosť vyspelý druh a máme konečne dostatok správnych odpovedí (aj keď prirodzene nie na všetko), aby sme konečne túto fázu vývoja homo sapiens opustili. Fázu, ktorá bola závislá na poverách a náboženstvách.
Náboženstvo potrebovali naši predkovia, ktorí netušili, prečo im večer mizne Slnko z oblohy. Pre ľudí s mizernou znalosťou o...

Kedy vstúpila duša do tela a či existovala ešte aj pred počatím, je téma, ktorá zamestnáva kresťanských teológov a apologetov už storočia. Existujú v podstate tri základné kresťanské pohľady na túto problematiku.

Existuje slobodná vôľa? Podľa väčšiny neurovedcov nie. Odporúčam k tejto téme napríklad útlu ale pútavú knihu od Sama Harrisa s názvom "Svobodná vůle".
Kresťania sú však presvedčení, že sme od Boha dostali slobodnú vôľu a práve to je dôvodom všetkého zla na našom svete. Nie Boh, lebo ten je nekonečne dobrý. (Aj keď podľa Izaiáša 45:7 je Boh...

Skvelým príkladom prispôsobovania viery sú katolíci. Ich učenie sa v určitých častiach tak výrazne líši od učenia Biblie, že to už snáď ani nemôže byť kresťanstvo. Preto veľká časť protestantov nepokladá katolíkov za kresťanov.

Za najsmutnejší koniec diskusie s veriacim (po desiatkach predložených protiargumentov) pokladám konštatovanie: "Ja VIEM, že môj Boh je dobrý a NIKTO ma NIKDY nepresvedčí o opaku či o tom, že neexistuje."
Diskutovať s takto bigotným človekom naozaj nemá zmysel. Mnohí fundamentalisti dokonca tvrdia, že ani milióny dôkazov by nestačili na to, aby...