Abrahámovské náboženstvá - kto nepochopil Božie slovo?

29.07.2019

Je zaujímavé pozorovať nasledovníkov Abrahámovských náboženstiev, ako s nadhľadom považujú ďalšie vetvy tohto ich náboženského stromu za bludy a ich veriacich za pomýlených a pritom na obhajobu vlastnej viery používajú presne tie isté metódy a stratégie. Jedine príbehy ich svätých kníh sú tým pravým BOŽÍM SLOVOM. Sú hákliví, ak niekto označí ich verziu za výmysel, plagiát či mytológiu.

Tých ostatných však berú sami presne tak isto.

K tomuto stromu Abrahámovských náboženstiev patria nie len tri najsilnejšie konáre: judaizmus, kresťanstvo a islam, ale aj menšie vetvičky, ako napríklad samaritáni, drúzi, bahájci, rastafariáni a ďalší.

Židia sú hákliví na to, ak im niekto vyhadzuje na oči neoriginalitu ich príbehov, ktoré boli zjavne prevzaté od Sumerov, Mezopotámcov, Egypťanov či Babylónčanov (dokonalým príkladom je príbeh o Gilgamešovi, ktorý bol skvele okopírovaný do príbehu o Noemovi, ale aj príbehy o raji či ďalšie bájky a rozprávky). Sú si však úplne istí, že žiaden mesiáš prorokovaný v Tóre (teda tiež prvej časti biblického Starého Zákona) zatiaľ neprišiel. Neboli podľa nich naplnené všetky náležitosti proroctiev a preto Ježiš nie len že nie je synom Božím, on nie je ani tým správnym mesiášom a vykupiteľom. Samozrejme veria, že ich verzia zmluvy s Bohom je jediným pravým BOŽÍM SLOVOM a zvyšok kresťanskej Biblie je z podstatnej časti výmysel.

Kresťania si zase myslia, že židia im dali zabiť ich syna Božieho a nechcú prijať nové Božie slovo zvestované v štyroch evanjeliách (poctivo vyselektovaných z vyše 30 kedysi existujúcich gnostických "dobrých správ"). Nechápu, prečo židia nechcú prijať ich (z iných kultúr inšpirovaný) príbeh o zrodení z panny a o Božskej podstate mesiáša. Proste židia sú obmedzenci a nechápu, že Nový zákon je tá pravá verzia BOŽIEHO SLOVA. Samozrejme všetko pridané k tomuto príbehu už nemôže byť pravdou.

Do tejto skupiny počítajú aj heretických mormónov, ktorí sa síce sami prehlasujú za kresťanov, no takmer nikto ich v tom neberie vážne. Ich blonďatý modrooký Ježiš je síce ozajstný fešák, no k Biblii si dotvorili úspešný sequel - Knihu Mormonovu, ktorá je samozrejme tým správnym BOŽÍM SLOVOM. Zo zlatých dosiek ju pomocou špeciálnych optických kameňov preložil Smith z reformovanej Egyptčiny. A keďže ich doniesol archanjel priamo Američanom, musí to byť zaručená pravda. 

To len tí ostatní to nechápu.

Moslimovia sa zaplietli do tejto hry v 7. storočí a samozrejme vehementne tvrdia, že ich prorok Mohamed zvestoval to posledné a najpresnejšie proroctvo a zameral svoju lásku hlavne na arabský svet. A kto nepochopí toto zvestovanie mieru, toho môže čakať rýchla smrť. Oni sú predsa posledný v rade a teda ich verzia BOŽIEHO SLOVA obsiahnutá v Koráne je dokonalá a nemenná.

Ostatní to len nechápu.

V predminulom storočí o tom však začal pochybovať Baha'u'lláh a pri vytvorení synkretického náboženstva nazvaného bahajská viera spísal jediné pravé BOŽIE SLOVO a nazval ho Najsvätejšia kniha, teda Kitáb-i-Aqdas. Hlása, že Boh je jediný, no všetci predošlí proroci (Abrahám, Mojžiš, Ježíš, Mohamed, ale aj Budha, Zoroaster a ďalší) proste nepochopili správne Božiu správu a dotvorili si k tomu vlastné náboženské pravidlá.

Samozrejme každá z týchto vetiev viery odvíjajúca sa od prvého proroka Abraháma má v rukách jedinú pravú verziu BOŽIEHO SLOVA. Keďže si nemajú navzájom ako preukázať žiaden reálny dôkaz o svojej pravde, ostáva im iba tá ich úbohá viera. A tú ma každý z nich značne inú. Majú len tú svoju "vnútornú istotu" vďaka "priamemu spojeniu s Bohom", že oni sa nemýlia. Buď teda nechápu, čo im Boh vraví, alebo každému z nich zámerne vraví niečo iné. Ako však rozumný človek pochopí, pravdepodobnejšie je, že k žiadnemu osobnému kontaktu po priamej linke Zem-Nebo nedochádza.

Takže im ostáva iba to ich SLOVO BOŽIE od mnohých autorov. Oni však vedia veľmi dobre, ktoré si vybrať - najčastejšie to, do ktorého boli vychovaní a indoktrinovaní.