Occamova britva - princíp úspornosti pri rozhodovaní.

30.07.2019

Occamova (Ockhamova) britva - v logike nazývaná aj princíp úspornosti - je jednoduchá metóda používaná pri rozhodovaní sa medzi alternatívnymi hypotézami, ktorá bola pomenovaná po anglickom filozofovi a františkánskom teológovi Williamovi Ockhamovi (bol mimochodom exkomunikovaný, lebo tvrdil, že pápež nie je oprávnený vykonávať svetskú moc). Samozrejme Ockham nebol prvý, kto tento princíp využil. Patril však medzi jeho plodných zástancov.

Tento princíp hovorí, že najlepším možným vysvetlením čohokoľvek je to najjednoduchšie vysvetlenie. Všetko ostatné navyše - nepotrebné entity - treba jednoducho odmietnuť (odrezať ako britvou 🪒).

Táto metóda nie je vždy vhodná (ani prvotne určená) pre výber optimálnych riešení. Slúži skôr na filtrovanie nepotrebných prídavkov k určitým tvrdeniam, ktoré zbytočne navyšujú komplexitu riešenia, ktoré je možné vysvetliť aj bez tejto zložitosti. Použiť treba len toľko argumentov, koľko je nevyhnutne potrebných.

Kreacionisti napríklad často paradoxne argumentujú práve použitím Ockhamovej britvy vo svoj prospech. 🤦‍♂️ Tvrdia, že geologická i biologická evolúcia sú predsa zdĺhavé a oveľa zložitejšie procesy, než také stvorenie Bohom. Avšak evolúcia je dokázateľný a pozorovateľný fakt a práve tá sa zaobíde aj bez prítomnosti Boha, ktorý je pri vývoji zložitých biologických štruktúr z jednoduchších, zbytočný. 🧬 Je to len pridaná entita, ktorá nie je na vysvetlenie rôznorodosti a komplexity života potrebná.

Dnes sa však hojne (otázne je či aj správne) užíva Ockhamova britva aj na výber medzi alternatívnymi hypotézami. 🤔

Ku každému tvrdeniu sa dá vytvoriť veľké množstvo rôznych vysvetlení (možno až nekonečné množstvo) a táto metóda proste dáva do popredia tie hypotézy, ktoré sú nie len jednoduchšie, ale aj ľahšie vyvrátiteľné, než tie komplexné.

Napríklad ak uvidíte cestou na zemi stopy od kopýt, budete skôr predpokladať, že ich zanechal kôň 🐴, než aby ste ako záver úvahy uviedli neviditeľného ružového jednorožca 🦄.

Tohto princípu sa držal aj ďalší známy filozof David Hume, ktorý pri kritike Descarta často namietal, že nie je nutné pre obhajobu predložených teórií postulovať existenciu nadprirodzeného nemateriálneho sveta. Ak totiž nejaká udalosť odporuje obecným pravidlám, teda aj prírodným zákonom, ktoré nemenne platia pri všetkých iných pozorovaniach (hovoríme vtedy o zázraku), naša skúsenosť nám vraví, že sa pravdepodobne nebude jednať o pravdu a treba hľadať lepšie a pravdepodobnejšie vysvetlenie. 🧐

⚠️ Pravdepodobnosť, že udalosť, ktorá je v rozpore s našou skúsenosťou je skutočným zázrakom, je totiž menšia, než pravdepodobnosť, že nás klamú zmysly, prípadne nás niekto oklamal.

Sám Ockham bol síce kresťan, no na rozdiel od väčšiny jeho súčasníkov neveril, že by mohol byť Boh dokázaný logickými argumentami. Podľa neho bola teológia postavená čisto na viere a "zjavení pravdy" a teda existenciu Boha je možné demonštrovať jedine vierou.

⛪ Práve dnes je pripomienka jednej záhadnej udalosti oslavovaná ako cirkevný sviatok v mnohých kresťanských krajinách. Pozrime sa na prípad nanebovstúpenia Ježiša Krista a skúsme pracovať len s malým množstvom alternatívnych vysvetlení. Načrtnem tieto tri možnosti v myšlienkovej hre:

➡️ 1. V príbehu, ktorý vznikol pred takmer dvoma tisíckami rokov v kruhu poverčivých negramotných ľudí z blízkeho východu, sa vsunula napínavá vložka o nadprirodzenej udalosti 😲 (nanebovstúpení), ktorá zaujala poslucháčov a urobila z príbehu hit.

➡️ 2. Mimozemská loď 🛸 sa vyspelou technológiou preniesla telo židovského mesiáša na palubu lode a uniesla ho, čím účelne zmenila dôležité udalosti vo vývoji pozemskej civilizácie a tým nasmerovala vývoj budúcich udalostí v galaktickom kvadrante želaným smerom. 👽

➡️ 3. Tvorca vesmíru sa po státisícoch rokov vývoja homosapiens rozhodol zoslať na Zem do zabudnutého kúta sveta vlastné stelesnené alter-ego, aby sa nechal násilne zabiť za to, že stvoril nedokonalých ľudí a tým im odpustil prvotný hriech nejakého imaginárneho protočloveka (Adama). Tohto svojho syna (seba) po troch dňoch oživil a vyniesol na nebesia, kde sedí na po svojej pravici, aby vládol svetu 👑

❗ Jedna z uvedených troch hypotéz nepotrebuje žiadne nečakané a komplexné vysvetlenie. Ďalšia síce vyžaduje špeciálne vysvetlenie, to však neprotirečí prírodným zákonom. Posledná obsahuje zázračné nadprirodzené udalosti, ktoré neboli nikdy nikde pozorované a protirečia zdravému rozumu.

❓ Čo myslíte, ktoré z hypotetických vysvetlení by prešlo Ockhamovou britvou?

Nevravím, že tento princíp je zaručeným spôsobom hľadania pravdy. Dokonca aj na používanie hodnotenia viacerých vedeckých hypotéz nie je vždy vhodný. Niekedy je zložitejší spôsob o niečo presnejší. Napríklad pri hľadaní najúčinnejšej metódy liečby. Príkladom môže byť aj Newtonova gravitačná teória vs. Einsteinova relativistická teória pre výpočet pohybu telies, kedy v mnohých prípadoch dostatočne poslúži jednoduchá Newtonova, avšak v iných prípadoch (napríklad pri extrémne hmotných či rýchlo pohybujúcich sa nebeských telesách 🌎☀️🌌) je potrebné využiť zložitejší a presnejší relativistický výpočet.

Preto by sa mal tento princíp využívať HLAVNE na odstraňovanie nadbytočných prídavkov k tvrdeniu a nie na výber vhodnej teórie či hypotézy (aj keď vo veľa prípadoch poslúži aj tu).

Nepochopiteľne niektorí veriaci operujú s týmto logickým princípom na "dokázanie" existencie Boha. 😮 Podľa ich názoru je vraj Boh veľmi jednoduché vysvetlenie.

Pravda, tvrdenie "Boh to urobil" je naozaj veľmi jednoduchá odpoveď na všetko. 🤭 Avšak neznamená to ani náhodou, že táto intelektuálne lenivá odpoveď s nadprirodzenou vsuvkou je jednoduchým vysvetlením!!! Otvára totiž množstvo ďalších otázok, ktoré nie sú zodpovedané. Hlavne ignoruje ohromnú komplexitu (nestvorenej) bytosti, ktorá by dokázala účelovo porušovať fyzikálne zákony a meniť kolobeh vesmíru, aby vykonávala fyzikálne nevysvetliteľné akty.

Moje odporúčanie na dnes:

Skúste hľadať vždy prioritne tie vysvetlenia, ktoré sa zaobídu bez nadprirodzených entít, ktoré nikto nevie dokázať. Z našich skúseností vieme, že sa nespočetnekrát podarilo vysvetliť "záhadné javy" čisto prirodzeným spôsobom nekolidujúcim s fyzikálnymi zákonmi.

Množstvo nadprirodzených entít bolo už touto britvou odrezaných. 😬 Nenechajte sa zlákať na zdanlivo jednoduché vysvetlenia, ktoré majú v skutočnosti ďaleko od jednoduchosti, keďže ich podstatu nevie nikto vysvetliť ináč, než porušením zákonov, na ktoré sa môžeme všade a vždy spoľahnúť.