Organizované náboženstvo

Je organizované náboženstvo dobrom pre ľudstvo?

Sekty pracujú na jednoduchom straight-forward princípe. Povedia Vám priamo, že sa musíte odseparovať od inovercov a spolunažívať v komunite "vyvolených". Ostatní by Vaše blaho mohli negatívne ovplyvňovať. Pri presvedčovaní jednotlivcov na vlastnú pravdu používajú sekty silné motivačné nástroje. Odchytia si jednotlivca, najčastejšie v krízovej...

To tvrdí oficiálne cirkev. Zo štatistík však vychádza, že dnešní veriaci sa od učenia ich cirkvi často výrazne vzdiaľujú. Priepasť medzi nimi je niekedy až ohromujúca. Cirkev napríklad dodnes slepo bojuje proti antikoncepcii, no v mnohých krajinách (napr. Francúzsku, Španielsku či Brazílii) až 90% katolíkov v tom nevidí žiaden problém. V prípade...

Áno, dnes budem naozaj výrazne útočnejší, ako obyčajne. Nerád pôsobím negativisticky, ale už ma naozaj vytáča počúvať stále tie isté hrozné príbehy dookola. Už ma unavuje počúvať výhovorky a sľuby, ktoré nikam nevedú. Nechcem počúvať, ako sa máme modliť, pôstiť a čakať, že sa tým snáď zázračne vymažú tie svinstvá, čo robili "morálne vzory"...

Ako uviedol Richard Dawkins, 19. storočie bolo posledné storočie, kedy vzdelaný človek mohol ešte verejne priznať, že verí v zázraky, aby sa pritom verejne nestrápnil.
Od tohto obdobia máme toľko informácií o svete a jeho fungovaní, že pretrvávanie náboženských nezmyslov je možné už iba indoktrináciou detských mozgov. Dnes takmer nikto bežne...

Vzorom kresťanstva by mal byť samozrejme jej najvyšší predstaviteľ. V prípade rímskych katolíkov je to hlava katolíckej cirkvi - pápež.
Ak sa vám zdá, že poslední pápeži svojim bojom proti homosexualite, postaveniu žien v cirkevnej hierarchii, antikoncepcii, potratom či zahmlievaniu financovania a sexuálnych či pedofílnych incidentov v svojich...

Tento týždeň konečne (po roku môjho čakania) vyšiel film 🎞️ "Islam and the future of tolernace", ktorý sa rovnako ako rovnomenná kniha 📘 Sama Harrisa a Maajida Nawaza venuje lepšiemu pochopeniu Islamu ☪️ a háklivým témam, ktoré sú s nim spojené. Film výborne obrazovo i príbehovo dopĺňa knihu z roku 2015 - v českom jazyku vydanú pod názvom "Islam...

Tento farárik bol ohodnotený na cenu 40 miliónov dolárov a jeho skromný domček s troma výťahmi na 10,5 milióna dolárov.