Organizované náboženstvo

Je organizované náboženstvo dobrom pre ľudstvo?

Jan Pavol II bol jedným z mála pápežov, ktorý dokázal prejaviť aspoň akú takú morálnu odvahu a i napriek mnohým konzervatívnym a neoblomným postojom (napríklad voči potratom a antikoncepcii), podporoval napríklad vedecké poznávanie sveta a hlavne dokázal otvorene priznať chyby, ktoré v minulosti napáchala cirkev a oficiálne sa ospravedlnil. Za...

Áno, dnes budem naozaj výrazne útočnejší, ako obyčajne. Nerád pôsobím negativisticky, ale už ma naozaj vytáča počúvať stále tie isté hrozné príbehy dookola. Už ma unavuje počúvať výhovorky a sľuby, ktoré nikam nevedú. Nechcem počúvať, ako sa máme modliť, pôstiť a čakať, že sa tým snáď zázračne vymažú tie svinstvá, čo robili "morálne vzory"...

Ako uviedol Richard Dawkins, 19. storočie bolo posledné storočie, kedy vzdelaný človek mohol ešte verejne priznať, že verí v zázraky, aby sa pritom verejne nestrápnil.
Od tohto obdobia máme toľko informácií o svete a jeho fungovaní, že pretrvávanie náboženských nezmyslov je možné už iba indoktrináciou detských mozgov. Dnes takmer nikto bežne...

Piateho júla oslavujeme príchod nejakých cudzincov z južných krajín v deviatom storočí. Tí nám priniesli svoju verziu náboženstva a údajne aj kultúru. S odvolávkou na túto udalosť Slováci začínajú volať kresťanstvo "naším tradičným náboženstvom" a týchto dvoch pánov ako "vierozvestcov, ktorí nám priniesli aj našu kultúru".
Fakt sme nemali žiadnu...

Určite ste nie raz počuli, ako boli kresťania hrozne prenasledovaní prvé roky Rímanmi, až kým Konštantín neurčil kresťanstvo (z politických dôvodov) za národné zjednocujúce náboženstvo. Ako veľmi boli utláčaní a čo všetko si v priebehu histórie od "nepriateľov kresťanstva" museli vytrpieť. Nevravím, že nemajú pravdu, ale skúsme sa na to ich...

Vzorom kresťanstva by mal byť samozrejme jej najvyšší predstaviteľ. V prípade rímskych katolíkov je to hlava katolíckej cirkvi - pápež.
Ak sa vám zdá, že poslední pápeži svojim bojom proti homosexualite, postaveniu žien v cirkevnej hierarchii, antikoncepcii, potratom či zahmlievaniu financovania a sexuálnych či pedofílnych incidentov v svojich...

Tento týždeň konečne (po roku môjho čakania) vyšiel film "Islam and the future of tolernace", ktorý sa rovnako ako rovnomenná kniha Sama Harrisa a Maajida Nawaza venuje lepšiemu pochopeniu Islamu a háklivým témam, ktoré sú s nim spojené. Film výborne obrazovo i príbehovo dopĺňa knihu z roku 2015 - v českom jazyku vydanú pod názvom "Islam a...

Tento farárik bol ohodnotený na cenu 40 miliónov dolárov a jeho skromný domček s troma výťahmi na 10,5 milióna dolárov.

Náboženská relikvia (relikvia je latinský názov pre ostatok) je predmet, ktorý sa spája so životom či udalosťami okolo svätých či významných náboženských postáv. V kresťanstve sú to napríklad predmety, s ktorými mohol prísť do styku Ježiš Kristus, Panna Mária, niektorý z apoštolov, svätých, či pápežov. Tieto relikvie sú často považované za natoľko...