Organizované náboženstvo

Je organizované náboženstvo dobrom pre ľudstvo?

Sekty pracujú na jednoduchom straight-forward princípe. Povedia Vám priamo, že sa musíte odseparovať od inovercov a spolunažívať v komunite "vyvolených". Ostatní by Vaše blaho mohli negatívne ovplyvňovať. Pri presvedčovaní jednotlivcov na vlastnú pravdu používajú sekty silné motivačné nástroje. Odchytia si jednotlivca, najčastejšie v krízovej...

K tomuto článku ma čiastočne inšpirovala nová kniha od Dana Browna - Pôvod. Uvádza sa v nej jedna poznámka, ktorú som si overil a je naozaj pravdivá: Prvýkrát v dejinách Hardvardovej univerzity (najstaršej a jednej z najprestížnejších univerzít USA) je počet ateistov a agnostikov vyšší, než počet kresťanov (katolíkov a protestantov). Táto správa...

Dovtedy, kým budú ľudia hľadať morálne pravidlá pre ich životy v zastaralých a kontroverzných knihách, nemá ľudstvo šancu zbaviť sa nenávisti voči iným skupinám ľudí.
A zďaleka nie je pravdou, že iba Korán či Starý zákon sú plné veršov podnecujúcich k nenávisti. A tým myslím naozaj PLNÉ.

Jeden z najsmutnejších príbehov rozprávajúci o výhre ľudskej hlúposti a náboženskej posadnutosti nad rozumom, je bezpochyby story o zničení najväčšej knižnice antického sveta.
V roku 331 pred naším letopočtom si Alexandriu v Egypte vybral kráľ Alexander Veľký za hlavné mesto svojej ríše. O 100 rokov neskôr bolo toto mesto najväčšie na svete. V...

Náboženská relikvia (relikvia je latinský názov pre ostatok) je predmet, ktorý sa spája so životom či udalosťami okolo svätých či významných náboženských postáv. V kresťanstve sú to napríklad predmety, s ktorými mohol prísť do styku Ježiš Kristus, Panna Mária, niektorý z apoštolov, svätých, či pápežov. Tieto relikvie sú často považované za natoľko...

Tento farárik bol ohodnotený na cenu 40 miliónov dolárov a jeho skromný domček s troma výťahmi na 10,5 milióna dolárov.

Tento týždeň konečne (po roku môjho čakania) vyšiel film 🎞️ "Islam and the future of tolernace", ktorý sa rovnako ako rovnomenná kniha 📘 Sama Harrisa a Maajida Nawaza venuje lepšiemu pochopeniu Islamu ☪️ a háklivým témam, ktoré sú s nim spojené. Film výborne obrazovo i príbehovo dopĺňa knihu z roku 2015 - v českom jazyku vydanú pod názvom "Islam...

Vzorom kresťanstva by mal byť samozrejme jej najvyšší predstaviteľ. V prípade rímskych katolíkov je to hlava katolíckej cirkvi - pápež.
Ak sa vám zdá, že poslední pápeži svojim bojom proti homosexualite, postaveniu žien v cirkevnej hierarchii, antikoncepcii, potratom či zahmlievaniu financovania a sexuálnych či pedofílnych incidentov v svojich...