Prečo sú ešte aj dnes náboženstvá stále také úspešné?

20.02.2019

Existuje viacero dôvodov, prečo sú náboženstvá ešte stále také úspešné. Zaručene medzi ne patria aj tieto: 

1. Náboženstvá majú odpovede na všetko - a veriacim nezáleží na tom, či sú tie odpovede aj správne. Hlavne, že nejaké sú. Bez istoty sa im totiž žije ťažko. A čo je úplne skvelé, medzi riadkami svätého písma sa dajú nájsť všelijaké odpovede. Takže existujú pravdy a pravdivejšie pravdy i zaručené pravdy. A vôbec nevadí, že nie sú ničím podložené.

2. Náboženstvá ponúkajú uspokojivé a jednoduché odpovede. "Neviem, preto Boh" je výrazne jednoduchšia odpoveď, ako "Neviem, poďme to zistiť." - a to väčšine veriacich stačí. Odpovede sú aj zdanlivo spravodlivé. "Jeho karma ho raz dostane." alebo "Pri poslednom súde sa mu to všetko zráta." dáva nádej na spravodlivosť. A aj keď nikto na tomto svete netuší, čo sa s nami stane po smrti, náboženstvá majú svoje patenty na túto otázku. A tá je pre ich skupinky výrazne priaznivá a uspokojivá. "Budete členmi našej komunity? Večnú blaženosť máte zaručenú. Robte len to, čo Vám povieme a nasledujte naše pravidlá."

3. Pociťovanie viny je skvelým manipulačným prostriedkom. Pochybujete o svojej viere, pochybujete o Ježišovi? On pre Vás musel umrieť na kríži a vy takto? Prečo chcete sklamať Boha svojou nedôverčivosťou? Necítite sa zle preto, že odmietate vieru Vašich rodičov? A čo vina z nedodržiavania nezmyselných cirkevných pravidiel - jedli ste mäso počas pôstu, konali ste nečistoty s vlastným telom, mali ste predmanželský sex, máte radi niekoho rovnakého pohlavia, použili ste antikoncepciu, pozerali ste pornografiu? (Hmmm. Nie je zaujímavé, ako veľmi Boha zaujíma náš sexuálny život?). Strach z odplaty je rovnako omračujúci.

4. Náboženstvo dáva veriacim pocit, že sú špeciálni. Sú vybraní Bohom, sú jeho obľúbencami a budú za to odmenení. Boh má s nimi plán a práve ich chcel stvoriť, s nimi má osobný kontakt a myslí na nich ako na svoje deti. Dáva na nich pozor a posiela im strážnych anjelov (až kým ich neprejde auto). Byť špeciálny a obľúbený je silne pozitívnym stimulom. Navyše niektorí si myslia, že ak Boha modlitbou o niečo poprosia, je ochotný na chvíľku zmeniť beh vesmíru, len aby im pomohol vyriešiť svoju krízu. Tak veľmi ich má rád.

5. Veriaci sú vždy na tej správnej strane. "My sme tí dobrí, oni sú tí zlí." Separovanie, polarizovanie a predeľovanie spoločnosti je jedným z hlavných nástrojom náboženstiev. "My budeme v nebi, oni zhnijú v pekle." "Boh miluje nás, oni Boha sklamali." Každý, kto nie je v ich skupine musí buď bezpodmienečne konvertovať, alebo musí byť odstránený. Takto fungovali niektoré náboženstvá nie len v minulosti, ale fungujú tak aj dnes.


6. Morálka podľa náboženstiev je tak jednoduchá. "Nasledujte naše pravidlá a budete dobrí." Žiadne intelektuálne úsilie k tomu už potrebné nie je. Netreba hodnotiť situáciu, stačí sa riadiť tisícročnou absolútnou morálnou pravdou. Avšak morálka nie je taká čiernobiela, ako sa zdá. Človek musí zhodnotiť svoje konanie na základe dopadu na okolie. Sú situácie, kedy je morálnejšie zaklamať, neposlúchnuť rodičov či podstúpiť potrat. Všetky naše konania totiž treba hodnotiť oveľa zložitejšie ako len skonštatovaním "Takto to musí byť. Nenadávaj na mňa, ja predsa nevravím, že homosexualita je ohavnosť. Biblia to tak uvádza a preto je správne to odsudzovať."

7. Najsilnejším nástrojom je detská indoktrinácia. Keď Vás náboženstvo dostane ešte ako deti a vymodeluje Váš mozog podľa vlastnej formy, budete odolnejší voči vonkajším nepriaznivým vplyvom. To je aj dôvod, prečo obrovská väčšina ľudí nezmení v dospelosti svoje náboženstvo. Ak sa naučíte odpovede skôr, než sa naučíte pýtať, začnete im veriť ako keby boli pravdivé. Deti sa učia od autorít - od rodičov, učiteľov, kňazov - takto je to aj správne, aby nemuseli zisťovať na vlastnej koži, že oheň páli a hlboká voda je nebezpečná. Avšak sú v tomto smere aj zraniteľné a spoliehanie sa na názory nesprávnych autorít ich môže aj vykoľajiť zo správnej cesty. Re-štukturovanie všetkého, čomu ste celý život verili ako neomylnej pravde je ohromne náročný proces.

8. Náboženstvá sa prezentujú navonok ako dobročinná a humanitárna organizácia. Pomáhajú chudobným, bezdomovcom, chorým a ľuďom v kríze. A ak k ním patríte, ste samaritán. Ste vzorom nezištnej pomoci druhým. Samozrejme finančné a sexuálne aféry napríklad v katolíckej cirkvi treba prehliadať. Tie nie sú dôležité. Takže ak náboženstvá poskytujú pomoc, je to úžasná ukážka obety a to veriacim stačí - aj napriek tomu, že pomoc sa málokedy zaobíde bez šírenia propagandy a presvedčovania na vlastné názory. Náboženstvá takisto nevykonávajú žiadnu vlastnú hospodársku činnosť, ale len distribuujú (s výraznými stratami) peniaze ľudí, ktorí im dali aj svoje posledné úspory z dôchodkov na úkor vlastnej zdravej výživy (veď v nebi sa im to čoskoro vráti). Vďaka tomu, že náboženstvá zlomok svojich príjmov venujú na charitatívnu činnosť nemusia platiť dane a hospodária bez kontroly (milodary nepodliehajú zdaneniu a účtovným záznamom). Sekulárne charitatívne spoločnosti dokážu pomáhať výrazne lepšie a nevnucujú nikomu svoju mytológiu.