Pápeži ako nasledovníci Ježiša a "morálne vzory".

20.02.2019

Vzorom kresťanstva by mal byť samozrejme jej najvyšší predstaviteľ. V prípade rímskych katolíkov je to hlava katolíckej cirkvi - pápež.

Ak sa vám zdá, že poslední pápeži svojim bojom proti homosexualite, postaveniu žien v cirkevnej hierarchii, antikoncepcii, potratom či zahmlievaniu financovania a sexuálnych či pedofílnych incidentov v svojich radoch ukazujú akurát tak nezdravosť systému, mali by ste sa pozrieť viac do minulosti.

Vo Vatikáne panovalo v minulosti mafiánske prostredie, keď si pápeži a protipápeži nič nedarovali. Jedného pápeža si zvolila jedna strana, druhého druhá a pápeži sa navzájom exkomunikovali, preklínali či zabíjali. V istom období dokonca vládli súčasne traja pápeži (Benedikt XIII, Gregor XII a Ján XXIII).

Zhýralosť prekračovala medze dlhé storočia. Obdobie desiateho storočia sa právom nazýva aj Pornokracia. Pápeži veriac, že sú nadradení úplne všetkým živým bytostiam sa tak aj správali. Nič im nebolo sväté.

Okrem v obrázku uvedenej TOP 6-ky boli zaujímavé prípady aj tieto:

Inocent II organizoval krížovú výpravu v roku 1208 proti albigéncom v južnom Francúzsku. V Kostole Márie Magdalény sa pred výpravou ukrylo takmer 7000 žien, detí a starých ľudí. Podľa dobových prameňov neostal nikto živý.
Klement VII dal v Cesene vyvraždiť všetkých osemtisíc obyvateľov vrátane najmenších detí. Podľa vtedajších kritérií Vatikánu to však nebolo nič mimoriadne.

Gregor IX zaviedol svätú inkvizíciu a uviedol do úradu Konráda z Margburgu, ktorý vyhlásil, že s potešením dá upáliť stovku ľudí, ak by medzi nimi bol aspoň jeden vinník. A ten sa našiel vždy.

Lex X minul počas dvoch rokov takmer celé finančné zásoby Vatikánu. Prišiel však so skvelým nápadom, ako získať ďalšie finančné zdroje - prišiel v prípade odpustkov so skvelou kampaňou. Odpustky propagovali kňazi v kostoloch a hriešni veriaci platili o stošesť, len aby sa vyhli pekelnému ohňu.

Bonifác VIII bol panovačný a krutý a nedokázal robiť kompromisy. Obvinený bol verejne z incestu, nakoľko mal deti so svojimi neplnoletými sesternicami.

A to som sa ešte vyhol bohatým detailom vykresľujúcim riadenie všetkých krížových výprav (vrátane detskej) a svätej inkvizície. Nástupcovia a dediči týchto pápežov by dnes chceli v našej spoločnosti určovať, čo je a čo nie je morálne. Zasmejme sa bratia a sestry tomuto smutnému príbehu.