Vtáky narodené v klietke si myslia, že lietanie je choroba.

30.07.2019

Sekty pracujú na jednoduchom straight-forward princípe. Povedia Vám priamo, že sa musíte odseparovať od inovercov a spolunažívať v komunite "vyvolených". Ostatní by Vaše blaho mohli negatívne ovplyvňovať. Pri presvedčovaní jednotlivcov na vlastnú pravdu používajú sekty silné motivačné nástroje. Odchytia si jednotlivca, najčastejšie v krízovej životnej situácii, pomôžu mu a získajú tak jeho priazeň.

Ako povedal James Randi "Prvá vec, ktorú vám sekty povedia je, že všetci ostatní klamú."

Ďalej je to už iba psychologická hra a v určitej fáze môže prehupnúť do tzv. Stockholmského syndrómu, kedy sa vytvorí také puto, že za akýchkoľvek okolností sa bude "obeť - zajatec" snažiť obhajovať "páchateľa" (predstavte si napríklad znásilňovanie detí kňazmi a pretrvávajúcu oddanosť katolíkov k tejto komunite).

Väčšie sekty - teda náboženstvá - používajú viac skryté techniky. Nemusia Vás viazať a telesne separovať. Stačí Vás dokonale motivovať. Napríklad taký islam má vo svojej knihe uvedené priamo, že za odpadlíctvo od viery Vás čaká smrť. Slušná motivácia, no nie? Prípadne, ak už v západných krajinách nie sú vhodné podmienky na kameňovanie, tak sa Vám povyhrážajú dostatočne dlhým pekelným trestom - napríklad nekonečným.

Modernejšie náboženstvá, a to hlavne tie, ktoré operujú v sekularizovaných štátoch, si to však už takto priamo dovoliť nemôžu. Preto používajú pozitivistický prístup (tzv. pozitívna propaganda). Snažia sa vyhrážky minimalizovať (aj keď tie stále nezmizli a pošepky Vám ich prezradia - niektorí jedinci sa neštítia to aj vykrikovať), no hlavne sa zameriavajú na nekonečnú odmenu. Kto totiž ostane v ich skupine, toho čaká úžasná prémia - napríklad nikdy nekončiace uctievanie stvoriteľa sveta. Neviem, či si to tí ľudia, čo neobsedia ani hodinu v kostole pri nedeľnej omši uvedomujú, no akosi ich to neskutočne motivuje.

Ak teda viete, ako presvedčiť veriaceho, že sa má zo svojej neracionality radovať, vyhrali ste ho.

Náboženstvá za dlhé roky vycibrili svoje metódy a nástroje. Detská indoktrinácia, pozitívna propaganda, pomoc slabším za peniaze iných, sľubované nedokázateľné odmeny. Až sa budete radovať, že môžete byť jedným z vyvolených - ale len do doby, kedy sa konečne naučíte používať skeptické myslenie.