Zničili nie len mayskú civilizáciu, ale i celú jej históriu.

30.07.2019

Podľa našich znalostí boli prví Mayovia na území strednej Ameriky už v období okolo 2,5 tisícročia pred naším letopočtom. Vyvinuli si komplexné písmo, ktoré sa len pomaly darí lúštiť a postupne sa o ich kultúre dozvedáme viac.

Záznamy najprv zapisovali na vnútornú kôru stromov a neskôr dokonca vyvinuli špeciálny papier, ktorý bol odolnejší a lepší, ako v tej dobe na východe používaný papyrus.

Najväčším problémom spoznávania tejto civilizácie je príliš málo dochovaných písomností. Nie že by boli Mayovia málo produktívni. Práve naopak - spísali tisícky dokumentov. Avšak v 16. storočí sa katolícki dobyvatelia zo Španielska rozhodli všetky tieto záznamy o celej ich histórii, kultúre, rituáloch a živote nadobro zničiť. Nepísalo sa v nich totiž nič o Ježišovi...

Títo dobyvatelia nielen že doniesli na nové územie za oceánom kruté náboženstvo a hrozné choroby (ako podľa nových štúdií údajne aj syfilis), a tým vyhladili obrovskú väčšinu pôvodného obyvateľstva, ale rozhodli sa ničiť aj jediné dostupné informácie a záznamy o týchto národoch. Deštrukcia bola teda viacstupňová.

Hlavným iniciátorom hromadného pálenia v Yucatáne bol biskup Diego de Landa v roku 1562, ktorý bol tak presvedčený o nadradenosti a absolútnej pravde kresťanstva, že povedal:

"Našli sme ohromné množstvo kníh, ktoré obsahovali iba povery a diabolské klamstvá. Preto sme ich všetky spálili. Tento čin týmto ľuďom spôsobil ohromné trápenie a ľútosť."

Dominikánsky mních sa vtedy vyjadril "Videl som, ako na príkaz nášho duchovenstva pália mnísi všetky tie knihy. Asi v domnení, že by mohli byť pre Indiánov v počiatočnej fáze ich konvertovania na kresťanstvo škodlivé."

Zachovali sa len štyri kódexy (Drážďanský, Madridský, Parížsky a Grolier) a zopár záznamov na stenách budov či keramike.

Pri štúdiu historických udalostí ma stále udivuje, ako všelijako devastačne pôsobila katolícka cirkev so svojím dogmatickým pohľadom na svet v priebehu celej histórie jej činnosti. Od jej začiatkov až po dnešnú dobu. Stále, s heslom šírenia "absolútnej pravdy", ktorú údajne vlastní, obmedzovala či dokonca vyhladzovala ostatných a snažila sa riadiť spoločnosť.

A to nie len pri ničení Mayskej kultúry, ktorá bola postavená na neprijateľnej viere v úplne iné božstvo. Katolíci dokázali v 12. storočí (za pomoci križiackej výpravy) kompletne vyhladiť vo Francúzsku aj Katarov (Albigenských), ktorí mali len iný pohľad na Bibliu a Ježiša. Rovnako sa nezastavili ani pri masakrovaní protestantských Hugenotov v 16. storočí, kedy počas jedinej tzv. Bartolomejskej noci vyzabíjali tisícky heretikov veriacich v inú formu Ježišovej lásky (písal som o tom tu: https://www.sekularne-nebo.sk/l/bartolomejska-noc-dokaz-krestanskej-lasky/ )

Je preto značne nemilé, ak sa táto organizácia dnes chváli svojou dobročinnosťou (na ktorú sa samozrejme aj tak len zbierajú veriaci svojimi darmi a príspevkami a nie samotná cirkev napríklad predajom svojho ohromného majetku) a charitatívnou činnosťou (často s cielenou "pomocou" pri konverzii na ich vieru) a pritom v histórii dopomáhala zanikať kultúram a civilizáciám, ktoré s ňou nezdieľali rovnaký názor na "pravdu".