Budúcnosť islamu.

20.02.2019

Tento týždeň konečne (po roku môjho čakania) vyšiel film 🎞️ "Islam and the future of tolernace", ktorý sa rovnako ako rovnomenná kniha 📘 Sama Harrisa a Maajida Nawaza venuje lepšiemu pochopeniu Islamu ☪️ a háklivým témam, ktoré sú s nim spojené. Film výborne obrazovo i príbehovo dopĺňa knihu z roku 2015 - v českom jazyku vydanú pod názvom "Islam a budoucnost tolerance" v roku 2016. Kto si tento veľmi vydarený film chce pozrieť alebo stiahnuť, nájde ho napríklad na Vimeu, Amazone alebo iTunes. 

Ani v knihe a ani vo filme sa však nejedná o jednostrannú propagandu istého názoru, ale práve naopak - o otvorenú inteligentnú diskusiu na tému, či je islam naozaj náboženstvom mieru, aká je jeho budúcnosť a či je možné ho reformovať.

Na jednej strane sedí ateistický aktivista, neurovedec a filozof Sam Harris a na druhej moslim, bývalý radikálny islamista a teraz sekulárny moslim Maajid Nawaz. Je úžasné a až takmer neuveriteľné, že sa konečne našla zmysluplná debata medzi ateistom a veriacim moslimom na tak podnetnej intelektuálnej úrovni. Nečakajte nadávky a vzájomné osočovanie s cieľom ukázať tomu druhému, že "proste nič nechápe" ⚔️. Ide o naozaj tolerantnú výmenu názorov, medzi ktorými je samozrejme i mnoho odporujúcich si.

Už len takáto otvorená a verejne prístupná diskusia o tak háklivej téme je malým víťazstvom. Je to dokument o slobode prejavu a hľadaní spoločnej cesty. 🤝 Dokázali nájsť spoločnú reč a rozprávať o "náboženstve mieru", aj keď im obom za to hrozí zo strany radikálnych nasledovníkov tohto vierovyznania neprimeraný trest 🗡️. Samovi za to, že je ateista, čo je podľa Koránu asi ten najohavnejší priestupok a Maajizovi za poukazovanie na najväčší problém Islamu - presadzovanie teokracie zo strany islamistov a násilné šírenie náboženstva 💣 zo strany džihádistov.

Maajiz je pritom moslimom vyrastajúci v Británii, ktorý bol dlhé roky aktívnym islamistom verbujúcim nových členov pre islamskú ideologickú skupinu Hizb at-tahrír (Strana oslobodenia), ktorá sa snažila vytvoriť teokratický kalifát (Islamský štát). Po uväznení v Egypte a mučení a po tom, ako ho Amnesty International dostala von z väzenia, prešiel k sekulárnym moslimom a spoluzaložil think-tank Quilliam - prvú celosvetovú organizáciu namierenú proti extrémizmu. ✌️

Som rád, že rovnako ako v knihe, aj v dokumente vidieť zo strany Sama výrazne tolerantný prístup. Tak ľahko mohol nechať Maajida sa riadne zapotiť nad priamymi otázkami 😓 o jeho viere v Boha, ktoré by len ťažko dokázal rozumne zodpovedať, no debata sa neorientovala na to, aké dôvody má on k viere, ale skôr na to, ako pôsobí islam v dnešnej spoločnosti a ako si poradiť s radikalizáciou islamu.

Sam v knihe jasne uviedol

👉 "Nemám žiadny záujem s Vami diskutovať o existencii boha alebo dokonca o oprávnenosti presvedčenia, že Korán je slovom božím. Chcem Vás podporiť a Vašu prácu chápem ako hľadanie východiska a prekonávanie praktických problémov na ceste k reforme."

⚠️ To neznamená, že Sam rezignoval. Dokonca sa stále vracia v knihe i dokumente k tomu, čo je podľa mňa najpodstatnejšie - 📖 že Korán je napísaný tak, že si v ňom extrémista veľmi rýchlo a ľahko dokáže nájsť verše, ktoré podporia jeho radikálne správanie ❗ Korán je takmer na každej strane veľmi ostro orientovaný proti neveriacim a Maajidové slová o hľadaní tej správnej interpretácie samozrejme ku skutočnému riešeniu nevedú. Ale to je typický postoj umierneného moslima.

🕋 Nemusíme si ani hovoriť, že najväčším problémom náboženstiev (ale dokonca aj iných ideológií) je ich radikalizácia, fundamentalizmus a dogmatizmus.

Zbaviť sa kompletne náboženstiev je utopický cieľ, ktorý je naozaj takmer nerealizovateľný. No zbaviť sa radikálneho dogmatického chápania a doslovného čítania nedokonalých svätých kníh, v ktorých si každý fundamentalista nájde ten "správny verš" na podporu svojho cieľa je to, proti čomu MUSÍME "bojovať". Toto sa jednoducho nesmie tolerovať. To ideologické zabíjanie a prenasledovanie s cieľom násilne presadiť svoju náboženskú dogmu v spoločnosti.

‼️ Naozaj je potrebné definovať nie len zákulisie a vnútorné nábožensko-politické aktivity v islamistických a džihádistických skupinách, ale pre mnohých aj zrozumiteľne vysvetliť, aký rozdiel je medzi umierneným moslimom, konzervatívnym moslimom, islamistom a džihádistom. A to sa v tejto knihe týmto dvom pánom výborne podarilo.

💡 Mnoho ľudí oháňajúcich sa slovami ako islamofóbia, liberalizmus či rasizmus vlastne ani netušia, o čom rozprávajú. Kniha či film im možno pomôžu trochu viac pochopiť.

Umiernení moslimovia a západní liberáli si Korán takmer vždy vysvetľujú po svojom (rovnako ako to robia umiernení kresťania s Bibliou) vďaka výborne natrénovanej intelektuálnej gymnastike 🧠🤸

Čo je však horšie, zatvárajú oči 🙈 pred konaním radikálnych džihádistov s výhovorkou, že ich konanie nemá nič spoločné s tým pravým náboženstvom mieru, ktorému veria oni a ktoré oni nazývajú islamom.

🦀 Sam veľmi príhodne prirovnal toto voľné čítanie a výklad svätých kníh k objednávke jedla v reštaurácii. Ak si FUNDAMENTALISTA prečíta jedálny lístok, na ktorom stojí, že dostanete "čerstvého homára", tak očakáva čerstvého homára, lebo ho tak má rád. Na rozdiel od neho si UMIERNENÝ objedná čerstvého homára a uspokojí sa aj s husacinou a chápe aj, že "čerstvý" môže znamenať čokoľvek, čo sa hodí a predefinuje v závislosti k určitému kontextu. A kto chce ísť do reštaurácie, kde nedostane realistickú predstavu toho, čo mu naservírujú?

Naozaj je vidieť na radikálnom islame a súčasnom stave jeho chápania podľa môjho názoru dva zásadné problémy:

➡️ Po prvé je to fundamentálne doslovné čítanie nemorálnej knihy, ktorá slúži ako návod na život veriacich a pritom obsahuje jasné a priame prikázania, ako nenávidieť a trestať iných. Avšak nie to doslovné čítanie je chyba (ako sa to umiernení snažia naznačiť), ale samozrejme práve ten obsah knihy, ktorý mal Allah (cez archanjela Džibriela) Mohamedovi lepšie nadiktovať. 📗 Text knihy - ktorý o sebe sám vraví, že je doslovným slovom Božím - je teda hlavným problémom.

➡️ Po druhé je to snaha liberálov a niektorých umiernených moslimov ignorovať skutočnosti, že za násilnými a odpornými atentátmi, upaľovaním, týraním ľudí, odtínaním hláv v priamom prenoste a odpaľovaním sa v dopravných prostriedkoch v skutočnosti naozaj stojí ako hlavná hnacia myšlienka práve nasledovanie určitých pravidiel, ktoré sa dajú vyčítať v Koráne či Hádísoch. Ignorujú, že to isté náboženstvo, ktorému veria a tá istá kniha, ktorú čítajú - len v inej interpretácii - je tá sila 💪, ktorá týchto morálne zvrátených ľudí ženie vpred a dáva im istotu a zbavuje strachu. Ich chápanie večnej odmeny, posmrtného života, obety pre Boha či vesmírneho boja proti zlu ich podnecuje v pocitoch správnosti svojho ohavného konania.

Najhorší vedľajší produkt práve tejto situácie, kedy islamskí radikáli zabíjajú inovercov a neveriacich a liberáli to úplne ignorujú a ospravedlňujú je, že (hlavne v Európe) neúnosne rastie a silnie radikálna pravica. Pravicové frakcie plné neonacistov, xenofóbnych nacionalistov a šovinistov získavajú vysoké percentá vo voľbách a podnecujú ďalšiu nenávisť. Namiesto riešenia situácie sa vďaka bigotom na oboch stranách situácia len vyhrocuje. ⚔️

Kvôli nerozumnému správaniu tolerantných liberálov, ktorí srkajú hlavy do piesku, sú jediní, kto naozaj poukazuje na tieto skutočnosti práve extrémisti na opačnej strane.

🤨 Riešenie, ktoré potrebujeme však nie je násilie, ale rozumné zhodnotenie príčin a aj možného dopadu nášho konania. Extrémizmus nebol nikdy dobrým riešením. Pravý sekularista sa nesnaží náboženstvá zničiť. Snaží sa ich tolerovať, ak neobmedzujú tých, ktorí o ne nemajú záujem a ukázať im jasné hranice v ktorých sa môžu hrať až kým same nedospejú.