Ateisti a ďalší skvelí ľudia
Patríme do skupiny skvelých ľudí, ktorí sa rozhodli nenasledovať slepo iných.

To, že kresťania žijú v prelude, že Biblia je slovom Božím a chcú sa podľa nej riadiť je OK. Ale ak začnú otvorene zavádzať a robiť si neoprávnenú reklamu na účet významných osobností ako napríklad Albert Einstein, tak ma to dosť vytáča.
Už dávnejšie som sa prechádzal po kníhkupectve a zazrel som fotografiu Alberta Einsteina na obálke knihy...

Dnes chcem napísať niečo o človeku, ktorý výrazne ovplyvnil môj život, a to hlavne môj pohľad na vedu, humanizmus a náboženstvo.
Gene Roddenberry vytvoril svet budúcnosti, ktorý už vyše 50 rokov uchvacuje milióny ľudí po celom svete. Na rozdiel od veľkej časti sci-fi tvorby konca minulého storočia, ktorá ukazovala budúcnosť často ako pochmúrny,...

Inými slovami sa dá obrázok preložiť ako: ľudia, ktorí sa pýšia svojou vierou, ktorá je v rozpore s racionalitou, asi len ťažko presvedčíte racionálnou argumentáciou.
A teraz k môjmu obľúbenému skeptikovi:
James Randi je svetoznámy kúzelník, ktorý sa celý profesionálny život venoval kúzlam a javiskovej mágii. Dnes je to už takmer 90 ročný vitálny...

John Lennon

11.03.2019

Ak by som si mal vybrať pieseň, ktorá vyjadruje moje zmýšľanie a pocity asi najlepšie, bola by to nadčasová a nezabudnuteľná pieseň od Johna Lennona - IMAGINE.
John Lennon, člen asi najznámejšej Britskej skupiny Beatles, prechádzal počas svojho života rôznymi etapami náboženského vývoja. Začal ako anglikán, ktorý príležitostne spievaval v...

Alan Turing

11.03.2019

Film "Kód Enigmy" rozpráva príbeh tohto geniálneho podivína, ktorý si za svoj úžasný um a jeho prínos k ukončeniu 2. svetovej vojny zaslúžil lepší koniec života. Jeho postavu skvele zahral Benedict Cumberbatch.
Predsudky a neznášanlivosť voči inakosti sú to, čo dostal Alan Turing namiesto zaslúženej vďaky a oslavovania. Oficiálneho ospravedlnenia a...

Arthur C. Clarke bol skvelý autor sci-fi literatúry a jeho Vesmírna odysea bol nadčasový knižný a aj filmový počin. Bol ateistom, ktorý však o sebe prehlásil, že je "fascinovaný konceptom Boha." Z množstva citátov o náboženstve, ateizme či Bohu vyberám tento "Jednou z obrovských tragédií ľudstva je, že morálka bola prepadnutá náboženstvom."
Citát z...