Upálenie Giordana Bruna i ďalších "heretikov"

17.02.2021

Po obvinení z herézy a dlhoročnom uväznení rímskou katolíckou inkvizíciou, bol 17. Februára 1600 zaživa upálený 🔥taliansky filozof, dominikánsky mních a teoretický kozmológ Giordano Bruno.

Prečo vlastne? Lebo nemienil odvolať svoje učenie o ohromnom vesmíre, 🌌 v ktorom ľudstvo nie je také dôležité a podstatné, ako si myslela rímskokatolícka cirkev. Podľa jej antropocentrického pohľadu na svet stojí človek (ako Boží maznáčik) na piedestále v strede všetkého stvoreného.

Svoje pokrokové myšlienky o nekonečnom vesmíre a mnohých svetoch podobných tomu nášmu, rozvinul Giordano na základe vtedy ešte čerstvého heliocentrického princípu, s ktorým svet oboznámil poľský astronóm Mikuláš Koperník. Giordano sa nebál ísť ešte o krok ďalej a prelomiť hranice náboženského biblického iracionalizmu a dokonca aj Koperníkovej predstavy malého vesmíru. Práve Brunov nadčasový pohľad na ohromne veľký vesmír, v ktorom Zem 🌎 i Slnko ☀️ nie sú centrom vesmíru a zastávame v ňom iba zanedbateľné miesto, až priveľmi vystrašil cirkevných predstaviteľov. 😱

🎞️ Úžasný príbeh Giordana Bruna vám vyrozpráva Neil deGrasse Tyson v seriáli Kozmos. Krátky 15 minútový príbeh z prvej časti seriálu si môžete pozrieť pod týmto odkazom:

https://www.mojevideo.sk/.../kozmos_casopriestorova_odysea...

⛪ Ako šestnásťročný vstúpil Bruno do dominikánskeho rádu, kde sa venoval štúdiu teológie Tomáša Akvinského a filozofii Aristotela. Už hneď od počiatku sa dostával Bruno do problémov s cirkvou kvôli jeho odchýlenému pohľadu na podstatu Boha i človeka. Bruno v dobe temna, kedy neexistovala sloboda myslenia, tajne študoval cirkvou zakázané knihy antických mysliteľov a otváral svoje obzory poznávania. 🧠 Domnieval sa, že ak má stvoriteľ sveta nekonečné možnosti a schopnosti, tak aj jeho dielo - teda vesmír 🌌 - musí byť nekonečný. Jeho nadšenie a nové myšlienky však neboli tak vrelo prijaté, ako očakával. Exkomunikovali ho katolíci, kalvíni i luteráni. Musel utiecť z Talianska a pätnásť rokov sa túlal po Európe. 🤡 Všade ho vysmiali, zatracovali a vyhlásili za blázna a kacíra.

Bruno sa nebál postaviť proti kresťanským dogmám a vyhlásil, že filozofia a teológia sú nezlučiteľné. O konverzii Európanov z pohanstva na kresťanstvo vravel:

👉 "Pre národy bola vymyslená nepekná rozprávka, objavilo sa barbarstvo a začalo zločinné storočie, v ktorom sa poznanie považuje za nebezpečné."

Vravel aj:

👉 "Kto chce správne usudzovať, musí byť schopný úplne opustiť svoju vieru, ktorú si so sebou vzal z detstva. Všeobecne prijímaný názor nie je vždy ten najsprávnejší."

Bruno odmietal rovnako aj zjavenia či dogmu o nesmrteľnosti duše. 🍂 Dával prírodu a boha na úroveň tej istej podstaty a dušu prisudzoval všetkým veciam (tento filozofický názor sa volá hylozoistický panteizmus).

Takmer osem rokov bol Bruno väznený a pravdepodobne aj mučený. Cirkev nemohla dovoliť, aby sa jeho voľnomyšlienkárske myšlienky dostali medzi ľudí. 💡 Ak by ľudia pochopili, že má Bruno pravdu, mohli by rovnako začať spochybňovať údajnú božskú dokonalosť biblických textov i autoritu katolíckej cirkvi. Bruno sa však nedal zlomiť a tak nasledoval rozsudok smrti. Po vynesení rozsudku Bruno prehlásil:

👉 "Zjavne vynášate rozsudok s väčším strachom, než ho ja prijímam."

🔭 Pár rokov po jeho upálení, potvrdil jeho slová priamym pozorovaním Galileo Galilei.

Dnes už vieme, že mal Bruno v mnohých bodoch pravdu, aj keď svoje názory nezískal čisto vedeckým preukazovaním (skôr len správnou hypotézou) a mohli sa časom ukázať ako chybné. Správnosť mnohých jeho predpovedí je napriek tomu pôsobivá. A nejedná sa len o úvahy o kozmológii, ale aj celý jeho nedualistický a naturalistický pohľad na človeka a prírodu.

Upáliť však za takéto úvahy človeka - nuž, to bolo také typické kresťanské. ✝️ Cirkev tento svoj hrubý prešľap nikdy oficiálne nepriznala a neospravedlnila sa. Ospravedlnila sa v roku 1992 jedine za prenasledovanie Galilea Galileiho - aj to až po 360 rokoch ❗

V Nemecku si napríklad najväčšia ateistická organizácia propagujúca evolučný humanizmus, zvolila do svojho názvu práve tohto mysliteľa (Giordano Bruno Stiftung / Nadácia Giordana Bruna), z dôvodu jeho pokrokových myšlienkových impulzov, ktoré pomohli v rozvoji humanizmu a kritického myslenia (i kritiky dogmatických náboženstiev).

⭐🔥⭐🔥⭐

Zostaňme ešte na chvíľku v dobe, v ktorej žil Bruno, aby sme mohli lepšie pochopiť jeho heroickú odhodlanosť neopustiť svoje presvedčenie ani pod hrozbou hrozného trestu.

Už od dvanásteho storočia sa katolícka cirkev neštítila verejne zaživa upaľovať 🔥 ľudí, ktorí sa akokoľvek postavili proti jej učeniu a názorom. Za herézu (kacírstvo), rúhačstvo či čarodejníctvo, skončilo na hranici veľké množstvo NEVINNÝCH ĽUDÍ. Cirkev si z toho robila verejné cirkusové predstavenie, 🎪 ktoré malo zastrašovať pochybovačov a názorne ich odstrašiť od podobných rúhačských myšlienok. Tam, kde na postrašenie nestačilo sľubované nebo či hroziace pekelné ohne, musel nastať trest už v tomto živote.

Na inkvizičnej hranici skončilo mnoho kacírov či čarodejníc (ktoré tak či tak nedokázali čarovať) už aj v období pred Brunom. Zo známych mien môžem spomenúť napríklad ➡️ Jana Husa, ktorého upálili v 1415, ➡️ Jeroníma Pražského, ktorý bol upálený v 1416 či ➡️ Janu z Arku, ktorá skončila na hranici v 1431. Spolu s nimi tak skočili stovky ďalších jednotlivcov.

Za zmienku by mohlo stáť aj vyše dvestodvadsať albigéncov, ktorí učili trochu inú verziu Ježišovej lásky akou bola Ježišova láska katolíkov, a tak tých bezbožníkov hromadne upaľovali na začiatku 13. storočia počas špeciálnej krížovej výpravy, vyhlásenej pápežom Inocencom III práve proti týmto heretikom známych aj pod menom katari.

V období tesne po Brunovi bolo mnoho ďalších odvážnych mysliteľov, ktorí sa nenechali zastrašiť. Hrdinsky prijal svoje odsúdenie aj taliansky ateista ➡️ Lucilio Vanini, upálený na hranici toulouským koncilom v roku 1619. Vanini vravieval, že

👉 "náboženstvo je zbraňou, pomocou ktorej sa nevzdelaný ľud udržuje v otroctve a bázni pred všemohúcim".

Odvolať stoje presvedčenie (ktoré mu mohlo zachrániť mladý život) odmietol aj 24 ročný študent padovskej univerzity ➡️ Pomponio Algerio, ktorý ukončil svoj život v Ríme v roku 1556. Nebol však upálený, ale uvarený zaživa vo vriacom oleji (smrť údajne trvala 15 minút).

Francúzsky mysliteľ ➡️ Geoffroy Vallée bol za rúhačstvo najprv obesený a následne spolu aj so svojou knihou 📘 "Blaženosť kresťanov alebo Metla viery" verejne upálený v roku 1574. Vallée písal, že

👉 "viera je nedostatkom poznania, lebo tam, kde je prítomné poznanie, tam viera zanikla".

Aj taliansky filozof ➡️ Menocchio bol inkvizíciou za svoje neortodoxné názory a rúhačstvo odsúdený a následne v roku 1599 upálený na hranici. Tvrdil totiž, že očistec, krst či zrodenie z panny sú len ľudské výmysly a kritizoval biskupov, pápežov a celý klér za ich ohromné bohatstvo a životy v extrémnej hojnosti. 🤑

🔥 Musím podotknúť, že toto verejné upaľovanie za iné názory nebolo populárne len u katolíkov. Aj protestanti upaľovali zaživa voľnomyšlienkárov veľmi radi.

Skvelého španielskeho renesančného humanistu ➡️ Michaela Serveta poslal na hranicu sám Kalvín. Servet vo svojej knihe 📘 "Obnova kresťanstvá" z 1553 odmieta všetky náboženstvá a zdôrazňuje, že boh nie je ani duch, ani rozum, ale je prírodou. Pred katolíkmi musel Servet utiecť do Ženevy, no tam si ho podali protestanti a v tom istom roku ho upálili.

🔥 Len v spomínanom meste Ženeva, dokázali upáliť protestanti za 60 rokov vyše 150 ľudí.

V období okolo 16. a 17. storočia sa pod drobnohľad dostalo ďalšie množstvo skvelých mysliteľov. Za herézu bol inkvizíciou prenasledovaný aj taliansky matematik ➡️ Gerolamo Cardano a zle dopadol aj skvelý filozof ➡️ Baruch Spinoza. Inkvizične konanie neobišlo ani ➡️ Galilea Galileiho, ktorý dostal "domáce väzenie" za svoju opovážlivosť a provokáciu. Vo "svätom ohni" skončili diela 📚 mnohých mysliteľov a skeptikov tohto renesančného obdobia: Reného Descarta, Pierra Gassendiho, Thomasa Hobbesa. Za kacírske boli považované dokonca aj diela Mikoláša Koperníka či Pietra Pomponazziho.

‼️ To sme sa dostali ešte len k 17. storočiu a len k upaľovaniu.

Vo veľkom sa upaľovalo ešte ďalšie dve storočia. Dala by sa o tom napísať pekne tučná kniha.

Zvláštnu kategóriu by si zaslúžili aj tresty odtínaním hlavy (sekerou a od začiatku 19. storočia gilotínou), obesením, rozdrvením hlavy, uvarením, podaním jedu či ďalšími vynaliezavými spôsobmi usmrcovania. 😒

🗳️ Dúfam, že ste pri sčítaní zvolili #bezvyznania, aby sme spolu dali jasne najavo, že zasahovanie takejto organizácie do riadenia spoločnosti tu už určite nechceme. 🤞