Charles Darwin

12.02.2021

V tento deň sa pred 212 rokmi (12.2.1809) okrem Abraháma Lincolna narodil aj jednen z najznámejších a najvplyvnejších anglických prírodovedecov našich dejín, Charles Darwin, ktorý radikálne zmenil náš pohľad na svet, na vývoj živých organizmov, a teda i človeka. 🍰🎁

Darwinove svedomité dlhoročné štúdium prírody, geologických záznamov a fosílií, domáce šľachtenie, poctivé zapisovanie poznámok a zbieranie vzoriek ho doviedlo k záveru o dynamickom prírodnom systéme, v ktorom sa všetko postupne mení a prispôsobuje.

Po štúdiu na Univerzite v Cambridge (najprv medicíny, ktorú zanechal a neskôr teológie na žiadosť otca), nastúpil vo veku 23 rokov ako neplatený spoločník kapitána na loď Beagle 🚢, ktorá sa chystala na cestu okolo sveta 🌎 s cieľom zmapovať pobrežia Južnej Ameriky, Falklandské ostrovy a Galapágy. To bola pre Darwina obrovská príležitosť rozšíriť si svoje prírodovedné znalosti - študijný odbor, ktorý ho bavil najviac. Plavba nakoniec trvala päť rokov. ⌛ Za ten čas nazbieral Darwin obrovské množstvo vzoriek a metodicky postupoval i pri skúmaní okolia.

Po návrate z výpravy dlho pracoval na zosumarizovaní svojich poznatkov a vytvorení robustnej teórie vysvetľujúcej tieto faktické poznatky. Jeho revolučná teória vývoja komplexných organizmov zo spoločného predka za pomoci neinteligentného prírodného výberu je známa aj pod názvom darvinizmus či Darwinova teória. Svoju vedeckú teóriu predstavil Darwin v roku 1859 v knihe 📙 "O pôvode druhov" (celým názvom: O vzniku druhov prírodným výberom, alebo zachovanie rás v boji o život).

Aj keď sa to udialo už takmer pred dvoma storočiami, mnohí ľudia dodnes nepochopili princíp evolučnej teórie. Hlavne kreacionisti sa ju snažia zosmiešniť (a zosmiešňujú tým len seba) tým, že vraj nevysvetľuje vznik života. 🤦‍♂️ Ale to ani nie je jej náplňou! Darwinova teória vysvetľuje VÝVOJ biologického života a nie jeho počiatok. Nepochopený medzi mnohými ostáva aj princíp evolúcie (dediť sa môžu génové mutácie a nie naučené vlastnosti) či princíp prírodného výberu (vyhráva najprispôsobivejší nie najsilnejší). Ale už i Darwin to vyjadril celkom jasne:

👉 "Nie je to ten najsilnejší druh, ktorý prežije, ani ten najinteligentnejší. Je to ten, ktorý je najprispôsobivejší na zmeny."

🎞️ Pre tých, ktorí si potrebujú v rýchlosti preopakovať "Ako funguje evolúcia", odporúčam toto veľmi názorné video https://youtu.be/hOfRN0KihOU

Kniha vyvolala obrovskú senzáciu a v priebehu JEDINÉHO DŇA 😲 sa rozpredal celý náklad. Nasledovalo ešte ďalších šesť vydaní. Po prečítaní knihy sa ľudia rozdelili do dvoch táborov. Jedni s jeho názormi súhlasili, iní jeho dielo nepochopili a vysmievali sa mu či odsudzovali. Najväčšia kritika prišla samozrejme zo strany cirkvi, ktorá ho obviňovala, že znevažuje Božie dielo a stavia ľudí na úroveň zvierat. 🦙

Jasné - bola to obrovská rana pre biblickú mytológiu, ktorá vravela o stvorení človeka Bohom do jeho finálnej majstrovskej podoby.🦸‍♂️

Darwin "zabil" Adama a sám si uvedomoval rebelský charakter svojho objavu. Podklady na knihu mal skompletizované už okolo roku 1838, no ešte dvadsať rokov mu trvalo kým získal odvahu na jej publikovanie. Nakoniec ho nakoplo zistenie, že biológ A. R. Wallace dospel k podobným záverom a mohol by ho v publikovaní predbehnúť.

Samozrejme Darwin chcel svoj výskum a závery čo najlepšie zaobaliť do pozlátka, aby bol spoločenský šok čo najmenší. Ako píše Hitchens v knihe "God is not Great", Darwin sa pokúšal svoje závery akosi uviesť do roviny, že "keď už ležia na stole neoddiskutovateľné fakty o evolúcii, tak prečo neprehlásiť, že to svedčí o tom, že Boh je EŠTE VÄČŠÍ, ako sme si mysleli." No očividne sám tomu neveril a obával sa, že práca bude predsa len znamenať koniec jeho kariéry a "profesnú samovraždu". 😟

V knihe sa teda stále vracia k stvoriteľovi a tvrdí, že nie je potrebné študovať len Božie slovo, ale aj Jeho dielo. A toto je záverečná veta v knihe:

👉 "V pohľade na život, ktorého viaceré schopnosti Stvoriteľ pôvodne vdýchol do mála, či len do jedinej formy a v tom, že počas obehu tejto planéty podľa pevného zákona gravitácie sa z takého jednoduchého začiatku vyvinuli a stále vyvíjajú najkrajšie a najpodivuhodnejšie nekonečné formy, je niečo vznešené."

Koniec.

V prvom vydaní knihy však namiesto "...Stvoriteľ pôvodne vdýchol..." stálo iba "...boli vdýchnuté..." Tu vidieť jedno z postupných prispôsobovaní knihy do spoločensky akceptovateľnešej verzie.

📚 V knihe "O pôvode druhov" si teda ešte ani Darwin nebol dostatočné istý, ako by mal interpretovať svoje výsledky vo vzťahu k náboženským predstavám. V neskoršej knihe "O pôvode človeka" už však šiel o niečo ďalej a až v jeho poslednom, životopisnom diele (ktoré pôvodne ani nezamýšľal zverejniť) a v listoch priateľom pripustil, že stratil i posledné zvyšky svojej viery. K tomuto agnostickému postoju dospel nie len na základne svojho výskumu, ale aj na základe ťažkých životných udalostí, ktoré ho odviedli od predstavy dokonalého a milujúceho kresťanského Boha.

📜 V liste z roku 1879 Johnovi Fordyceovi píše Darwin:

👉 "Môj názor často kolíše... To, či sa človek nazýva teista závisí od toho, ako sa tento termín definuje... I pri tých extrémnych fluktuáciách, som sa však nikdy nepovažoval za ateistu v zmysle, že by som úplne popieral existenciu boha. Myslím, že vo všeobecnosti (a s vekom stále viac a viac), ale nie vždy, by najlepšie stav mojej mysle popísal pojem agnostik."

📜 Jeho najznámejší a asi aj najstručnejší list (obsahuje iba 41 slov) sa predal v aukcii v roku 2005 za 197.000 amerických dolárov. Darwin ho napísal v roku 1880, teda dva roky pred smrťou, ako odpoveď mladému právnikovi v otázke viery a stojí v ňom:

👉 "Milý pane, je mi to ľúto, no musím Vám oznámiť, že neverím, že Biblia je Božským zjavením a teda ani tomu, že Ježiš Kristus je synom Božím. S úctou, Ch. Darwin."

Veľkým obhájcom Darwinovej práce bol jeho priateľ Thomas H. Huxley, ktorý dostal prezývku "Darwinov buldog" 🐕 a ako prvý použil pojem "darvinizmus". Na rozdiel do Darwina, Huxley jasne a otvorene prezentoval evolučnú teóriu ako nástroj proti náboženským dogmám. Huxley aj ako prvý zaviedol v roku 1869 pojem "agnosticizmus" a rázne sa postavil proti viere bez dôkazov.

Darwinovým veľkým obdivovateľom je aj evolučný biológ Richard Dawkins. V roku 2008 natočil skvelý trojdielny dokumentárny film 🎬 "Genialita Charlesa Darwina", v ktorom predstavuje Darwinov prínos pre vedu a snaží sa skupine mládežníkov z náboženských škôl (s kreacionizmom prebojovaným do hodín vedy) ukázať, ako sa robí skutočná veda 🥼🔬⚗️ za použitia faktov a k akým výsledkom smeruje.

Na tému evolúcie existuje množstvo skvelých dokumentov. Tu spomeniem ešte dva, ktoré priamo nesú meno Darwina, a to úžasný dokument 🎞️ "Charles Darwin a strom života" z 2009 ktorý uvádza David Attenborough a nemecký dokument 🎞️ "Biblia proti Darwinovi" z 2005 o polemike medzi kreacionistami a evolucionistami, v ktorej opäť vystúpi R. Dawkins.

O Charlesovi Darwinovi a jeho osobnom životnom boji sa však viac dozviete zo životopisného filmu 📼 "Sila lásky" (Creation) z 2009. Film ukazuje dramatické životné chvíle jeho života, akými boli hlavne strata jeho milovanej dcéry 👨‍👧 či hľadanie rovnováhy medzi životným postojom vychádzajúcim zo záverov jeho práce a názormi jeho silne veriacej manželky. 👩‍❤️‍👨 Darwinovou manželkou bola jeho vlastná sesternica Emma Wedgwood. Manželia Darwinovi mali desať detí. Tri z nich zomreli veľmi skoro.

Darwin umrel v roku 1882 vo veku 73 rokov. ⚰️ Na žiadosť svojich kolegov bol ako významný vedec pochovaný s poctami vo Westminsterskom opátstve neďaleko hrobu Isaaca Newtona.

Samozrejme po jeho smrti sa začali šíriť klamlivé zvesti o tom, ako opäť konvertoval. 🤥 Istá "Lady Hope" si vymyslela dojemný príbeh o tom, ako si údajne jednu noc listoval v Novom zákone a následne prehlásil, že celá evolučná teória je omyl. 🤦‍♂️

Rovnako ako nám koncom 17. storočia Isaac Newton pozorovaním faktov a vedeckými závermi ukázal JEDNODUCHÝ matematický princíp, ktorým sa riadi vesmír (čím sme sa zbavili Boha priamo ovplyvňujúceho tieto kozmické telesá), tak aj o takmer 170 rokov neskôr nás Darwin zbavil Boha tvoriaceho zložité organizmy objavením JEDNODUCHÉHO princípu vytvárajúceho z elementárnych štruktúr zložité bez nutnosti riadiacej inteligencie.

Happy Birthday Charles Darwin. 🥳

(r)EVOLution