Thomas Paine - milovaný i nenávidený

09.02.2021

Dnes si pripomenieme významného americko-anglického politika, revolucionára, mysliteľa a spisovateľa menom Thomas Paine, ktorý sa narodil 9. Februára roku 1737. 🎂🎉🎁

Vyrastal v rodine kvakerov, čo je v skratke kresťanská protestantská denominácia odmietajúca náboženskú hierarchiu (teda i kňazov) a zasadzujúca sa za rovnoprávnosť a ľudské práva. Paineho svetonázor bol teda z časti formovaný aj týmito myšlienkami.

V roku 1774 emigroval Paine do Ameriky a pracoval tam ako novinár 📰. Krátko na to vydal jednu z najdôležitejších kníh histórie, ktorá zásadne formovala udalosti na Americkom kontinente 📙 "Zdravý rozum" (Common Sense - 1776), v ktorej podporil Deklaráciu nezávislosti a uvádzal dôvody, prečo sa majú americké kolónie osamostatniť od Britskej nadvlády. Tento politický pamflet sa stal bestsellerom tej doby (vytlačilo sa takmer pol milióna kusov 📚) a zmenil myslenie ľudí v amerických kolóniách. Výrazne ovplyvnil vývoj Americkej revolúcie ⚔️ (boja za nezávislosť a teda aj následný vznik USA) a bez neho by revolúcia nie len že vyzerala úplne ináč, no podľa mnohých názorov by sa možno ani neuskutočnila.

Po vydaní tejto knihy sa vrátil do Anglicka, kde po čase vydal novú knihu 📕 "Práva človeka" (The Rights of Men - 1791/92), ktorou predbehol svoju dobu. Obhajuje v nej Francúzsku revolúciu, žiada zrušenie monarchie a navrhuje socialistické reformy pre Anglicko. Samozrejme napísať niečo také v krajine riadenej kráľom, to bolo ako dráždenie hada bosou nohou 🦶🐍. Bol preto obvinený z velezrady, kniha bola zakázaná, verejne pálená 🔥, Paine bol odsúdený k vyhnanstvu, takmer popravený a musel utiecť do Francúzska, kde získal čestné občianstvo.

Táto jeho kniha mala veľký vplyv nie len na mnohé socialistické hnutia, ale aj na formovanie USA a preto jej možno prisudzovať duchovný podiel na vznik Spojených štátov. Medzi jeho návrhy k zlepšeniu stavu spoločnosti (prioritne myslené anglickej) patrili sociálne dávky, štátne chudobince, dôchodkové a invalidné poistenie, štátom hradené vzdelávanie detí či progresívne zdaňovanie. Tieto návrhy boli po jeho smrti naozaj v spoločnostiach zavádzané.

Paine patril aj medzi prvých, kto navrhol vytvorenie medzinárodného súdu a únie národov. Obhajoval myšlienky nadnárodných ľudských práv a navrhoval zriadenie medzinárodnej mierovej organizácie. Žiadal volebné právo pre ženy 🙋‍♀️ a celkovo sa postavil za rovnoprávnosť v spoločnosti, či za presadzovanie zákonov odsudzujúcich otrokárstvo a kruté zaobchádzanie s ľuďmi a zvieratami 🐖. Jeho význam na formovaní spoločnosti nevychádza z toho, že by prišiel s úplne originálnymi myšlienkami, ale skôr z toho, že ich dokázal jasne a zreteľne artikulovať a rozšíriť medzi obrovskými masami ľudí, ktorí sa s nimi začali stotožňovať.

❗ Do konfliktu s okolím ho nedostali len jeho pokrokové osvietenské myšlienky, ale aj (a hlavne) protináboženské názory a postoje. V knihe 📗 "Vek rozumu" (The Age of Reason - 1794/95) kritizuje Bibliu i celé kresťanstvo. Bola to prvá otvorená kritika kresťanstva písaná v angličtine. Týmto dielom si to teda u mnohých riadne po...

🧠 Propaguje v nej rozum, slobodu myslenia a stavia sa proti inštitucionalizovanému náboženstvu - predovšetkým proti kresťanskej náuke ✝️. Ako uviedol Hitchens v knihe God is not great:

👉 "Paine poukazoval na nezmysel považovať zločiny a hrôzy Starého zákona a bláznivé mýty Nového zákona za potvrdenie Božej existencie. Prehlásil, že žiadne dôstojné a šľachetné božstvo by sa nenechalo spájať s takými ukrutnosťami a hlúposťami."

Paine okrem iného v knihe napísal:

👉 "Keď čítame tie nemravné príbehy o smilnej rozkoši, o surových a mučivých popravách, to kruté trestanie, ktorého je Biblia z polovice plná, bolo by vhodnejšie ju nazývať dielom démona než Boha. Sú to dejiny zla, ktoré slúžili skazenému a skorumpovanému ľudstvu. Osobne sa mi to hnusí rovnako, ako sa mi hnusí akákoľvek krutosť."

Známy je tiež jeho výrok:

👉 "Viera v krutého boha robí krutého človeka."

Paine prehlásil, že nemôže veriť žiadnemu náboženstvu, ktoré straší malé deti a v tejto knihe otvorene vyjadril opovrhnutie nad organizovaným náboženstvom. Napísal:

👉 "Všetky národné cirkevné inštitúcie, či už židovské, kresťanské alebo turecké, sa javia ako ľudské výtvory utvorené ku strašeniu a zotročeniu ľudstva a k získaniu monopolu nad mocou a ziskom." 🤑

Touto kritikou však Paine nesleduje propagáciu ateizmu, ako by sa mohlo zdať, ale skôr svojho silného deistického presvedčenia, ktoré bolo nezlúčiteľné s učením Biblie či Koránu a ktoré podľa neho vytváralo iba akýsi zbytočný nános k deistickému pohľadu na svet.

Kniha bola zakázaná a po jej vydaní Paina uväznili 🔒. Vo väzení začal písať druhú časť "Veku rozumu", aj keď sa mu zdravotne neviedlo veľmi dobre 🤒.

Kvôli týmto protikresťanským názorom mu bolo odobrané volebné právo a nezostali mu takmer nijakí priatelia (výnimkou bol Thomas Jefferson). Susan Jacobyová uvádza vo svojej knihe "Voľnomyšlienkári: dejiny amerického sekularizmu" výber prívlastkov, ktorými bol chudák Paine často označovaný:

👉 "Judáš, had, sviňa, besný pes, ožran, zadubenec, monštrum, hovädo, klamár a samozrejme neverec."

Prezident T. Roosevelt ho tiež na začiatku 20. storočia úplne chybne nazval "ohavný malý ateista."

Deisti totiž boli v tej dobe považovaní za takmer ateistov a to už nemalo ďaleko od samotného diabla 😈

Na jeho pohrebe ⚰️ v roku 1809 sa zúčastnilo iba šesť ľudí. V posledných dňoch pred smrťou ho obťažovali náboženskí fanatici s cieľom presvedčiť ho na prijatie Ježiša Krista. Rovnako ako Hume to však rázne odmietol (aj keď sa samozrejme začali šíriť klamstvá, že tak urobil a dokonca prosil o uzmierenie s cirkvou).

Aj keď jeho protináboženské názory boli v tej dobe verejne nepopulárne, výrazne nimi ovplyvnil svojich priateľov a súčasníkov, ktorí sa podieľali na vytvorení Americkej vysoko sekulárnej demokratickej a republikánskej ústavy, v ktorej NIE JE ani jediná zmienka o Bohu či stvoriteľovi a o náboženstve sa v nej hovorí len pre uistenie, že bude vždy oddelené od štátu ‼️ Paine sa teda výrazne podpísal na sekulárnom zriadení USA (to, do akého stavu sa USA dostali dnes, je už iná rozprávka).

Časom, keď spoločnosť vyzrela a dospela, názor na neho sa začal výrazne meniť. Jeho kniha "Vek rozumu" začala byť medzi intelektuálmi veľmi populárna až v 19. storočí, teda po jeho smrti.

Thomas Paine je uznávaný ako jeden z významných "U.S. Founding Fathers". Jeho veľkými obdivovateľmi boli nie len prezident Abrahám Lincoln, ale aj vynálezca Thomas Edison či žurnalista Christopher Hitchens.

Ono je to tak. Mohli ste byť hrdinom a reformátorom, no ak ste sa v nesprávnej dobe a nezrelej spoločnosti vyjadrili škaredo, či príliš racionálne o imaginárnych priateľoch, nemali ste šancu na tolerantnú reakciu.