Veda vs náboženstvo

Sú v rozpore či v súlade? Je viera viac, než vedecky dokázané poznanie?

Pozrime sa na vedeckú elitu kresťanského kreacionistického sveta, ktorá čerpá znalosti z vedecky nadčasovej, karentovanej a nobelovými cenami ovenčenej knihy kníh - Biblie a na ich TOP výroky.

Mýli sa veda?

27.02.2019

"Veda sa mýli." "Veda nevie všetko." "Veda často mení svoje stanoviská..."

Veda za posledných pár storočí enormne napreduje. Všetko čo sme dokázali, sme dokázali vďaka našej vynaliezavosti, sile spolupracovať a predávať si informácie, ktoré ďalej rozvíjame a zdokonaľujeme ako kolektívne poznanie.

Kreacionizmus mladej zeme vykladá vznik vesmíru a našej Zeme podľa doslovnej interpretácie Biblickej knihy Genezis. Podľa nej bol svet stvorený pred zhruba 6000 rokmi.
Zástancovia tohto dogmatického smeru tvrdohlavo ignorujú všekty novodobé vedecké poznatky na poli kozmológie, astrofyziky, fosílnych záznamov, geológie, vrstvenia ľadovcov, skalnej...

Načo sú nám státisíce vedeckých kníh a článkov v karentovaných vedeckých časopisoch, keď stačí jeden Korán a všetko je hneď také jasné.

Ako príhodne uviedol Daniel Dennett, dnešné náboženstvá sú mixom prírodného dizajnu a inteligentného dizajnu. Dizajnu na úrovni ľudskej inteligencie. Náboženstvá sa postupne formovali podľa aktuálneho stupňa (ne)poznania sveta a časom sa evolučne menili a prispôsobovali.
Menili ich ľudia podľa toho, nakoľko boli nekonzistentné s novými poznatkami a...

Kresťania si žili spokojne a nerušene pol druha milénia, kým neexistovala moderná veda. A potom to prišlo - Biblia musela zrazu čeliť faktom. Biblický geocentrizmus bol vyvrátený vedeckým heliocentrizmom. Kreacionizmus mladej Zeme bol zahrabaný pod haldou dôkazov z geológie a paleontológie. Fyzikálne zákony dokázali popísať pohyb vesmírnych telies...

Nemecký filozof Arthur Schopenhauer sa vyjadril k viere takto: "Viera a poznanie sú ako dve misky váh, čím je vyššie jedna, tým nižšie je druhá". Čo teda spôsobuje ten hlavný rozpor medzi vedeckým a náboženským pohľadom na svet?
Je ním ochota meniť názor a pochybovať o všetkom.
Americký teoretický fyzik Richard Feynman to vystihol týmto výrokom:...

O tomto skvelom objave sa môžete dočítať v Shubinovej knihe "Ryba v nás" alebo aj v skvelom rovnomennom dokumentárnom filme (trojdielny s českým dabingom). Plus oveľa viac samozrejme.

Krátku ukážku z dokumentu - práve venovanú Tiktaalikovi - som hodil pod tento link. Odporúčam si pozrieť.

Ľudia pochybujúci o evolúcii, tzv. kreacionisti, často prichádzajú s argumentom (verte mi, naozaj sa to stáva pričasto), že evolúcia je nezmysel, nakoľko medzidruhový skok (tzv. makroevolúcia) nie je logicky možný. Veď opica predsa nemôže porodiť človeka. Ani ryba suchozemského živočícha. A aj keď pripúšťajú mikroevolúciu (malé priamo pozorovateľné...