Veda vs náboženstvo

Sú v rozpore či v súlade? Je viera viac, než vedecky dokázané poznanie?

Presne pred 50 rokmi sme pristáli na obežnici Zeme a nechali tam na pamiatku ľudské stopy. Pristáli sme na inom vesmírnom telese a dokázali sme, že sme schopní úžasných vecí a to len za použitia vlastného umu a vedeckého bádania. Málokto si vie predstaviť, aké zložité je niečo také podniknúť - nie len sa odlepiť od Zeme, ale pristáť aj...

A Neil deGrasse Tyson najúžasnejší fakt o vesmíre formuloval takto:

V čom je moderná veda lepšia než konzervatívne náboženstvá?
Tak za pravé, je ochotná si priznať nevedomosť. Dnes sa nám to už nezdá tak podivné, no bola to ozaj "inovatívna" myšlienka. Do 15. storočia ľudia tvrdili, že všetko dôležité vedia. A čo nevedia, nie je predsa podstatné, ináč by nám to Boh určite odkázal vo svojom písme. Takže banálne...

Pozrime sa na vedeckú elitu kresťanského kreacionistického sveta, ktorá čerpá znalosti z vedecky nadčasovej, karentovanej a nobelovými cenami ovenčenej knihy kníh - Biblie a na ich TOP výroky.

Veda za posledných pár storočí enormne napreduje. Všetko čo sme dokázali, sme dokázali vďaka našej vynaliezavosti, sile spolupracovať a predávať si informácie, ktoré ďalej rozvíjame a zdokonaľujeme ako kolektívne poznanie.

Kreacionizmus mladej zeme vykladá vznik vesmíru a našej Zeme podľa doslovnej interpretácie Biblickej knihy Genezis. Podľa nej bol svet stvorený pred zhruba 6000 rokmi.
Zástancovia tohto dogmatického smeru tvrdohlavo ignorujú všekty novodobé vedecké poznatky na poli kozmológie, astrofyziky, fosílnych záznamov, geológie, vrstvenia ľadovcov, skalnej...

Načo sú nám státisíce vedeckých kníh a článkov v karentovaných vedeckých časopisoch, keď stačí jeden Korán a všetko je hneď také jasné.

Ako príhodne uviedol Daniel Dennett, dnešné náboženstvá sú mixom prírodného dizajnu a inteligentného dizajnu. Dizajnu na úrovni ľudskej inteligencie. Náboženstvá sa postupne formovali podľa aktuálneho stupňa (ne)poznania sveta a časom sa evolučne menili a prispôsobovali.
Menili ich ľudia podľa toho, nakoľko boli nekonzistentné s novými poznatkami a...

Kresťania si žili spokojne a nerušene pol druha milénia, kým neexistovala moderná veda. A potom to prišlo - Biblia musela zrazu čeliť faktom. Biblický geocentrizmus bol vyvrátený vedeckým heliocentrizmom. Kreacionizmus mladej Zeme bol zahrabaný pod haldou dôkazov z geológie a paleontológie. Fyzikálne zákony dokázali popísať pohyb vesmírnych telies...

Nemecký filozof Arthur Schopenhauer sa vyjadril k viere takto: "Viera a poznanie sú ako dve misky váh, čím je vyššie jedna, tým nižšie je druhá". Čo teda spôsobuje ten hlavný rozpor medzi vedeckým a náboženským pohľadom na svet?
Je ním ochota meniť názor a pochybovať o všetkom.
Americký teoretický fyzik Richard Feynman to vystihol týmto výrokom:...