Veda vs náboženstvo
Sú v rozpore či v súlade? Je viera viac, než vedecky dokázané poznanie?

Načo sú nám státisíce vedeckých kníh a článkov v karentovaných vedeckých časopisoch, keď stačí jeden Korán a všetko je hneď také jasné.

Ako príhodne uviedol Daniel Dennett, dnešné náboženstvá sú mixom prírodného dizajnu a inteligentného dizajnu. Dizajnu na úrovni ľudskej inteligencie. Náboženstvá sa postupne formovali podľa aktuálneho stupňa (ne)poznania sveta a časom sa evolučne menili a prispôsobovali.
Menili ich ľudia podľa toho, nakoľko boli nekonzistentné s novými poznatkami a...

Kresťania si žili spokojne a nerušene pol druha milénia, kým neexistovala moderná veda. A potom to prišlo - Biblia musela zrazu čeliť faktom. Biblický geocentrizmus bol vyvrátený vedeckým heliocentrizmom. Kreacionizmus mladej Zeme bol zahrabaný pod haldou dôkazov z geológie a paleontológie. Fyzikálne zákony dokázali popísať pohyb vesmírnych telies...

Podľa encyklopédie Britanica by sa dalo v našom tele nájsť vyše sto rôznych evolučných pozostatkov, ktoré naše telo už pravdepodobne nepotrebuje.
Rudimenty sú zakrpatené orgány, ktoré už neplnia svoju pôvodnú funkciu. Mužské i ženské pohlavné orgány obsahujú až niekoľko rudimentov. I svaly na prstoch nôh sú dôkazom toho, že sme sa vyvinuli z...

Nemecký filozof Arthur Schopenhauer sa vyjadril k viere takto: "Viera a poznanie sú ako dve misky váh, čím je vyššie jedna, tým nižšie je druhá". Čo teda spôsobuje ten hlavný rozpor medzi vedeckým a náboženským pohľadom na svet?
Je ním ochota meniť názor a pochybovať o všetkom.
Americký teoretický fyzik Richard Feynman to vystihol týmto výrokom:...

O tomto skvelom objave sa môžete dočítať v Shubinovej knihe "Ryba v nás" alebo aj v skvelom rovnomennom dokumentárnom filme (trojdielny s českým dabingom). Plus oveľa viac samozrejme.

Krátku ukážku z dokumentu - práve venovanú Tiktaalikovi - som hodil pod tento link. Odporúčam si pozrieť.

Ľudia pochybujúci o evolúcii, tzv. kreacionisti, často prichádzajú s argumentom (verte mi, naozaj sa to stáva pričasto), že evolúcia je nezmysel, nakoľko medzidruhový skok (tzv. makroevolúcia) nie je logicky možný. Veď opica predsa nemôže porodiť človeka. Ani ryba suchozemského živočícha. A aj keď pripúšťajú mikroevolúciu (malé priamo pozorovateľné...

Čo sa s nami stane po smrti? Vieme to pomerne presne:
Naše bunky spaľujúce počas života energiu pri metabolických a ďalších biologických procesoch, prestanú zrazu pracovať. Energia prijatá z potravy sa prestane premieňať pri činnostiach tela a bunky začnú prebytočnú nahromadenú energiu strácať a uvoľňovať do okolia. Naša telesná teplota 37 °C náhle...

Kreacionisti používajú k svojmu výskumu jedinú vec - knihu, ktorá sa už v 15. storočí stala mytológiou a od tejto doby je jej akékoľvek "vedecké" použitie iba na výsmech.
Uchvacuje ma, akú zotrvačnosť dokážu mať niektoré tradície a akú silu dokáže mať propaganda v pokrokovej krajine ako USA, kde stále takmer polovica obyvateľstva verí, že svet...

BananaMan

27.02.2019

Ray Comfort je americký evanjelista, ktorý energicky bojuje za doslovný výklad Biblie vrátane Starého zákona a ešte energickejšie proti ateistom. Vydáva množstvo kníh a natočil niekoľko dokumentov a relácií, kde sa snaží prezentovať svoje veľmi chabé vzdelanie a intelekt. Jedným z posledných výtvorov tohto "kreacinistického génia" bol film The...