Lepšia morálka s Bohom i bez Boha.

Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Niektorí ľudia argumentujú, že náboženstvá by boli užitočná vec - dokonca až nevyhnutná pre ľudstvo - aj keby v nich bolo všetko účelovo vymyslené.

Údajne, aj keby pri náboženstvách šlo iba o túžobné priania a nič viac (a my dobre vieme, že to tak je), tak je predsa len dobré, že tieto náboženstvá existujú, lebo ľuďom dávajú morálne...

Sú ateisti bez Bohom diktovaných pravidiel a limitov nemorálni? Všeobecné štatistiky a zastúpenie veriacich a ateistov vo väzniciach jasne ukazujú, že takáto korelácia neexistuje (skôr naopak).

Čo je na náboženstvách zlé (väčšine z nich)? Presne to isté, čo aj na mnohých iných ideológiách: Dogmatizmus a rozdeľovanie ľudí. Rozdeľovanie na my a oni. My tí dobrí a oni tí zlí. Jední si zaslužia odmenu a druhí smrť či večné zatratenie.

Nie len ľudia, ale aj ďalšie primáty dokážu prejavovať city, ktoré teisti často pripisujú iba ľuďom.
Ak by sme vraj nedostali od Boha pravidlá a normy, ako sa správať, úplne by sme zdivočeli a správali sa nemorálne. Hmmm, možno by sa tak správali kresťania, ktorí sa snažia správať morálne len z toho dôvodu, že ich údajne niekto sústavne...

Kresťania pričasto argumentujú tým, že ateisti nemajú žiadny morálny kompas, ktorý by im hovoril, čo je správne a čo nie. Pokladajú sekulárnu morálku za nekontrolovateľnú a povoľujúcu čokoľvek. Že iba ich absolútna a dokonalá morálka zdelená Bohom - napríklad v desatore prikázaní - je jediné nemenné stanovisko, ktoré treba do bodky plniť, lebo...

Ak Boh stvoril tento svet, stvoril aj homosexualitu. Kresťania na tomto mieste začnú argumentovať, že:
"Boh teplošov nestvoril, to Adam a Eva zhrešili a spôsobili (okrem iných hrozných vecí v tomto zvrátenom svete), že sa niektorí ľudia oteplili."
Ale prečo bol tento nezvyčajný dopad hriechu dvoch ľudí prenesený aj na zvieratá im už akosi jasné nie...

Spolu so Švédskom aj Nórsko, Island, Austrália, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Japonsko, Holandsko, Dánsko a Veľká Británia. Tieto krajiny patria medzi najmenej religiózne spoločnosti na svete.
Životná úroveň, priemerná doba života, gramotnosť, príjem na hlavu, úroveň vzdelania, rovnosť pohlaví, počet vrážd a detská úmrtnosť majú v týchto...

Pre tých, čo nevedia odpovedať malá nápoveda:
Najviac útokov kyselinou (v poslednom desaťročí sú to tisíce prípadov) je zaznamenaných v Bangladéži (90% moslimov) a v Pakistane (97% moslimov).
Obeťami sú vo valnej väčšine mladé dievčatá a ženy, ktoré sa odmietajú vydať za starých, často už ženatých chlapov, prípadne odmietajú sex. Občas sú aj dôvodmi...