Lepšia morálka s Bohom i bez Boha.
Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Ak Boh stvoril tento svet, stvoril aj homosexualitu. Kresťania na tomto mieste začnú argumentovať, že:
"Boh teplošov nestvoril, to Adam a Eva zhrešili a spôsobili (okrem iných hrozných vecí v tomto zvrátenom svete), že sa niektorí ľudia oteplili."
Ale prečo bol tento nezvyčajný dopad hriechu dvoch ľudí prenesený aj na zvieratá im už akosi jasné nie...

Buď je Boh naozaj mizogýnny a sexistický ako to o ňom povedal Richard Dawkins, alebo rovnoprávnosť pohlaví pri diktovaní svojho slova prorokom akosi opomenul.
Sväté knihy sú dokonalým dôkazom toho, že ich tvorili a písali muži. A to k tomu muži v dobe, kedy mali ženy práva iba také, aké sa páčili mužom.
A to nehovorím o dobe...

Kresťania pričasto argumentujú tým, že ateisti nemajú žiadny morálny kompas, ktorý by im hovoril, čo je správne a čo nie. Pokladajú sekulárnu morálku za nekontrolovateľnú a povoľujúcu čokoľvek. Že iba ich absolútna a dokonalá morálka zdelená Bohom - napríklad v desatore prikázaní - je jediné nemenné stanovisko, ktoré treba do bodky plniť, lebo...

Nie len ľudia, ale aj ďalšie primáty dokážu prejavovať city, ktoré teisti často pripisujú iba ľuďom.
Ak by sme vraj nedostali od Boha pravidlá a normy, ako sa správať, úplne by sme zdivočeli a správali sa nemorálne. Hmmm, možno by sa tak správali kresťania, ktorí sa snažia správať morálne len z toho dôvodu, že ich údajne niekto sústavne...

Kto bol Mohamed?
Človek, ktorý mal za manželku 6-ročné dieťa a ktorý toto dieťa od deviatich rokov zneužíval (šítski fundamentalisti v Iráne podľa tohto úžasného vzoru znížili vekovú hranicu pre pohlavný styk na 9 rokov). Mal okrem nej mnoho iných manželiek (dokonca viac, ako mal dovolené bežný moslim - čiže štyri) a jednou z nich bola aj...