Lepšia morálka s Bohom i bez Boha.

Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Často pri diskusiách o náboženstve a viere, keď už dôjdu všetky možné "argumenty" a veriaci nemá, čo by ešte použil, skúsi uviesť toto:
"Tak či tak je jedno na čom je náboženstvo postavené. Dôležité je, že koná dobro a pomáha ľuďom".
Takýto argument má dve zásadné chyby. Za prvé, si dotyčný očividne nie je vedomý (alebo skôr...

Alebo si svoju morálku nevyberajte na základe uváženého zhodnotenia dopadov vášho konania a namiesto toho následujte jednú z absolútnych dokonalých právd určitého náboženstva spísaných pred mnohými storočiami. Korán a Biblia sú TOP.
A ak budete striktní, budete mať okrem iného právo vlastniť ľudí, obetovať svoje deti a znásilňovanie žien nebude až...

Pre tých, čo nevedia odpovedať malá nápoveda:
Najviac útokov kyselinou (v poslednom desaťročí sú to tisíce prípadov) je zaznamenaných v Bangladéži (90% moslimov) a v Pakistane (97% moslimov).
Obeťami sú vo valnej väčšine mladé dievčatá a ženy, ktoré sa odmietajú vydať za starých, často už ženatých chlapov, prípadne odmietajú sex. Občas sú aj dôvodmi...

Spolu so Švédskom aj Nórsko, Island, Austrália, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Japonsko, Holandsko, Dánsko a Veľká Británia. Tieto krajiny patria medzi najmenej religiózne spoločnosti na svete.
Životná úroveň, priemerná doba života, gramotnosť, príjem na hlavu, úroveň vzdelania, rovnosť pohlaví, počet vrážd a detská úmrtnosť majú v týchto...

Ak Boh stvoril tento svet, stvoril aj homosexualitu. Kresťania na tomto mieste začnú argumentovať, že:
"Boh teplošov nestvoril, to Adam a Eva zhrešili a spôsobili (okrem iných hrozných vecí v tomto zvrátenom svete), že sa niektorí ľudia oteplili."
Ale prečo bol tento nezvyčajný dopad hriechu dvoch ľudí prenesený aj na zvieratá im už akosi jasné nie...

Buď je Boh naozaj mizogýnny a sexistický ako to o ňom povedal Richard Dawkins, alebo rovnoprávnosť pohlaví pri diktovaní svojho slova prorokom akosi opomenul.
Sväté knihy sú dokonalým dôkazom toho, že ich tvorili a písali muži. A to k tomu muži v dobe, kedy mali ženy práva iba také, aké sa páčili mužom.
A to nehovorím o dobe...

Kresťania pričasto argumentujú tým, že ateisti nemajú žiadny morálny kompas, ktorý by im hovoril, čo je správne a čo nie. Pokladajú sekulárnu morálku za nekontrolovateľnú a povoľujúcu čokoľvek. Že iba ich absolútna a dokonalá morálka zdelená Bohom - napríklad v desatore prikázaní - je jediné nemenné stanovisko, ktoré treba do bodky plniť, lebo...

Nie len ľudia, ale aj ďalšie primáty dokážu prejavovať city, ktoré teisti často pripisujú iba ľuďom.
Ak by sme vraj nedostali od Boha pravidlá a normy, ako sa správať, úplne by sme zdivočeli a správali sa nemorálne. Hmmm, možno by sa tak správali kresťania, ktorí sa snažia správať morálne len z toho dôvodu, že ich údajne niekto sústavne...