Biblia, Korán a ďalšie sväté knihy
Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Kresťanstvo ako ho dnes poznáme, je zhodou okolností práve také, aké je. Ak by na začiatku kresťanskej éry v prvých storočiach biskup Irenej z Lyonu neurčil 4 evanjelia ako hlavné a jediné správne, cisár Konštantín nevidel v kresťanstve možnosť pre zjednotenie svojej ríše a biskup Atanáš nevybral iba 27 kníh z vyše 80 existujúcich evanjelií, listov...

Predstavte si, že by ste sa narodili ako hinduisti a žili by ste v prostredí južnej Indie. Od narodenia by Vám hovorili o pravde védskych spisov a hlavne dokonalosti knihy Bhagavadgíta. Asi len ťažko by Vás niekto presvedčil, že pravda sa skrýva v Biblii či Koráne. Hlavne ak neexistuje žiaden priamy dôkaz pre to či ono tvrdenie a navyše je...

Kresťania sú roztrúsení po celom svete. V priebehu času sa lokálne pozmeňovalo aj učenie kresťanov a vznikali rôzne denominácie, ktoré sa medzi sebou viac či menej líšia.
Niektoré len v maličkostiach, ako napríklad ktoré sviatosti svätiť, ako prebieha obrad, ktorí svätí sú svätejší, či je trojjedinosť dôležitá, čo sa deje s dušou pred narodením, či...

Biblia nie len že je historicky nepresná, vedecky úplne nepoužiteľná, morálne zastaralá a obsahuje až príliš veľa rozprávkových vsuviek, navyše si navzájom odporuje.
A to nie len Starý zákon s Novým zákonom, ale aj jednotlivé Novozákonné evanjeliá a listy medzi sebou. Zopár kontradikcií som vybral do obrázka a konkrétne verše k ním si viete pozrieť...

Toto nie sú jediné dve knihy, ktoré ukazujú, ako sa jednotlivé časti postupne opisovali jedna od druhej (v angličtine je doslovná zhoda ešte o niečo väčšia, než v našom ekumenickom preklade).
Aj evanjeliá podľa Marka a Matúša sú si až príliš podobné. Niektoré state dokonca takmer identické (ako príklad trebárs v príbehu o lepre - Matúš 8:2, Mark...

Už samotný Judaizmus prebral množstvo príbehov, bájok a eposov z pohanských náboženstiev - od Sumerov, Mezopotámcov, Egypťanov či Babylončanov a takmer doslova, či s malými úpravami (často sa premenil len božský panteón na jediného Boha) ich použil v príbehoch Pentateuchu (prvej časti židovskej Biblie). Vzorovým príkladom je príbeh o Gilgamešovi,...

Jedna z najznámejších pasáži Nového Zákona, tzv. Pericope Adulterae (Príbeh o cudzoložnici - Ján 7:53 - 8:11) nie je pôvodná. Vysoko pravdepodobne ju do dnešného znenia Jánovho evanjelia dopísali až v neskoršom období neznámi editori.
Je to príbeh o tom, ako farizeji priniesli pred Ježiša pristihnutú cudzoložnicu a podľa Mojžišovho zákona ju chceli...

Ktorú z odpovedí dostávate najčastejšie vy, keď diskutujete s kresťanmi o problematických veršoch Starého zákona? Ja som už dostal ako odpoveď všetky z nich, no na prvom mieste sú jednoznačne:
- To bola vtedy iná doba a iné mravy (ako keby nechať zjesť vlastné deti ako trest bolo niekedy normálne)- Vytiahol si to z kontextu (ale aký je skutočný...

Čo Vám často povedia kresťania, keď sa ich opýtate, kde majú dôkaz, že Boh existuje?
No predsa, že to stojí v Biblii a hneď Vám k tomu zarecitujú niektorý z "dôkazov", ako napríklad:
Jhn1:1-3 "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a...