Biblické plagiátorstvo.

12.03.2019

Toto nie sú jediné dve knihy, ktoré ukazujú, ako sa jednotlivé časti postupne opisovali jedna od druhej (v angličtine je doslovná zhoda ešte o niečo väčšia, než v našom ekumenickom preklade). 

Aj evanjeliá podľa Marka a Matúša sú si až príliš podobné. Niektoré state dokonca takmer identické (ako príklad trebárs v príbehu o lepre - Matúš 8:2, Mark 1:40 a Lukáš 5:12).

Tento tzv. synoptický problém je pre čitateľa študujúceho Bibliu skepticky naozaj dôkazom jej nedôveryhodnosti. Kresťania samozrejme aj na to majú svoju úžasnú výhovorku - Duch svätý inšpiroval ľudí pri jej písaní a mal nutkanie nadiktovať pre istotu pár vecí aj dvakrát a takmer totožne.

Čudujem sa, že je im toto tvrdenie aj niekto schopný zožrať... 

Škoda, že duch svätý nemal potrebu ASPOŇ RAZ vnuknúť doslovné znenie zákazu vlastnenia a bitia ľudí v otrockom vlastníctve. Zaujímavé, ako ten duch svätý pracuje nekonzistentne.