Evolúcia židovského monoteistického náboženstva.

12.03.2019

Už samotný Judaizmus prebral množstvo príbehov, bájok a eposov z pohanských náboženstiev - od Sumerov, Mezopotámcov, Egypťanov či Babylončanov a takmer doslova, či s malými úpravami (často sa premenil len božský panteón na jediného Boha) ich použil v príbehoch Pentateuchu (prvej časti židovskej Biblie). Vzorovým príkladom je príbeh o Gilgamešovi, či značná časť príbehu o raji. Toto plagiátorstvo bolo objavené až po dešifrovaní Sumerského klinového písma.

Túto židovskú Bibliu si neskôr privlastnila novovznikajúca kresťanská sekta, ktorá potrebovala k svojmu príbehu (taktiež s príbehmi inšpirovanými z iných kultúr a náboženstiev, akým je napríklad aj narodenie z panny) istú hodnovernosť a tak napasovala príbehy Nového zákona na proroctvá židovského národa. Tým získavala do sekty niektorých židov. Svoju časť Nového zákona teda pridala k Starému zákonu (viac-menej Židovskej Biblii) a nazvala ju Svätou Bibliou. Niektorí to dodnes ľutujú, lebo sa trápia s výhovorkami ohľadne Hospodinovej krutosti.

Arabi však neboli spokojní s touto interpretáciou a chceli proroctvo, ktoré by sa viac dotýkalo ich arabského národa a preto im Mohammed napasoval jedno podľa ich gusta a odletel na okrídlenom koňovi na nebesia. Abrahám, otec židovského národa je v ňom uznávanou celebritou. Ježiš v ňom samozrejme vystupuje tiež, no iba ako predošlý prorok. Kresťania totiž nepochopili jeho proroctvo a pretvorili si ho na samotného Boha.

V 19. storočí sa akosi málilo niektorým Američanom a príbehy zo vzdialených krajín stredného východu im boli akosi príliš vzdialené. Tak sa Jozef Smith rozhodol, že za pomoci špeciálnych google-translator okuliarov preloží staroveké nápisy písané reformovanou Egyptčinou na zlatých doskách, ktoré mu dal samotný archaniel a tým privedie stratené a jediné správne Ježišove posolstvo naspäť medzi ľudí. A čo by to bol za hit, keby sa v ňom hlavná postava neobjavila po zmrtvýchvstaní aj na kus reči v samotnej Amerike.

Na konci 19. storočia prišiel Bahá'u'lláh na to, ako spojiť všetky náboženstvá a vybrať si z nich len to pekné. Všetci proroci od Abraháma, cez Mojžiša, Budhu, Krišnu, Ježiša, Mohameda a nakoniec aj Bába a Bahá'u'lláha sú poslovia toho istého Boha, no akosi svoje posolstvo nepochopili správne alebo ho ľudia časom proste pozmenili. Hlavným cieľom bahajského náboženstva (druhého plošne najrozšírenejšieho na svete) je jednota celého ľudstva - to, čo kresťania a moslimovia akosi zanedbali.

Na výber máme množstvo posolstiev, už len si vybrať to "správne". Podľa prístupu kresťanov, by sme mali vyberať novšie, lebo to novšie prepisuje to staré. Ale ako zistiť, či je to nové aj to správne? 

Prípadne si počkajme pár rokov na novšie, ešte správnejšie a lepšie.