Nezmysly o reálnom svete a pravda o nadprirodzenom?

12.03.2019

Keďže Biblia je nepoužiteľná ako zdroj faktických poznatkov o reálnom svete - či už sú to údaje o kozme, vývine života, fungovaní sveta alebo presné historické údaje - je len ťažko uveriteľné, že by mohla byť zdrojom presných údajov o svete, ktorý je nadprirodzený.

Prvé storočia naozaj bola Biblia väčšinou veriacich braná ako doslovné a presné poznanie sveta. Údajne dokonalé slovo Božie o jeho dokonalých tvorcovských schopnostiach. Až vedecké poznávanie nám ponúklo alternatívne poznanie - poznanie neporovnateľne bližšie realite. A tak sa začal meniť aj pohľad na znenie Biblie a začali sa šíriť vyhlásenia o alegóriách, metaforách, obrazotvornosti, správnom chápaní podstaty a zmyslu a čítaní medzi riadkami. Už len hŕstka kreacionistov mladej Zeme niekde v Bible belt (ale nie len tam) ešte stále zastáva názor doslovného chápania každého verša.

Keď si autori Biblie mysleli, že je možná celosvetová potopa, ľudia žijúci deväťsto rokov, svet vzniknutý za 6 dní so svetlom stvoreným pred zdrojom svetla, hovoriace hady bez hlasiviek, plochozem, hviezdy padajúce na Zem, modifikácia génov zvierat vyberaním rôzne farebného krmiva, nadprirodzený pôvod chorôb a mnoho ďalších podobných nezmyslov, tak prečo by sme mali TÝM ISTÝM AUTOROM veriť, keď tvrdia, že vedia čo bude po smrti, ako vyzerá posmrtný svet, čo od nás chce Boh, čo je to duša, či zmysel života?

Je očividné, že pri toľkých faktických chybách, logických nezmysloch či rozporoch vo vlastných vyjadreniach je Biblia celkovo nedôveryhodným zdrojom a informácie o supernaturálnom svete sú asi rovnako relevantné ako v akýchkoľvek iných mytologických príbehoch.

Podobne CIELENE vyrekonštruované poznanie sveta človek dostane i z kníh Illias a Odysea, Védskych spisov, novopohanskej Eddy či čarodejníckej Knihy tieňov. Len sa treba dosť snažiť každú vetu napasovať a prekrútiť podľa súčasného reálneho poznania, a tak sa bude aj Biblia vždy dať obhájiť tak, aby dávala niekomu zmysel a údajne zvestovala pravdu.

Dokonca aj Harry Potter ponúka poznanie nadprirodzena, ktoré je rovnako dôveryhodné a k tomu výrazne pútavejšie. Tu sa však autorka aspoň priznala k tomu, že si to vymyslela (Príbeh o HP je navyše značne morálnejší, tolerantnejší a konzistentnejší).

Prečo si potom pri tak silnom ignorovaní a prekrúcaní faktov o skutočnom svete myslíme, že neoveriteľné údaje o nadprirodzenom svete pochádzajúce z Biblie, vrátane toho, že existuje Boh, duša a posmrtný život, netreba vôbec prekrúcať, prispôsobovať, chápať v kontexte či čítať medzi riadkami?

Prečo vôbec používať Bibliu ako zdroj tvrdenia, že Boh existuje, aký je a čo od nás chce?