Nezmysly o reálnom svete a pravda o nadprirodzenom?

12.03.2019

Keďže Biblia je nepoužiteľná ako zdroj faktických poznatkov o reálnom svete - či už sú to údaje o kozme, vývine života, fungovaní sveta alebo presné historické údaje - je len ťažko uveriteľné, že by mohla byť zdrojom presných údajov o svete, ktorý je nadprirodzený. 

Keď si autori Biblie mysleli, že je možná celosvetová potopa, ľudia žijúci deväťsto rokov, svet vzniknutý za 6 dní, hovoriace hady, plochá Zem, hviezdy padajúce na Zem, modifikácia génov zvierat vyberaním rôzne farebného jedla, nadprirodzený pôvod chorôb a podobné nezmysly, tak prečo by sme im mali veriť, keď tvrdia, že vedia čo bude po smrti, ako vyzerá posmrtný svet, čo od nás chce Boh, čo je to duša, či zmysel života?

Je očividné, že pri toľkých faktických chybách, logických nezmysloch či rozporoch vo vlastných vyjadreniach je Biblia nedôveryhodným zdrojom a informácie o supernaturálnom svete sú asi rovnako relevantné ako v akýchkoľvek iných mytologických príbehoch. Podobne vyrekonštruované poznanie sveta človek dostane z kníh Illias a Odysea, Védskych spisov, novopohanskej Eddy či čarodejníckej Knihy tieňov. 

Dokonca aj Harry Potter ponúka poznanie nadprirodzena, ktoré je rovnako dôveryhodné a k tomu pútavejšie. Tu sa však autorka aspoň priznala k tomu, že si to vymyslela.