Posolstvo Biblie je jasné. 40 000 kresťanských denominácii sa predsa nemôže mýliť.

12.03.2019

Kresťania sú roztrúsení po celom svete. V priebehu času sa lokálne pozmeňovalo aj učenie kresťanov a vznikali rôzne denominácie, ktoré sa medzi sebou viac či menej líšia.

Niektoré len v maličkostiach, ako napríklad ktoré sviatosti svätiť, ako prebieha obrad, ktorí svätí sú svätejší, či je trojjedinosť dôležitá, čo sa deje s dušou pred narodením, či bola Mária pannou a podobne. No existujú medzi kresťanmi aj zásadné rozdiely v ich vieroukách.

Medzi kresťanov sa radia okrem pravoslávnych, katolíkov a protestantských kresťanov všetkých možných smerov (kalvini, luteráni, adventisti siedmeho dňa, pentakostali, baptisti, arianisti, unitári, kristadelfiáni, presbyteriáni, anabaptisti, amiši, hutteriti,...) aj napríklad Svedkovia Jehovovi, Mormóni (Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní) alebo aj Munisti (Cirkev zjednotenia). 

V extrémnych prípadoch to môže dopadnúť aj nasledovne:

Mormóni napríklad veria, že Ježiš po zmŕtvychvstaní odišiel do Ameriky, kde kázal svoje evanjelium. 

Japonci majú v Shingo Ježišov hrob na základe tvrdenia, že Ježiš nebol ukrižovaný v Golgote, no utiekol do Japonska, kde zomrel.

Výrazné lokálne vplyvy na kresťanstvo majú africké komunity, ktoré často miešajú kmeňové rituály vyháňania zlých duchov z bosoriek s kresťanskou náukou.

Všetci kresťania však veria v Ježišov božský pôvod a často aj jeho nanebovstúpenie, no ich rozprávky okolo sa značne líšia. Zaujímavé je, že pôvodne všetci vychádzajú z toto istého učenia - z Biblie.

Lokálne vplyvy (či už väčšie alebo menšie) vytvárajú množstvo denominácií. Podľa výskumu Gordon-Conwell Theological Seminary z roku 2014 je na svete momentálne 45 000 kresťanských denominácií a ich počet rapídne rastie.

https://www.gordonconwell.edu/.../do.../StatusOfGlobalMission.pdf

Kto by mal záujem o skvelé grafické spracovanie stromu náboženstiev od Adama Zielinskeho, môže si to v pomerne vysokom rozlíšení stiahnuť tu.

https://uloz.to/!WJMnRtnQQGft/out-7059x5000-png