Každá kresťanská denominácia má vlastné pravidlá a chápanie písma.

12.03.2019

Nie je problémom len to, že kresťania vo valnej väčšine nečítajú pre nich Bohom zdelenú pravdu, ale aj keby ju čítali, nedokázali by si tú zmes protirečení a nezmyslov často ani správne vyložiť. Nato im slúžia teológovia a apologéti, ktorí sa nad stráviteľným výkladom už dlhé storočia úmorne potia. Podarilo sa im to? Ale ani zďaleka nie!

Každý číta Bibliu rozdielne a každý v nej vidí to, čo chce. Preto je nie len medzi kresťanmi na jednej strane a ateistami či inovercami na strane opačnej značný rozdiel v chápaní a výklade Biblie, ale rozdiel je aj v pochopení jej posolstva samotnými kresťanskými denomináciami.

Ste kresťan a nesedí Vám morálka Vašej cirkvi? Nevadí. Vymeňte ju za inú. Kresťanských denominácií je na výber pre takmer každú chuťovú skupinu. Uveďme si pár príkladov rozdielneho výkladu základných morálnych pravidiel:


Veľká časť protestantských cirkvi Vám napríklad dovolí svadbu medzi bratrancom a sesternicou, avšak katolíci Vám tento vzťah neodobria. Východná ortodoxná cirkev naopak nepovolí ani sobáš medzi príbuznými z "druhého kolena".


Chcete cirkevnú svadbu s niekym s rovnakým pohlavím? Určite sa nedávajte k mormónom, adventistom, východným ortodoxným kresťanom či presbyteriánom, ktorí neumožňujú LGBT ani členstvo v cirkvi!!! Skúste preto jednu z kanadských či škandinávskych cirkví, ktoré Vás aj zosobášia.

Baptisti a mormóni považujú rozvod za veľký hriech. Katolícka cirkev zakazuje rozvod, no povoľuje za určitých okolností anulovanie manželstva. Východná ortodoxná cirkev povolí v istých prípadoch aj cirkevný rozvod či nové zosobášenie. Väčšina protestantov odradzuje od rozvodu, avšak nemajú žiadnu doktrínu, ktorá by rozvody zakazovala.

Musíte sa spovedať rímskokatolíckemu farárovi z hrozného hriechu akým je masturbácia? Dajte sa napríklad k luteránom. Luteránska cirkev neradí masturbáciu k hriechom.

Chcete sa chrániť proti nechcenému počatiu? Katolíci Vám ho nedovolia, no povolia Vám sledovať menštruačný cyklus, aby ste znížili pravdepodobnosť počatia. Ako keby v tom bol nejaký rozdiel! Protestanti v tom nie sú jednotní. Amiši zakazujú aj spomínanú kalendárovú verziu prevencie. Na opačnej strane napríklad metodisti nechávajú rozhodnutie plne na rodičoch a uprednostňujú narodenie dieťaťa do pripraveného prostredia a podmienok.

Ak sa však už stalo a vy chcete, aby prerušenie Vášho tehotenstva nebolo brané ako neodpustiteľné, určite sa nedávajte k baptistom, rímskym katolíkom či pentakostálom. Skúste episkopálnu či presbyteriánsku cirkev alebo najlepšie prejdite k židom, ktorí veria, že duša vstupuje do tela až pri narodení. Tí Vám povolia aj výskum na kmeňových bunkách.

Vadí Vám, že by mormóni či pentakostáli netolerovali Vaše mimomanželské deti? Dajte sa ku katolíkom alebo luteránom. Tí sú tolerantnejší.

Mormóni Vám na rozdiel od katolíkov navyše striktne zakážu aj gamblerstvo, či požívanie alkoholu.

Ste za to, aby nevyliečiteľne chorí a silne trpiaci pacienti mohli byť ukrátení o neľudské bolesti posledných dní? Metodisti či unitariáni nechávajú rozhodnutie o eutanázii na vlastnej úvahe. Mormóni Vám to určite nedovolia. Zásadne proti sa stavia aj katolícka cirkev.

A čo tak postavenie žien v spoločnosti a teda aj v hierarchii cirkvi? V rímskokatolíckej či ortodoxnej cirkvi majú nulovú šancu kázať rovnako ako muži. Žena ako biskup či patriarcha? Zabudnite! Charizmatické a pentakostálne cirkvi v tom až taký problém nevidia.

Toto zďaleka nie sú jediné morálne nezrovnalosti medzi kresťanskými denomináciami. Odpovede na ďalšie morálne otázky ako napr. zabíjanie (vo svetských či svätých vojnách, ľudí či zvierat), pornografia, ľudská nadradenosť, celibát, bohatstvo atď. sú tiež pestrofarebné. Relatívne absolútnu (či absolútne relatívnu?) morálnu pravdu nájdete teda aj v dokonalom Božom slove.

A ešte na záver pár slov od prezidenta Amerických ateistov Davida Silvermana:

"Ľudia menia cirkev z určitých dôvodov. Menia ju, lebo nesúhlasia s názormi cirkvi, v ktorej sú. Pôjdu do inej cirkvi, lebo tá vyhovuje ich morálnym limitom lepšie. Táto nová cirkev im vraví, že ich morálka je správna, lebo to tak vraví Boh. A tak začnú prehlasovať: Aha, Boh mi dáva moju morálku."